referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Nataša
Nedeľa, 17. januára 2021
Základy práva
Dátum pridania: 09.12.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: dannisimo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 973
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 12
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 20m 0s
Pomalé čítanie: 30m 0s
 

Pramečom práva sú normatívne právne zákony, súdy právo aplikujú a netvoria ho.

2.) angloamerický systém
-okrem právnych zákonov platia aj precedensy - čo znamená, že sudca tvorí právo a takýto precedens sa aplikuje. Vyvinul sa v Anglicku, neskôr aj v USA - tu sa vyvinulo kodifikované právo = majú ústavu. Platia tu aj obyčaje. Zakladateľmipráva boli starí Rímania. Právo patrí k takým spoločenským javom, ktoré plnia funkciu organizácie spoločnosti. Rovnako ako štát vzniká na určitom spoločenskom vývojovom stupni. Právo má niekoľko definícii:
* právoje súhrn záväzných pravidiel správania sa v spoločnosti, ustanovených sankcionovateľných štátom, kt. správanie je zabezpečené donucovacou mocou štátu.
* právo to sú právne normy - právo v tejto rovine hovorí,čo má byť; právo v rovine právneho vzťahu hovorí o tom,čo momentálne je. Právo v rovine právneho vedomia je chápané ako psychický vzťah k právu (poznám al. nepoznám ho).

Znakypráva:

*normatívnosť-vzťahuje sa na skupinu prípadov rovnakého druhu neurčitého počtu
* všeobecnázáväznosť- právo platí pre každého
* vynutiteľnosť- v prípade nedodržania alebo porušenia práva nastupuje násilie
* dynamizmus- právo sa neustále vyvíja, mení sa a reaguje na meniace sa spoločenské vzťahy
* formálnáurčitosť- o práve nesmú byť pochybnosti

ZÁKLADY PRÁVA

Právo v rovine právnej normy


Právna norma- pravidlo správania sa, ustanovené štátom, štátom uznávanej forme a vynutiteľné štátom, t.j. v prípade nedodržania právnej normy nastupuje násilie (zabezpečenie právnej normy je formou donucovacích prostriedkov). Právna norma patrí do skupiny sociálnych noriem regulujúcich správanie, činnosť fyzických alebo právnických osôb a štátu. Od sociálnych noriem sa odlišuje organickým spojením so štátom. Štát ustanovuje formu, obsah a zabezpečuje jej plnenie zákonom stanovenými donucovacími prostriedkami. Právne normy sú vyhlasované v zbierke zákonov.
Každé pravidlo správania sa na to aby sa mohlo považovať za právnu normu musí mať osobitnú štátom uznávanú formu čím získa kvalitu právnej normy. Podľa toho, ktorý orgán právnu normu vydal rozlišujeme:
- ústavu
- ústavné zákony
- zákony
- nariadenia vlády
- vyhlášky ministerstiev a ostatných org. štátnej správy (napr. úrad vlády, úrad pre kartografiu,.....)
- všeobecnézáväzné nariadenia obcí
Ústavasa odlišuje od ostatných zákonov normou, obsahom a právnou silou. Na prijatie ústavných zákonov musí byť 3/5 väčšina. Upravuje zákon vo všeobecnosti.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Základy práva SOŠ 2.9665 1808 slov
Základy práva 2.9255 4016 slov
Základy práva 2.9500 11775 slov
Základy práva 2.9078 34068 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.