Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Cirkev

Na čelo svojej Cirkvi si vybral Ježiš svätého Petra, ktorému zveril starostlivosť o všetkých veriacich a označil ho za skalu na ktorej stojí celá Cirkev. Toto zvláštne postavenie Petra a jeho nástupcov – pápežov od počiatku rešpektovali a uznávali všetci ostatní apoštoli aj veriaci ľud. Ježiš tým, že vybral Dvanástich a na ich čelo postavil Petra, tým, že okolo seba neustále zhromažďoval zástupy ľudí, tým, že pri poslednej večeri ustanovil eucharistiu a prikázal ju sláviť a tým, že ustanovil krst, ktorý je nevyhnutnou podmienkou spásy, jasne ukázal svoj zámer založiť cirkev ako viditeľné spoločenstvo veriacich so svojou hierarchiou. Viera v Ježiša znamená aj vieru v Cirkev, lebo ním bola chcená a aj ustanovená. Vidíme to aj zo slov Ježišových Petrovi: ,, Peter, Ty si skala a na tejto skale postavím Cirkev“. Katolícka Cirkev je boží ľud, tajomné Kristovo telo a v nej sa uskutočňuje spoločenstvo všetkých ľudí s Bohom. Cirkev prináša Kristovu blahozvesť a cez sviatosti dáva milosť. Zároveň Cirkev dostala za úlohu vysvetlovať božie pravdy a tajomstvá a taktiež aj moc vyhlasovať cirkevné zákony. Peter dostal moc kľúčov a taktiež moc zväzovať a rozväzovať v nebi – určovať a vyhlasovať zákony, ktoré viažu ľudí v svedomí.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk