referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Karolína
Sobota, 3. júna 2023
Európska únia
Dátum pridania: 02.04.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Slimacik
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 179
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 8m 20s
Pomalé čítanie: 12m 30s
 

Predseda a členovia komisie sú menovaní členskými štátmi potom, ako ich potvrdí Európsky parlament.
Komisia je hlavnou silou inštitucionálneho systému únie:
• má právo iniciovať legislatívne návrhy, teda predkladá ich parlamentu a rade
• ako výkonná moc únie je zodpovedná za implementovanie európskej legislatívy (direktívy, smernice, rozhodnutia), rozpočtu a programov prijatých parlamentom a radou
• vystupuje ako ochranca zmlúv a spolu so Súdnym dvorom zaisťuje správne vykonávanie komunitárneho práva
• reprezentuje úniu na medzinárodnom poli a rokuje o medzinárodných dohodách, hlavne v oblasti obchodu a spolupráce

EURÓPSKY PARLAMENT
Európsky parlament je vyjadrením demokratickej vôle 374 miliónov obyvateľov Európskej únie. Je volený priamo občanmi členských krajín každých päť rokov. V rámci frakcií v ňom pracujú zástupcovia politických strán z členských štátov, ktoré sa rozhodli kandidovať vo voľbách.
Parlament má tri základné funkcie:
• s Európskou radou zdieľa legislatívnu právomoc, t.j. prijímanie európskych právnych noriem (direktívy, smernice, rozhodnutia). Jeho účasť v legislatívnom procese pomáha zaručovať demokratickú legitimitu prijatých noriem
• s Radou zdieľa aj rozpočtovú právomoc, čím ovplyvňuje výdavky únie. Na konci procedúry prijíma rozpočet ako celok
• vykonáva demokratický dohľad nad komisiou, schvaľuje navrhnutých komisárov a má právo odvolať komisiu. Rovnako vykonáva politický dohľad nad ostatnými inštitúciami
SÚDNY DVOR
Súdny dvor zaisťuje jednotné a účinné uplatňovanie komunitárneho práva. Do jeho právomoci spadajú spory, v ktorých vystupujú členské štáty, inštitúcie EÚ, firmy aj samostatné osoby. K súdnemu dvoru patrí od roku 1989 aj Európsky súd prvého stupňa.
Ako súdna inštitúcia únie Súdny dvor zaisťuje jednotnú interpretáciu a aplikáciu komunitárneho práva v každom členskom štáte, čiže jeho identické uplatňovanie voči všetkým stranám za všetkých okolností.
Od svojho vytvorenia v roku 1952 riešil mnoho tisíc prípadov. Kvôli zvládnutiu tohto prálivu a zaisteniu zlepšovania právnej ochrany pre obyvateľov bol v roku 1989 vytvorený Európsky Súd prvého stupňa. Je zodpovedný za rozhodovanie v istých kategóriách prípadov, hlavne v oblasti konkurenčných pravidiel a podaní súkromných osôb.
ÚČTOVNÝ DVOR
Účtovný dvor kontroluje súlad vybraných príjmov a vynaložených výdavkov únie, ako aj bezchybnosť finančného riadenia rozpočtu EÚ.
Bol založený v roku 1977 po úprave rozpočtových opatrení v zmluvách a spolu so vstupom Zmluvy o Európskej únii v roku 1993 do platnosti sa zaslúžene stal inštitúciou.
V roku 1999, na základe Amsterdamskej zmluvy, boli rozšírené jeho kontrolné a vyšetrovacie právomoci, čím sa stal schopným efektívnejšie bojovať proti podvodom v rámci rozpočtu únie.
EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA
Zahájenie činnosti menovej únie so sebou prinieslo novú menu - euro - spolu s novou centrálnou bankou - Európskou centrálnou bankou (ECB), ktorá tvorí základ a realizátora európskej menovej politiky. Riadi zahraničné výmenné operácie a zaisťuje hladké fungovanie platobných systémov.
ECB a centrálne banky štátov, ktoré zaviedli euro, tvoria novú entitu - tzv. Eurosystém.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Európska únia SOŠ 2.9798 379 slov
Európska únia SOŠ 2.9570 255 slov
Európska únia SOŠ 2.9672 302 slov
Európska únia SOŠ 2.9849 235 slov
Európska únia SOŠ 2.9329 960 slov
Európska únia SOŠ 2.9762 589 slov
Európska únia SOŠ 2.9553 1048 slov
Európska únia SOŠ 2.9683 3891 slov
Európska Únia SOŠ 2.9579 431 slov
Európska únia SOŠ 2.9528 9511 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.