referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ema
Pondelok, 30. januára 2023
Rada Európy
Dátum pridania: 09.12.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Sudruh
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 251
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.9
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 14m 50s
Pomalé čítanie: 22m 15s
 

Európsky dohovor na zabránenie mučenia bude čoskoro otvorený na podpis štátom, ktoré niesu členmi Rady Európy. Je to veľmi dobré riešenie, ktoré určite keď už nezabráni mučeniu a neľudskému zaobchádzaniu, tak ho aspoň výrazne obmedzí v celej Európe a úplne ideálnym stavom by bolo ak na celom svete.
V roku 1998 nadobudol platnosť ďalší významní dokument, a to Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín. Tento dohovor je zameraný na ochranu práv osôb patriacich k národnostným menšinám. Napätie medzi národnostnými menšinami a medzi národnostnými menšinami a majoritným obyvateľstvom je najviac badateľné v bývalých postkomunistyckých krajinách, no najme v bývalej Juhoslávii, kde prerástlo do viacerých ozbrojených konfliktov. Práve preto ochrana národnostných menšín ma zásadný význam pre stabilitu, demokratickú bezpečnosť a mier v Európe. Vychádzajúc z tejto zásady rámcový dohovor si vytýčil za svoj hlavný cieľ potrebu zaručiť úplnú a účinnú rovnosť osôb patriacich k národnostným menšinám a vytvoriť podmienky, ktoré im umožnia prejavovať, zachovávať a rozvíjať svoju identitu v kontexte dodržiavania zásad právneho štátu, územnej celistvosti a národnej zvrchovanosti. Ustanovenia dohovoru nie sú spravidla priamo aplikovateľné na všetky štáty, tieto majú možnosť voľnej úvahy a môžu prispôsobiť svoju legislatívu s prihliadnutím na špecifické postavenie v nich žijúcích menšín. Rámcový dohovor sa týka najme rovnosti pred zákonom. Tento dohovor však ukladá povinnosti aj národnostným menšinám s cieľom zachovať sociálnu súdržnosť. Prísne je zakázané odtrhnutie sa bez súhlasu štátu. Monitorovanie dodržiavania záväzkov, ktoré pre štáty vyplývajú z rámcového dohovoru, je úlohou Výboru ministrov. Štáty- zmluvné strany- majú povinnosť predkladať správy o opatreniach, ktoré prijali na splnenie svojich záväzkov vymedzených rámcovým dohovorom. Výbor ministrov v súčinnosti s poradným výborom nezávislých expertov vyhodnocuje primeranosť opatrení uvedených v týchto správach a prijíma závery, prípadne vhodné odporúčania.
Medzi významné aktivity ktoré Rada Európy vykonáva v oblasti ľudských práv a ktoré nevyplývajú z dohovorov sú napríklad: Boj proti rasizmu a intolerancii, či snaha o rovnosť medzi ženami a mužmi, no i mnohé iné. Stratégia Rady Európy v boji proti rasizmu a intolerancii má tri aspekty. Prvým aspektom je budovať povedomie a informovať verejnosť. Organizovať rôzne kampane proti rasizmu, xenofóbii, antisemitizmu a intolerancii.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Rada Európy SOŠ 2.9877 841 slov
Rada Európy SOŠ 2.9857 572 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.