Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Wolfgang Amadeus Mozart

(1756-1791)

-ako jeden z prvých nemeckých hudobníkov sa usiloval stať sa slobodným umelcom
-narodil sa 27.1.1756 v Salzburgu
-talent sa prejavil už v raných rokoch jeho mladosti
-k hudbe ho od malička viedol otec Leopold- pochádzal z rodiny kníhkupca, bol uznávaným hudobníkom- huslistom, skladateľom, pedagógom, zástupcom kapelníka arcibiskupského orchestra v Salzburgu a autorom- zakladateľom významnej školy hry na husle- Versuch einer grundlichen Violinschule- Dokonalá husľová škola, 1756
-Wolfgang sa učil hre na husle a klavír u svojho otca, nechodil do klasickej školy
-najskôr vedel písať noty, až potom slová
-už ako 5-ročný začal komponovať, improvizovať, transponovať, čítať z listu, hrať so sestrou Annerl a otcom, zapisovať hudobné nápady
-žil v usporiadanej rodine, v mimoriadne priaznivom prostredí pre jeho umelecký rozvoj
-prvé zahraničné cesty do Mníchova, Viedne a Bratislavy uskutočnil aj so svojou staršou sestrou
-roku 1762 šiel do Mníchova za kurfirstom Maximiliánom III., a potom aj na cisársky dvor Františka I. a Márie Terézie do Viedni, kde 6 ročný predvádzal rôzne kúsky (napr. hranie cez pruh látky)
-Máriu Teréziu si získal svojou detskou úprimnosťou, keď ju vyobjímal a vybozkával
-darovala mu šaty svojho syna
-Bratislavu navštívil na pozvanie rodiny grófa Pálfyho
-pol roka cestovali do Paríža cez rôzne mestá
-Schwetzinger –slávny mannheimský orchester na vrchole slávy bol presídlený sem
-Frankfurt -vypočul si ho aj 14-ročný Johann Wolfgang von Goethe
-Paríž- protektorom im bol F.M.Grimm,stúpenec encyklopedistov a priateľ J.J.Rousseaua,vplyvný redaktor a novinár
-tlačou vychádzajú Mozartove prvé sonáty
-potom pokračoval roku 1765 ako 9-ročný v Londýne
-zoznámil sa s operou ballad a skladbami nedávno zosnulého Händla
-spoznal a spriatelil sa s Johannom Christianom Bachom (najmladším synom Bacha)
-vypočul si taliansku operu a áriu v podaní slávneho kastráta Giovanniho Manzuoliho, čo ho podnietilo k písaniu opier
-z Londýna šiel do Haagu a potom opäť do Paríža, južného Francúzska a Švajčiarska cez mestá Mníchov, Lyon,Dijon, Amsterdam, Ženevu a Zürich
-predčasne dospel, ovládal niekoľko cudzích rečí
-počas ciest si veľa písal, komponoval a tvoril
-začal pracovať na objednávky
-Leopold chcel zaručiť synovi kvalifikáciu, uznanie, dobré meno, známosti, uznanie a dobrú prácu- putoval s ním po Európe za šťastím a kariérou aj vďaka tomu, že obaja boli členmi slobodomurárskej lóže

-po 4 rokoch cestovania sa ako 10-ročný opäť usídli v Salzburgu, ale často navštevuje Viedeň- dvor Jozefa II.
-objednávka na taliansku komickú operu
-1768- ako 12-ročný napísal svoju prvú operu- La finta semplice, a v tom istom roku aj operu Bastien a BastienkaTaliansko

-3 cesty v rokoch 1769, 1771, 1772
-aby vyhovel staro-európskej šľachte vyhľadával taliansku operu
-navštívil Benátky, Miláno, Florenciu, Bolognu, Parmu, Florenciu, Rím, Neapol, Veronu, opäť Bolognu a Benátky
-v Bologni sa zoznámil s Pallavicinom a s Giovannim Batistom Martinim
-napísal prvé sláčikové kvarteto (KZ 80)
-neskôr ho zásluhou padra Martiniho, ktorý ho učil kontrapunkt, prijali za člena Bolonskej Filharmonickej spoločnosti a od pápeža Klementa XIV. dostal vyznamenanie Rytier zlatej ostrohy (mal ho aj Gluck)
-z pobytu v Ríme pochádza slávna udalosť, keď si v Sixtínskej kaplnke hneď zapamätal a zapísal slávne Allegriho Miserere
-zoznámil sa so známym českým skladateľom Jozefom Myslivečkom- Il divino Boemo (božský Čech)

II.cesta do Milána- opera Ascanio in Alba ku svadbe arcivojvodu Ferdinanda, ktorý ho chcel prijať do svojich služieb, avšak prekazila to Mária Terézia
-v tom čase zomrel salzburský arcibiskup a nastúpil despotický Hieronymus von Colloredo- Waldsee- Mozart skomponoval operu Il sogno di Scipione

III.cesta do Milána- opera seria Lucio Silla, moteto Exultate jubilate, a taktiež opera Mithridata, za čembalom sedel sám dirigent a autor Mozart

-v Mníchove na objednávku Maximiliána III. ako 19-ročný napísal operu La Finta Gardiniera (Záhradníčka z lásky), ktorá mu priniesla úspech
-potom sa inšpirovaný Haydnom venoval kvartetám, rôznym menuetom, divertimentám a serenádam (Antrettuova, Haffnerova, Lodronova)
-5 husľových koncertov, 4 klavírne koncerty, opera Il Re pastore

-roku 1777 ako 21-ročný navštívil so svojou matkou Mníchov, Ausburg, Mannheim a Paríž
-tragická cesta, matka po ceste zomiera
-v Mníchove- stretnutie so smrteľne chorým Myslivečkom
-v Mannheime sa zoznámil s Cannabichom, 13-ročnej dcére Rose venuje klavírnu sonátu C dur KZ 309
-zoznamuje sa s Weberovcami, stretáva prvú lásku- Alojziu, neskôr sa ožení s jej sestrou Konstance, a sestra Josefa bola prvou kráľovnou noci v opere Čarovná flauta
-jeho ďalšie lásky boli Jozefína Dušeková a sesternica Mária Anna Thekla
-Paríž práve rozdelený na buffonistov a antibuffonistov, spor medzi gluckistami a piccinistami
-prednosť dával Gluckovi najmä kvôli vlasteneckým prednostiam, hlbšie sa o tento spor nezaujímal, lebo aj vážnu taliansku operu aj francúzsku lyrickú drámu považoval za zastaralé
-jeho cieľom bolo vytvoriť nový typ nemeckého národného hudobného divadla
-konečne sa odpútal od názorov otca
-stretáva sa s tvorbou Haydna
-komponuje diela pre concerts spirituel v období pôstu, symfóniu D dur Parížsku (KZ 297), 5 klavírnych sonát- A dur-známy Turecký pochod, C dur pre zosnulú matku

Salzburg

-1779-1781 slúži u arcibiskupa Hieronyma Colloreda ako organista
-cestou do Viedne sa zastavil v Mannheime, napísal operu Semiramis, ale sa nezachovala
-spoznáva melodrámy J.A.Bendu, zobral si aj partitúry
-v Salzburgu nebolo operné divadlo, a tak prijal ponuku z Mníchova na napísanie vážnej talianskej opery na námet zo 17. storočia
–opera Idoméneo- mala veľký úspech

Viedeň

-žil tu od roku 1781 až do smrti
-prvý rok vyučoval, nedostatok žiakov -jeho finančná situácia sa veľmi zhoršovala
-dostal sa medzi blízkych priateľov Jozefa II. po improvizačnej súťaži na Štedrý deň roku 1781, kedy vyhral nad známym klaviristom a skladateľom Muziom Clementim
-dostal ponuku napísať operu pre Burgtheater –jún 1782- Únos zo Serailu
-v roku 1782 sa oženil s Konstanciou Weberovou
-mali 6 detí, prežil len Raimund Leopold a Carl Thomas
-blízke priateľstvo s Haydnom (domáce muzicírovanie), venoval mu 6 sláč. kvartet, nahradil mu otca Leopolda, ktorý zomrel v máji 1787
-1786- cisár Jozef II. vyhlásil porovnávanie schopností Mozarta a Antonia Salieriho
- máj- premiéra Figarovej svadby- Le nozze di Figaro, skomponoval ju za 6 týždňov- mala obrovský úspech
-skomponoval aj Koncert pre klavír a orchester C dur
-na pozvanie Václava Thuna odcestoval aj s manželkou do Prahy
-predviedla sa Figarova svadba a aj Pražská symfónia D dur (bez menuetu, na spôsob opernej predohry)
-stretol sa s rodinou F.Xavera Dušeka
-1787-Eine kleine Nachtmusic
-1788 napísal pre Prahu aj operu Don Giovanni- libreto vytvoril literát Da Ponte1789- koncertné turné po neznámych nemeckých mestách-

Drážďany

- improvizačná súťaž v hre na organ a klavír

Lipsko

-stretol sa s Jozefínou Dušekovou, venoval jej 2 árie- spolu tu koncertovali, Berlín
-po návrate do Viedne si Jozef II. objedná operu 1790- Cosi fan tutte (také sú všetky)
-zomrie skôr, ako je odpremiérovaná
-považovaná za Mozartovo najkrajšie dielo
-september 1790-odcestoval do Frankfurtu nad Mohanom, kde koncertoval a predviedol Cosi fan tutte
-odzneli tu Korunovačné klenoty pre klavír
-po návrate do Viedne píše posledné 3 veľké symfónie:

Es dur Tragická (mannheimské vzdychy)
g mol- autobiografické črty(drev.dych.nástroje
C dur- Jupiterská

a opery:

Čarovná flauta- Die Zauberflöte a La Clemenza di Tito(Titova láskavosť)
-pre neznámeho autora začal písať Rekviem
-navštívil Dušekovcov, s ktorými sa navždy rozlúčil s predtuchou blízkeho konca
- zomrel 5.12.1791

TVORBA

-celé dielo zosystematizoval cisársky radca, právnik, prírodovedec a hudobný kritik Ludwig von Köchel, neskôr ho doplnil Albert Einstein
-celoživotné dielo má vyše 600 opusov

*54 symfónií
*55 koncertov
*22 opier
*150 vokálnych skladieb
*86 klavírnych skladieb
*64 sonát
*76 cirkevných skladieb
*a iné

-nevynašiel ani jednu novú hudobnú formu, avšak v každom odbore, ktorého sa dotkol, zanechal diela prerastajúce dobový rozmer
-k dispozícii mal už vykryštalizované útvary opery buffa aj seria
-v hudbe je ukrytá spoveď jeho búrlivého srdca, bolestného citového života

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk