referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ambróz
Streda, 7. decembra 2022
Islam
Dátum pridania: 03.02.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: muska21
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 239
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 13m 20s
Pomalé čítanie: 20m 0s
 

Korán

„Toto je kniha, o ktorej nemožno pochybovať, je poučením pre bohabojných.
Pre tých, ktorí veria v nepoznateľné, modlia sa a dávajú z toho, čím som ich obdaroval.
Pre tých, ktorí veria v to, čo som ti zoslal a čo som zoslal predtým a veria vo večný život.
A tých Pán aj naozaj vedie a budú šťastní.“
Korán 2, 1-5

Prorok Muhammad postupne oboznamoval svojich stúpencov so svojím učením, ktoré pokladal za Božie zjavenie. Najprv sa tradovalo ústne, lebo Muhammad nevedel písať ani čítať, ale neskôr sa jeho učenie začalo zapisovať na pergamen, ťavie kosti a ploské kamene. Posvätné texty dal pozbierať kalif Otmán (644-656). Spolu vytvárajú Korán, ktorý sa delí na 114 súr (kapitol). Tie sú usporiadané podľa veľkosti (okrem prvej). Najväčšie sú na začiatku. Muhammadove skutky a výroky tvoria zbierku hadítov (alebo sunnu, po arabsky zvyk).

Šesť pilierov islamu

„Veriaci muži a veriace ženy sú si navzájom priateľmi a prikazujú si vhodné a zakazujú zavrhnutiahodné, dodržujú modlitbu, dávajú almužnu a sú poslušní voči Bohu a jeho Poslovi. Nad tými sa Boh zľutuje, lebo Boh mocný je i múdry.“
Korán 9,71

Korán a zbierky hadítov (sunna) sú hlavným zdrojom k štúdiu Božieho zákona islamu. Volá sa šaría. Pod islamom nerozumieme len náboženstvo, ale aj súbor zákonov a etických noriem. Islam určuje aj spôsob života moslimov. Každý moslim musí dodržiavať päť povinností alebo pilierov viery:
1. ŠAHÁDA – vyznanie viery, v ktorom sa zdôrazňuje jeden Boh a jeden Prorok
„la ilaha illa ‘Llah Muhammadun rasulu ‘Llah“
2. SAUM (pôst) – počas pôstu moslimovia nesmú prijímať žiadnu potravu ani nápoje od východu do západu slnka počas jedného mesiaca v roku tzv. Ramadánu, deviateho mesiaca moslimského roku. Počas pôstu je tiež dôležité zdržovať sa intímneho styku a akéhokoľvek iného zmyslového vzrušenia alebo rozptýlenia, lebo sa dopotučuje aj pôst zmyslových a telesných orgánov. Pôst taktiež znamená nezapájať sa do ohovárania, nepočúvať ho, zdržať sa hnevu, samozrejme alkoholu, fajčenia a všetkých ostatných nerestí. Človek sa musí správať tak, aby Boha svojím konaním len potešil.
Pôst má veľký význam – od fyziologického až po duševný a duchovný prínos a prináša človeku vyššiu citlivosť voči sebe samému i voči svetu.
3. ZAKÁT (náboženská daň) – dávanie almužny je povinné pre každého moslima. Pôvodne bol zakát daňou odvedenou z určitého množstva vybraného zboží, napríklad ako pšenica, zlato, striebro a dobytok. V súčasnosti, kde príjem väčšiny ľudí má formu peňazí, platí väčšina moslimov zakát vo výške približne 2,5 % zo svojho príjmu.
4. HADŽDŽ (púť do Mekky) – každý moslim je povinný aspoň raz v živote uskutočniť púť do Mekky. 5. SALÁT (modlitba) – Korán nariaďuje všetkým veriacim: „...dodržujte modlitbu, lebo je pre veriacich predpísaná v čas stanovený.“ Korán 4, 103.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Islám SOŠ 3.0273 3766 slov
Islam SOŠ 2.9380 701 slov
Islám SOŠ 2.9526 3463 slov
Islam SOŠ 2.9737 395 slov
Islam SOŠ 2.9471 1504 slov
Islam SOŠ 2.9528 331 slov
Islam SOŠ 2.9615 969 slov
Islam GYM 2.9357 1161 slov
Islam GYM 2.9678 2180 slov
Islam GYM 2.9690 1837 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.