referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Valér
Štvrtok, 18. apríla 2024
Ústava SR
Dátum pridania: 02.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lujza
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 043
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 3.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 5m 10s
Pomalé čítanie: 7m 45s
 
6: HLAVA – výkonná moc –
- hlavou štátu je prezident – priama voľba
- 5 rokov najviac 2X po sebe
- právomoci: smerom k zahraničiu – zastupuje SR navonok, poveruje a prijíma vyslancov
smerom k NRSR – zvoláva ustanovujúcu schôdzu NRSR, podpisuje zákony, má právo relativného veta – do 15 dní od schválenia môže vrátiť zákon s pripomienkami
smerom k vláde – menuje a odvoláva predsedu, prijíma demisiu
prednostné práva – udeľovať amnestiu, odpúšťať a zmierňovať tresty, udeľuje štátne vyznamenania

- najvyšším výkonným orgánom – VLÁDA – predseda – menuje a odvoláva prezident
za výkon funkcie sa zodpovedá NR SR
rozhoduje o návrhoch zákonov, programe vlády, o návrhu št.rozpočtu


7: HLAVA – vymedzuje súdnu moc, ktorú tvorí Ústavný súd SR + sústavy súdov
- dodržiavanie ústavnosti a ochrana ZĽPaS
- vykladať ústavné zákony
- rozhodovať o sťažnostiach proti referendu
- rozhodovať a rozpustení al. pozastavení činnosti polit.strany
- rozhodovať o žalobe na prezidenta
- má 10 sudcov, ktorých menuje prezident na 7 rokov spomedzi 20 kandidátov navrhnutých NRSR, vek – 40 rokov + 15 rokov praxe
- voči rozhodnutiu ÚS nemožno podať opravný prostriedok
- reálne funguje od 17.3.1993 /na Slovensku/ - sídlo v KE
Sústava súdov:- rozhodujú o

právach a povinnostiach fyz. a právn. osôb
o vine obžalovaného
ukladajú zákonom stanovené tresty

Tvorí: Najvyšší sú SR
krajské súdy
okresné súdy
- na všetkych stupňoch súdov sa rozhoduje v občianskoprávnych veciach a trestných veciach
- OS: predseda, podpredseda, prísediaci
- KS. – rozhodujú ako druhostupňové – odvolávacie
8: HLAVA – upravuje postavenie prokuratúry
- jej poslaním je vyšetrovať spáchané trestné činy, v mene štátu podávať žaloby na súd

9: HLAVA – prechodné a záverečné ustanovenia
- riešia vzťah Ústavy k existujúcemu právnemu poriadku ČSFR, SR
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Podobné referáty
Ústava SR SOŠ 2.9780 953 slov
Ústava SR SOŠ 2.9596 1334 slov
Ústava SR SOŠ 2.9373 3214 slov
Ústava SR SOŠ 2.9699 1465 slov
Ústava SR GYM 2.9829 1494 slov
Ústava SR GYM 2.9988 3158 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.