Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ľudské práva

- nadobúdame ich prirodzeným spôsobom pri narodení ako príslušníci určitého rodu
- pomáhajú vymedziť, bližšie definovať priestor, určujú kvalitu života a úroveň ľudskej spoločnosti
- sú v priamoúmernom vzťahu k stupňu rozvoja demokracie
- sú univerzálne (patria všetkým bez odlišnosti – rasa, farba, pohlavie, náboženstvo, majetok, politické presvedčenie, jazyk)
- dodržiavanie môže zabezpečiť len demokratická spoločnosť
- moc štátnych orgánov sa odvodzuje od slobodne prejavenej vôle občanov – tajné demokratické voľby
- pre ochranu ľudského práva sú rozhodujúce: existencia právneho štátu a uplatňovanie princípov demokracie ( v ústave a ústavných zákonoch)
- v Slovenskej ústave čl. 17 – 32, nepriamo aj v iných.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk