referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ferdinand
Štvrtok, 30. mája 2024
Európska únia
Dátum pridania: 08.02.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: koklik
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 980
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 27.7
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 46m 10s
Pomalé čítanie: 69m 15s
 

štátov požaduje, aby Západoeurópska únia, považovaná za integrálnu súčasť EÚ vypracovala a realizovala akcie Únie, ktoré majú obranné dôsledky, upevňuje sa ako európska organizácia s obrannou úlohou.

Západoeurópska únia pozostavujúca z 10 člen. štátov, ktoré podpísali Bruselskú zmluvu a z 5 pozorovateľov (Írsko, Dánsko, Rakúsko, Fínsko a Švédsko) má 108 – členné zhromaždenie so sídlom v Paríži a Radu ministrov, ktorá má sekretariát v Bruseli. 3. PILIER – Spravodlivosť a vnútorné záležitosti:
Vnútorná bezpečnosť v Európe sa bez existencie hranič. kontrôl stáva mimoriadne dôležitou. Skôr ako by bolo možné úplne zrušiť kontroly osôb prekračujúcich hranice medzi člen. štátmi EÚ, bolo ptrebné prijať opatrenia, ktoré by zabespečili, že sloboda pohybu neotvorí dvere zločincom, drogovým dílerom, podvodníkom a organizátorom nelegálnej imigrácie.
Odkedy Maastrichtská zmluva v roku 1993 nadobudla platnosť, člen. krajiny navzájom spolupracujú v oblasti justície a vnútorných záležitostí.
Prijali sa rozhodnutia týkajúce sa napríklad min. smerníc na poskytovanie azyku, vydávania zločincov a spoločných opatrení v boji proti obchodovaniu s ľuďmi a zneužívaniu detí.

Azyl:
Politicky prenasledovaní ľudia budú aj v budúcnosti hľadať ochranu a azyl v zjednot. Európe. Tí, ktorí sú prenasledovaní za svoje politické presvedčenie, budú naďalej hľadať útočisko v EÚ. Ak však v rámci EÚ budú hranice otvorené, musia existovať jasné pravidlá upravujúce poskyt. azylu. Člen. krajiny dosiahli v tejto oblasti dohodu. V princípe by žiadosť o azyl mala preskúmať krajina, do ktorej prišiel žiadateľ ako do prvej. To bráni utečencom začať azylové konanie postupne vo všetkých člen. krajinách.

Imigrácia:
Imigrácia z iných krajín prináša EÚ veľké výhody. Prisťahovalci sa nielen aktívne zapájajú do hospod. diania, ale aj obohacujú soc. a kultúr. život. Preto cieľom imigrač. politiky nie je brániť imigrácii, ale urobiť ju kontrolovateľnou a zvládnuteľnou.
Zmluva o EÚ definuje imigrač. politiku ako oblasť spoločného záujmu.V budúcnosti môžeme teda v tejto oblasti očakávať konkrétny pokrok.

Vonkajšie hranice:
Prísne kontroly na vonkaj. hraniciach sú dôležitou protiváhou zrušenia kontrol osôb prekračujúcich vnútorné hranice. Skôr, ako sa v EÚ dosiahne úplná sloboda pohybu, člen. krajiny sa budú musieť dohodnúť na spoločných ustanoveniach, kto a za akých podmienok môže vstúpiť na územie EÚ a ko vlastne budú kontroly prebiehať.
Boj proti drogovej kriminalite, organizovanej ne medzinárodnej úrovni, pôsobí vo všetkých krajinách EÚ. Členské krajiny preto spolupracujú s cieľom efektívnejšie odhaľovať sprostredkovateľ.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: www.eu.sk, školská literatúra
Súvisiace linky
Podobné referáty
Európska únia SOŠ 2.9798 379 slov
Európska únia SOŠ 2.9570 255 slov
Európska únia SOŠ 2.9672 302 slov
Európska únia SOŠ 2.9849 235 slov
Európska únia SOŠ 2.9329 960 slov
Európska únia SOŠ 2.9762 589 slov
Európska únia SOŠ 2.9553 1048 slov
Európska únia SOŠ 2.9683 3891 slov
Európska Únia SOŠ 2.9579 431 slov
Európska únia SOŠ 2.9398 1642 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.