Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Forma štátu

- je spôsob organizácie obsahu, presnejšie, akým spôsobom sa v Š rieši otázka štátnej moci a na akom základe /režime/ funguje
FŠ – je spôsob usporiadania krajiny, jej správy, súdnictva, spôsob politického a občianského života, charakter štátnych inštitúcií a vzťahy medzi nimi

Spôsob organizácie ŠM je statická stránka formy Š
Režim fungovania ŠM je dynamická stránka formy Š

Konkrétnu formu Š určuje:
1. forma vlády
2. územnoorganizačné členenie Š
3. štátny, politický systém

- tieto 3 zložky formy štátu sú zakotvené v Ústave daného Š
- v dejinách ľudstva neexistuje univerzálna forma Š, Š sa odlišujú vládami, rôznym usporiadaním územia a pod.

Ďalšie faktory určujúce formu štátu:
- kultúra danej spoločnosti, ústavné zvyklosti
- stupeň vedeckého poznania
- vnútorný politický vývoj
- ekonomika
- medzinárodnopolitická situácia

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk