referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Veronika
Sobota, 4. februára 2023
Ústava SR
Dátum pridania: 01.10.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mahomo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 091
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.3
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 7m 10s
Pomalé čítanie: 10m 45s
 

Do pôsobnosti NRSR patrí najmä uznášanie sa na ústave, kontrolovanie dodržovania zákonov, volenie a odvolávanie prezidenta, rozhodovanie vo veciach referenda, zriaďovanie orgánov štátnej správy, rokovať o programovom vyhlásení vlády ako aj o jej kontrole činnosti, schvaľovanie štátneho rozpočtu, volenie sudcova a aj vypovedanie vojny. Ak prezident vráti niektorý zákon s pripomienkami NRSR ho opäť prerokuje. Ak je zákon schválený musí byť vyhlásený, tým nadobudne platnosť. Predseda okrem zvolávania NRSR podpisuje ústavu, príjma sľub poslancov a prezidenta, vyhlasuje voľby do NRSR. Činnosť NRSR organizuje predseda s podpredsedami. Druhým oddielom piatej hlavy je referendum. Referendom sa potvrdí ústavný zákon o vstupe do štátneho zväzku s inými štátmi alebo o vystúpení z tohto zväzku. Môže sa ním rozhodnúť aj o iných dôležitých otázkach verejného záujmu avšak okrem daní, odvodov a štátneho rozpočtu. Každý občan s právom voliť sa môže zúčastniť na referende. Referendum vyhlasuje prezident ak o to petíciou požiada aspoň 350 000 občanov. Výsledky referenda sú platné ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.
ŠIESTA HLAVA: Obsahuje ustanovenia týkajúce sa výkonnej moci, konkrétnejšie prezidenta Slovenskej republiky. Hlavou Slovenskej republiky je prezident, ktorého volila NRSR tajným hlasovaním na päť rokov, teraz je však už volený občanmi Slovenskej republiky. Prezident má isté funkcie medzi ktoré patria: zastupovanie Slovenskej republiky navonok, ratifikácie medzinárodných zmlúv, môže rozpustiť NRSR za určitých okolností, podpisuje zákony, udeľuje amnestiu, je hlavným veliteľom ozbrojených síl, vyhlasuje výnimočný stav aj referendum. Za prezidenta môže byť zvolený každý občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť a ktorý dosiahol vek 35 rokov. Tá istá osoba môže byť zvolená maximálne v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach. Ak by bol zvolený napr. poslanec NRSR odo dňa zvolenia prestane vykonávať svoju funkciu. Prezident nesmie vykonávať inú platenú funkciu. Prezident taktiež skladá sľub pred NRSR. Ak prezident nemôže vykonávať svoj úrad dlhšie ako jeden rok, NRSR ho z funkcie odvolá a zvolí nového prezidenta. Prezidenta možno stíhať len za vlastizradu. Druhý oddiel šiestej hlavy sa týka vlády Slovenskej republiky, ktorá je najvyšším orgánom výkonnej moci. Vláda sa skladá z predsedu, podpredsedov a ministrov. Člen vlády nemôže vykonávať poslanecký mandát alebo byť sudcom takisto žiadnu inú platenú činnosť. Predsedu vlády vymenúva aj odvoláva prezident Slovenskej republiky. Členovia vlády skladajú sľub prezidentovi Slovenskej republiky. Vláda je za výkon svojej funkcie zodpovedná NRSR, ktorá jej môže kedykoľvek vysloviť nedôveru.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Ústava SR SOŠ 2.9780 953 slov
Ústava SR SOŠ 2.9596 1334 slov
Ústava SR SOŠ 2.9373 3214 slov
Ústava SR GYM 2.9824 1043 slov
Ústava SR GYM 2.9829 1494 slov
Ústava SR GYM 2.9988 3158 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.