Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Kresťanstvo

Kresťanstvo je náboženstvo opierajúce sa o učenie Ježiša Krista, ktorý žil v Palestíne pred 2000 rokmi. Dnes je toto náboženstvo rozšírené na celom svete.

Kresťanstvo je pravdepodobne najväčšie svetové náboženstvo. Približne 1500 miliónov ľudí verí v existenciu jedného Boha, ktorý zoslal svojho syna Ježiša Krista na zem, aby tu hlásal jeho slovo a spasil hriešne ľudstvo.

Život Ježiša Krista
Život a učenie Ježiša Krista sú opísané v Novom zákone, Svätom písme kresťanov.
/Starý zákon obsahuje Sväté písmo židov/. Hovorilo sa, že Ježiš konal zázraky a uzdravoval chorých. Rímsky správca Jeruzalema dal Ježiša ukrižovať pribitím na kríž. Kresťania veria, že po troch dňoch Ježiš vstal z mŕtvych, vrátil sa do života a po 40 dňoch vstúpil na nebesia.

Šírenie kresťanstva
Ježišovo učenie šírili jeho učeníci /apoštoli/ , ktorí položili základy prvých cirkevných spoločenstiev. Napriek prenasledovaniu sa kresťanstvo r. 324 po Kr. stalo rímskym náboženstvom a neskôr sa rozšírilo do celého sveta. Dnes existujú tri hlavné smery kresťanstva: - PRAVOSLÁVNE
- PROTESTANTSKÉ
- RÍMSKOKATOLICKÉ, ku ktorému sa hlási 56% kresťanov


Trojjediný boh
Kresťania veria v trojjediného Boha: Otca, Syna /Ježiša/ a Ducha Svätého s nimi /pôsobenie Boha na Zemi/.

Svätá večera
V predvečer svojho ukrižovania jedol Ježiš Poslednú večeru so svojimi 12 učeníkmi. O chlebe a víne, ktoré vtedy s nimi jedol, povedal, že je to jeho telo krv. Na Vianoce slávia narodenie Ježiša Krista, na Veľkú noc jeho zmŕtvychvstanie a na Turíce zoslanie Ducha Svätého.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk