Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Televízia

Televíziu zaraďujeme tiež medzi masovokomunikačné prostriedky, ktoré zabezpečujú našu neustálu informovanosť o okolitom dianí. Ako som už uviedla, umožňuje prenos zvukovej i obrazovej informácie. Funkciu masmédia plní tvorbou a vysielaním televízneho programu. Ten je tvorený rozličnými druhmi produkcie. Politicko-spravodajskej, športovo-spravodajskej, propagandistickej, vzdelávacej, hudobnej a inej. V týchto produkciách sú zahrnuté spravodajské šoty, komentáre, divadelné inscenácie, či produkcia svojich vlastných televíznych filmov. Keby sme hľadali predchodcu televízie, mohli by nás zmiasť nesprávne údaje, ktoré uvádzajú v jednom rade divadlo, žurnalistiku, rozhlas a film. Jednotlivé zložky sa rozvíjali ako vieme historicky a vyústili až vo filmovej technike a filmovej komunikácií. Televízia využila techniku, uplatnila však prenos odrazu na diaľku v podstate systémových rádiových vĺn. Prenos zobrazenia sa realizuje na veľkú diaľku rozptýlenému publiku a umožňuje preniesť zobrazenie udalosti zároveň s časom, v ktorom sa udalosť odohráva. Má taktiež možnosť prenášať zobrazenie udalostí zároveň s ich priebehom, čím sa zväčšuje jej autentickosť. Najstaršou slovenskou televíznou stanicou je Slovenská televízia, ktorá je podobne ako slovenský rozhlas štátna. Okrem nej na Slovensku pôsobia i ďalšie už súkromné televízne stanice. Televízia na rozdiel od novín, ktorých obsah tvoria z veľkej časti hlavne informácie, pôsobí i ako relaxačný prostriedok. Túto funkciu môže nadobúdať taktiež rozhlasové vysielanie. Neustále zamestnaní ľudia, ktorí sa nevedia odtrhnúť od pracovných povinností a ich myšlienky sú upnuté len na veci súvisiace s robotou, si radšej pozrú večer televízne noviny, ako keby sa mali zamestnávať čítaním novín. Informácie môžu vnímať obrazne povedané podvedome a nemusí im robiť problémy nesústredenosť. .

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk