Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Európska Únia

Európska Únia bola ustanovená 01.11. 1993 po tom, čo bola ratifikovaná Zmluva o Európskej Únii 12 členmi Európskeho spoločentva. Podľa zmluvy bolo občanom členských krajín udelené európske občianstvo.
Európska Únia bola založená na základe troch európskych spoločenstiev. Na začiatku stálo Európske spoločenstvo uhlia a ocele (Montánna únia), založené v Paríži 18.04. 1951 Bel, Fra, Itl, Ndl, Lux a SRN. 25.03. 1957 podpísali jeho členovia v Ríme dvojicu dokumentov o zriadení Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS) a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom). 01.07. 1967 sa spojili a vytvorili Európske spoločenstvo so spoločnými orgánmi (komisia ES, Európsky parlament, Rada ministrov, Súdny dvor) a sídlom v Bruseli.
01.01.1973 boli podpísané zmluvy o prijatí ďalších 4 členov, ale pretože národné raferendum v Nórsku odmietlo členstvo, boli nakoniec prijaté len GBR, Irl a Den. V roku 1981 do ES vstúpilo Gre, roku 1986 Esp a Por a roku 1995 boli prijaté Fin, Swe a Aut.
Roku 1979 bol vytvorený Európsky menový systém k zaisteniu určitej stability vo vzťahoch medzi menami členských štátov a následne k vytvoreniu jednotnej európskej meny.
V decembri 1991 sa zástupcovia 12 členských krajín zišli v Maastrichte, aby prejednali návrh a Zmluve o Európskej Únii. Konečná podoba bola podpísaná Európskou radou 07.02.1992 a ratifikovaná v októbri 1993 (s platnosťou od 01.11.1993). Hlavným bodom je dohoda o vytvorení menovej únie a zavedení jednotnej európskej meny najneskôr do januára 1999. Podmienkou pre vstup do EÚ je demokratický pluralitný politický systém a rešpektovanie ľudských práv.
26.03.1995 vstúpili do platnosti schengenské dohody (1985 Schengen I, 1990 Schengen II) o voľnom pohybe osôb medzi členskými krajinami, umožňujúci bezvízový a bezcolný pohyb občanov týchto krajín a zároveň sprísňujú pravidlá pre vstup z nečlenských krajín. Na schôdzi EÚ v Luxembursku 12. a 13. 12. 1997 bolo schválených 11 krajín, s ktorými bude od roku 1998 začatý proces príjímania za členov EÚ. V prvej skupine sú Cze, Slo, Cyp, Est, Hun a pol a v druhej skupine Blr, Rom, Lat, Lit a Svk.
Vrcholnými orgánmi EÚ sú Európska rada, zložená z predsedov vlád členských krajín a Rada EÚ, zložená z ministrov, ktorí sa po 6 mesiacoch striedajú v predsedníctve. Výkonným orgánom je Európska komisia.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk