referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Jela
Piatok, 19. apríla 2024
Ústava SR
Dátum pridania: 02.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lujza
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 043
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 3.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 5m 10s
Pomalé čítanie: 7m 45s
 
5. oddiel – hospodárske, sociálne a kultúrne práva – upravené v súlade s Európskou chartou
právo na prácu
slobodná voľba povolania
právo na podnikanie
právo na štrajk
ochrana manželstva, rodičovstva
bezplatné vzdelanie na ZŠ

6. oddiel
– právo na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva

7. oddiel
– právo na súdnu a inú právnu ochranu
právo domáhať sa svojho práva na nezávislom a nestrannom súde
právo na obhajobu
právo odoprieť výpoveď
prezumcia neviny
zákaz retroaktivity zákona

8. oddiel
– spoločné ustanovenia – obsahujú úpravu pojmu občan SR, postavenie cudzincov, otázka azylu


3: HLAVA
– hospodárstvo
- zakladá sa sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky
- štátny rozpočet sa prijíma ako zákon
- upravený aj nový inštitút – Najvyšší kontrólny úrad SR – na kontrolu hospodárenia so štát. majetkom, s rozpočtovými prostriedkami
- na čele je predseda – volí a odvoláva ho NR SR /5 ročné funkčné obdobie/

4: HLAVA
– územná samospráva
- základom územnej samosprávy je OBEC ako územný a správny celok, ktorý združuje občanov s trvalým pobytom
- orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta
- 3.júla 1996 prijala NR SR zákon č. 221/1996 Zb o územnom a správnom usporiadaní – bolo zriadených 8 krajov a 79 okresov

5.HLAVA
– upravuje zákonodarnú moc, ktorú v SR reprezentuje NR SR
- je to jediný ústavodárny a zákonodarný orgán
- je to jednokomorový parlament so 150 poslancami /na 4 roky/
- poslanec – 21 rokov a má trvalý pobyt na Slovensku
- funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou prezidenta
- pôsobnosti NR SR:

uznášať sa na ústave
voliť a odvolávať prezidenta
pred ratifikáciou vysloviť súhlas so zmluvami
rokovať o programovom vyhlásení vlády
schvaľovať štátny rozpočet
uznášať sa o vypovedaní vojny
voliť sudcov, predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu SR a Najvyššieho kontrolného úradu

- orgány NR SR:

1.Predsedníctvo – predseda, podpredsedovia 4, členovia predsedníctva, predsedovia všetkých výborov - 16
2. Výbory – mandatový a imunitný – je to iniciatívny a kontrolny orgán, ich činnosť je zameraná na zákonodarnú činnosť  -prerokúvajú zásady a návrhy zákonov
3. Osobitný kontrolny výbor NR SR- na kontrolu činn. SIS
4. - „ - - na kontrolu činn.vojenského spravodajstva
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Ústava SR SOŠ 2.9780 953 slov
Ústava SR SOŠ 2.9596 1334 slov
Ústava SR SOŠ 2.9373 3214 slov
Ústava SR SOŠ 2.9699 1465 slov
Ústava SR GYM 2.9829 1494 slov
Ústava SR GYM 2.9988 3158 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.