Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Náboženstvá

India: najstaršie náb.knihy sú védy písané v sanskrite a upanišády, ktoré obsahujú f.komentáre k védam.
Ich zákl. myšlienkou je spojenie atmanu(ind.duša) a brachmanu(svetová duša) Sú to myšlienky o
reinkarnácii podľa zákonov karmy(odplaty), učenie sa nazýva brahmanizmus:oddelená spoločnosť na
kasty=varny 1.brahmani(kňazi-študovať a vykladať vedy)2.kšatrovia(bojovníci a vopdovia kmeňov)
3.raižovia(roľníci, remeselníci) 4.šundrovia (nemali právo učiť sa vedám a splynúť s brahmom) je to
polyteistické náboženstvo, v Indii84%, bohovia Brahma(tvorca vesmíru, stvoriteľ), Višna (boh dobr,mieru,
udržiavateľ sveta Šiva (ničiteľ, eľa rúk, tancuje) Neskôr sa šíril islám, ktorý ho neprijali boli Hindú-
hinduizmus, uznáva vedy ako posvetné védy a karmu a Samsáru-kolobeh života a smrti, uctieva posvätné
zvieratá:opice,kravy,slony ///// Budhizmus: nadväzuje na hinduizmus, 6 stor.p.n.l., život je len utrpenie,
netreba sa usilovať o prevtelenie, ale duša sa má rozplynúť a prejsť do Nirvany. Budha = prebudený,
Sidhárth Gantama, pochádzal z rodiny vládcov(ind.princ)29 ročný nechal rodinu a meditoval. Nirvana=uhasený, oslobodenie od všetkého, čo prináša bolesť, je potrebné: správne konanie, správna reč,
opakovanie sútry, spôsob života, sústredenie, nehybnosť, Správny sôsob života predpokladá:nezabíjaj živé,
nekradni, nepi, neklam, nesexuj a neopisuj!

Čína: konfucionizmus:konfucius, hlavná pamiatka-kniha premien, konfu ku nej npísal komentáre, príklon
k človeku, logike, metafyziku nespracoval, "keď neviem nič o živote, ako môžeme vedieť niečo o smrti.",
označovaný za agnostika, dobro ľudu je na prvom miete. "čo sám nechceš, nerom iným", láska k blížnemu
nie je bez hraníc. Platí zásada, že vznešený človek koná tak, ako mu celí povinnosť a preto je vždy šťastný.
Zásady:*poctivosť, vážnosť *príkladné správanie *zachovávanie tradícií
Taoizmus: Lao-C´(starší majster), cieľom je ostať skrytý aj bez mena, základ je Tao(cesta, rozum)prazáklad
sveta, je večné a nemenné, je nad šetkým, zákon všetkých zákonov. "Zlatá stredná cesta"Človek má žiť,
akoby nepochádzal z tohoto sveta, Zle treba odplácať cnosťou (dobrom), dokonalý človek má byť oslobodený
od všetkých prianí (bohatstvo, múdrosť, chytrosť, egoizmus).

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk