referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bohdana
Pondelok, 18. januára 2021
Základy práva
Dátum pridania: 09.12.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: dannisimo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 973
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 12
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 20m 0s
Pomalé čítanie: 30m 0s
 

.)
3) združenia, register vedie ministerstvo vnútra
4) zo zákona (štátny podnik, ministerstvo)
5) na základe rozhodnutia nejakého orgánu
PO zastupuje štatutárny orgán, konateľ. Štatutárny zástupca štátneho podniku je riaditeľ.

Súd pozbaví FO spôsobilosti vlastnými úkonmi nadobúdať práva a povinnosti:
1) trpí duševnou poruchou, ktorá nie je trvalá, ale len prechodná v dôsledku čoho nie je schopný vykonávať
2) súd obmedzí FO, ktorá trpí duš. Poruchou, ktorá nie je prechodná alebo al. nadmerne požil alkohol. nápoje, omamné látky al. nadmerne požíva jedy

Osoba, ktorá má spôsobilosť na práva a povinnosť má aj procesnú spôsobilosť, vzniká dovŕšením 15 roku veku. PO sú obce, štát, štátne podniky, rôzne neziskové organizácie.
Štátny podnik vzniká zo zákona. Obce na zákl. zákona (391/94). Prokurista zapisuje sa do OR (obchodného registra) a na základe plnej moci môže vykonávať dané úkony.
Spôsobilosť vlast. úkonmi narastá, súvisí s rozumovými schopnosťami a vekom.

PRÁVNA SKUTOČNOSŤ

Právna skutočnosť – sú podmienky stanovené v hypotéze právnej normy, s ktorou sa viaže vznik, zmena alebo zánik práv. vzťahu.

Právne skutočnosti rozdeľujeme na:
1) p. skutočnosti závislé od vôle
- právne konanie, ktoré je vo forme - právneho úkonu
- individuálneho právneho aktu (rozhodnutie)
- protiprávne konanie - zavinené porušenie práva, vo forme: - úmyslu (úmysel.konanie)
- nedbanlivosti
2) p. skutočnosti nezávislé od vôle
- právne udalosti – smrť, plynutie času, narod.
- protiprávny stav – nezavinené porušenie práva (krajná núdza, nutná obrana)

Právny úkon– prejav vôle smerujúci k vzniku, zmene alebo zániku tých práv a povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spájajú; musí ísť o subjektívne skutočnosti. Môže ich robiť aj FO a PO. Charakterizujú ho 4 znaky:
1) musí ísť o prejav vôle
2) prejav vôle musí smerovať k dosiahnutiu právneho následku (k vzniku, zmene, zániku práv a povinností)
3) prejavom možno sledovať len také následky, ktoré sú v súlade s právnym poriadkom
4) na prejav sa viažu tie následky, ktoré konajúci svojou vôľou sledovať

Správanie subjektov, ktoré nie je v súlade s týmito úkonmi, nie je to právny úkon.
Prejav vôle ako nevyhnutný prvok možno urobiť konaním (aktívnym správaním – písomne, mlčky. . .) alebo opomenutím (spočíva v kvalifikovanej ne?innosti).

Náležitosti právneho úkonu:
1) náležitosti vôle –vôľa musí byť daná na začiatku a nesmie ísť o nejaký podvrh
2) sloboda vôle– vôľa nie je slobodná v prípade fyz.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Základy práva SOŠ 2.9665 1808 slov
Základy práva 2.9255 4016 slov
Základy práva 2.9500 11775 slov
Základy práva 2.9078 34068 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.