referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ema
Pondelok, 30. januára 2023
Ústava SR
Dátum pridania: 01.10.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mahomo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 091
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.3
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 7m 10s
Pomalé čítanie: 10m 45s
 

Člen vlády je za výkon svojej funkcie zodpovedný NRSR, môže podať demisiu. Vláda je schopná uznášať sa ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Vláda rozhoduje v zbore o návrhoch zákonov, o nariadeniach vlády, o opatreniach na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky, o návrhoch štátneho rozpočtu, o udelenie amnestie. SIEDMA HLAVA: Týka sa súdnej moci do ktorej patrí aj Ústavný súd Slovenskej republiky. Ústavný súd Slovenskej republiky je nazávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti. Rozhoduje o súlade zákonov s ústavou a nariadeniach vlády. Ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach proti právoplatným rozhodnutiam orgánov štátnej správy. Taktiež rozhoduje o ústavnosti a zákonnosti volieb do NRSR. Ústavný súd rozhoduje aj o sťažnostiach , proti výsledku referenda. Ústavný súd začne konanie ak podá návrh najmenej pätina poslancov NRSR, prezident Slovenskej republiky, vláda Slovenskej republiky, súd, generálny prokurátor alebo každý o ktorého práve sa ma konať. Proti rozhodnutiu ústavného súdu nemožno podať opravný prostriedok. Ústavný súd sa skladá z 10 sudcov. Sudcov vymenúva na 7 rokov prezident Slovenskej republiky. Za sudcu ústavného súdu môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do NRSR, dosiahol vek 40 rokov má vysokoškolské právnické vzdelanie a je najmenej 15 rokov činný v právnickom povolaní. Zložením sľubu sa sudca ujíma svojej funkcie. Sudcovia ústavného súdu majú imunitu rovnako ako poslanci NRSR. Výkon tejto funkcie je nezlúčiteľný s iným povolaním. Sudca ústavného súdu sa môže svojej funkcie vzdať.
Druhý oddiel popisuje súdy Slovenskej republiky. V Slovenskej republike vykonávajú súdnictvo nezávislé a nestranné súdy. Súdy rozhodujú v občianskoprávnych a trestnoprávnych veciach. Rozsudky sa vyhlasujú v mene Slovenskej republiky a vždy verejne. Sústavu súdov tvoria Najvyšší súd Slovenskej republiky a ostatné súdy. Sudcovia sú pri rozhodovaní nezávislí a sú viazaní len zákonom. Sudcov volí NRSR na štyri roky. Sudca sa môže svojej funkcie vzdať.
ÔSMA HLAVA: Je o prokuratúre Slovenskej republiky, ktorá chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb a štátu. Na čele je generálny prokurátor, ktorého vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky.
DEVIATA HLAVA: Obsahuje prechodné a záverečné ustanovenia. Pojednáva o zákonoch, ktoré zostávajú v platnosti ak neodporujú tejto ústave.

Podľa môjho názoru ústava jednoznačne patrí ku každému právnemu štátu.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Ústava SR SOŠ 2.9780 953 slov
Ústava SR SOŠ 2.9596 1334 slov
Ústava SR SOŠ 2.9373 3214 slov
Ústava SR GYM 2.9824 1043 slov
Ústava SR GYM 2.9829 1494 slov
Ústava SR GYM 2.9988 3158 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.