referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bohdana
Pondelok, 18. januára 2021
Základy práva
Dátum pridania: 09.12.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: dannisimo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 973
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 12
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 20m 0s
Pomalé čítanie: 30m 0s
 

Ústava je najvyšší zákon a ostatné zákony nesmú odporovať ústave.

Štruktúra právnej normy
Právnanorma obsahuje:
1.) hypotéza- stanovuje podmienky, ktoré majú byť splnené, subjekt môže uskutočniť oprávnenie
2.) dispozícia- vlastné pravidlo správania sa, právna povinnosť vyjadrená príkazom, zákazom alebo oprávnenie vyjadrené dovolením.

Každý občan SR má právo na vzdelanie - hypotéza - ak je niekto občan SR dispozícia - má právo na vzdelanie

Pôsobnosťprávnej normy
- rozsah v akom sa právna norma aplikuje na právne vzťahy.
Rozoznávame:
1.) osobám- okruh úcastníkov na ktorých to aplikujeme
2.) priestorovú(územnú) - právne normy obsiahnuté v predpisoch vydaných orgánmi štátnej správy platia na celom území SR, ak sa v nich pôsobnosť neobmedzuje len na určité územie. Právna norma vydaná orgánmi miestnej štátnej správy platí len na miesto vydania.
3.)rozumieme:a) čas platnosti b) čas účinnosti c) spätné pôsobenie

ada) právna norma po formálnej stránke spĺňa všetky náležitosti spojené s ich vydaním a stáva sa prameňom platného práva. Stáva sa platnou odo dňa vydania.
adb) úcinnost - z právnej normy vyplývajú oprávnenia a subjekty sa musia podľa nej správať. Odo dňa úcinnosti platí daná Právna norma a môžeme ju aplikovať na právne vzťahy. Najprv musí byť úcinná a tak je platná.
adc) spätné pôsobenie - právne normy nepôsobia spätne, ale vždy do budúcna.
Platiadve podmienky:
1.) retribučné dekréty prezidenta z r. 1945 č. 16,17
2.)trestnásadzba podľa neskoršieho trestného zákona je pre páchateľa priaznivejšia


PRÁVO V ROVINE PRÁVNEHO VZŤAHU

Právny vzťah– je spoločenský vzťah regulovaný právnou normou, v ktorom subjekty vystupujú ako nositelia právnych oprávnení a právnych povinností.
Znaky právneho vzťahu:
1) vzniká na základe účinnej právnej normy
2) každý právny vzťah je spoločenský, ale nie každý spoločenský je právny, len ten, ktorý je upravený právnou normou
3) má individuálny charakter
4) má vnútornú štruktúru

Na to, aby mohol právny vzťah vzniknúť musia existovať určité predpoklady :
1) právny subjekt
2) právna norma
3) právna skutočnosť
4) obsah
Subjektom sú osoby spôsobilé byť účastníkom právneho vzťahu. Ide o nositeľov oprávnení a povinností.
Druhy spôsobilosti:
1) spôs. na právne úkony
2) spôs. vlastnými úkonmi nadobúdať práva a povinnosti (18 r.)
3) spôs. na protiprávne konanie

Subjekty
Fyzické osoby(FO) - spôsobilosť mať práva a povinnosti nadobúda narodením a končí smrťou
2) spôsobilosť narastá vekom a rozumovými schopnosťami, úplne dovŕšením 18 roku veku. Pozbavenie spôsobilosti vlastnými úkonmi nadobúdať práva a povinnosti - trpím duševnou chorobou, ktorá nie je len prechodná. Zároveň súd určí opatrovníka, ktorý bude tieto úkony vykonávať. Spôsobilosť môže byť odňatá úplne alebo čiastočne.
3) vlastnosť subjektu byť zodpovedný a znášať následky svojho konania, ktoré je v rozpore s právom. Táto spôsobilosť sa nadobúda dovŕšením 15 roku veku.

Právnická osoba (PO) nadobúda všetky spôsobil. okamihom, dňom vzniku. PO môže vzniknú?:
1) zápisom do Obchodného registra (obchodné spoločnosti)
2) zápisom do iného registra (nadácie. .
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Základy práva SOŠ 2.9665 1808 slov
Základy práva 2.9255 4016 slov
Základy práva 2.9500 11775 slov
Základy práva 2.9078 34068 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.