referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viliam
Utorok, 28. mája 2024
Európska únia
Dátum pridania: 08.02.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: koklik
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 980
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 27.7
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 46m 10s
Pomalé čítanie: 69m 15s
 

1, 2% z HDP

Piliere a politiky EÚ:
1. PILIER – Európske spoločenstvá:
Tvoria ho všetky 3 Európske spoločenstvá a európ. inštitucionálny systém.
Obsahom prvého piliera sú najmä 4 základné slobody:
1. voľný pohyb tovaru
2. voľný pohyb osôb
3. slobodné poskytovanie služieb
4. voľný pohyb kapitálu

1. Voľný pohyb tovaru:
Jednou zo základ. slobôd a najväčším úspechom projektu jednot. trhu je odstránenie prekážok voľ. pohybu tovaru. Mechanizmus trhu sa vzťahuje na komerčnú činnosť, ktorej cieľom je predaj výrobkov. Vnút. trh vychádza z predpokladu, že tovar, s ktorým sa obchoduje na území jedného štátu, sa môže predávať i v ostatných člen. štátoch únie. Na zabezpečenie voľ. pohybu tovaru v rámci jednot. trhu bolo nevyhnutné odstrániť všetky tarifné (clá a platby) a netarifné (dovoz. kvóty, administrat.) prekážky. V súčastnosti môžu firmy ponúkať svoje výrobky a služby kdekoľvek v EÚ bez prekážok. Spotrebitelia môžu tovar nakupovať v inom člen. štáte a dopravovať ho späť do svojích domovských krajín bec dodatoč. cla a col. formalít.
2. Voľný pohyb osôb:
Ihneď po vstupe do EÚ budú mať občania nových člen. krajín zaruč. právo voľného pohybu po celej EÚ.
Po vstipe do únie budú môcť voľne cestovať, alebo usadiť sa v inom člen. štáte, študovať alebo pracovať vo výskume, podnikať alebo poskytovať služby. Na občanov nových člen. štátov sa bude vzťahovať tzv. preferenčné pravidlo – zamestnávatelia ich budú musieť uprednostniť pred inými cudzincami.
Sloboda pohybu osôb v širšom zmysle je chápaná aj ako výkon pracov. alebo ekonomic. činnosti na voľ. trhu prac. síl.
3. Slobodné poskytovanie služieb:
V zmluve o ES sa zakladá povinnosť člen. štátov odstrániť všetky obmedzenia, ktoré bránia voľ. pohybu služieb. Za služby sa považujú aktivity vykonávané zárob. činnými osobami, priemysel., poľnohospodár. subjektmi, či subjektmi vykonávajúcimi slobod. povolanie. Voľ. pohyb služieb umož. občanom EÚ vykonávať služby cez hranice člen. štátov EÚ bez obmedzení opierajúcich sa o národnosť. Subjekt domov. štátu teda nesmie mať privilegované právo oproti zahr. subjektu. Voľ. pohyb sužieb je teda založený na hospodárskej súťaži.
4. Voľný pohyb kapitálu:
Jednotný ekonomic. priestor je determinovaný aj spoloč. trhom kapitálu a finančných služieb, čo znamená väčší priestor pre ponuku kapitálu, nižšie sadzby, dokonalejšiu konkurenciu a zdokonalenú alokáciu kapitálu. Európ. občania a firmy majú voľ. prístup k fin. službám vo všetkých člen. štátoch (bankové vklady, úvery…)
Existujú spoločné opatrenia proti daň.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: www.eu.sk, školská literatúra
Súvisiace linky
Podobné referáty
Európska únia SOŠ 2.9798 379 slov
Európska únia SOŠ 2.9570 255 slov
Európska únia SOŠ 2.9672 302 slov
Európska únia SOŠ 2.9849 235 slov
Európska únia SOŠ 2.9329 960 slov
Európska únia SOŠ 2.9762 589 slov
Európska únia SOŠ 2.9553 1048 slov
Európska únia SOŠ 2.9683 3891 slov
Európska Únia SOŠ 2.9579 431 slov
Európska únia SOŠ 2.9398 1642 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.