referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vanda
Utorok, 7. februára 2023
Rada Európy
Dátum pridania: 09.12.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Sudruh
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 251
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.9
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 14m 50s
Pomalé čítanie: 22m 15s
 

Nemenej dôležitým právom, ktoré je zahrnuté v Európskom dohovore o ľudských právach je Právo na slobodu a osobnú bezpečnosť (článok 5). Tento článok dohovoru zaručuje fyzickú slobodu človeku prostredníctvom ochrany pred svojvoľným zatknutím, alebo zbavením slobody. Zabezpečuje aj niektoré základné procesné práva. Ďalším právom je Právo na spravodlivé súdne konanie v občianskoprávnych a trestných veciach (článok 6). Zabezpečuje právo na odvolanie sa v trestných veciach, právo na odškodnenie v prípade justičného omylu, právo nebyť opakovane súdený za ten istý čin. Povedané v skratke v súčinnosti s inými článkami tohto dohovoru zabezpečuje jednoducho povedané právo na spravodlivé súdenie jednotlivca spoločnosťou pomocou súdov. Tento dohovor obsahuje viac práv, ako: sú Právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života, obydlia a korešpondencie. Právo na slobodu prejavu, Právo na vzdelanie a mnohé iné ktoré sa navzájom dopĺňajú a vytvárajú jednotný celok úlohou ktorého je ochrana jednotlivca. Európsky dohovor o ľudských právach vyslovene zakazuje: Mučenie a neľudské či ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie. Otroctvo, nevoľníctvo a nútené práce. Zakazuje tiež diskrimináciu pri užívaní práv a slobôd zaručených dohovorom. Ďalším dôležitým zákazom je zákaz vyhostenia osôb zo štátu, ktorého sú občanmi, alebo pozbavenie práva vstúpiť na územie štátu, ktorého sú občanmi, a hromadné vyhostenie cudzincov. Tento významní dohovor je právnym dokumentom, ktorý má svoj vlastný orgán na kontrolu jeho dodržiavania. Je ním Európsky súd pre ľudské práva. Tento súd nemôže konať na základe vlastnej iniciatívy, len na základe žiadosti jednotlivca, či skupiny jednotlivcov. Súd je nezávislý od súdnych orgánov štátov, ktoré sú stranami dohovoru. Nie je odvolacím súdom poslednej inštancie ale tribunálom, ktorý podáva výklad sporného zákona, alebo vnútroštátnej praxe výhradne z hľadiska súladu s dohovorom. Štáty majú povinnosť riadiť sa jeho rozsudkom.
V súlade s presvedčením, že občianske a politické práva sú navzájom prepojené s hospodárskymi a sociálnymi právami a že tvoria nedeliteľný súbor zásad, na ktorých sa musia zakladať európske demokracie, v roku 1961 Rada Európy prijala ďalší významní dokument, Európsku sociálnu chartu.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Rada Európy SOŠ 2.9877 841 slov
Rada Európy SOŠ 2.9857 572 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.