Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ústava SR

Stručná rozprava na tému: Ústava SR

Ústava Slovenskej Republiky je základná zbierka zákonov, alebo zbierka základných zákonov. Od nej sa odvíjajú a jej sú podriadené všetky dalšie zákony. Popisuje sa v nej usporiadanie SR. Sú tu pravidlá riadenia štátu, pravidlá používania štátnej moci, základné práva občanov. Sú tu popísané základné systémy podriadenosti a zodpovednosti jednotlivých zložiek štátu. Upresnenie všetkých pravidiel necháva na zákony, ktoro musia byť v súlade s ňou. Skladá sa z preambuly a deviatich hláv. V preambule je dramatický predhovor národa slovenského, ktorý sa na tom všetkom uznáša prostredníctvom jeho zástupcov. V prvej hlave nájdeme základné ustanovenia, zistíme aké sú štátne symboly a ktoré je hlavné mesto SR. V druhej sú popísané základné práva a slobody občanov, základné ľudské práva a slobody, politické práva, práva národnostných menšín a etnických skupín, hospodárske, sociálne a kultúrne práva, právo na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva a právo na súdnu a inú ochranu. V tretej hlave je popísané hospodárstvo SR a najvyšší konrolný úrad SR. Štvrtá hlava sa zaoberá územnou samosprávou. Piata hlava hovorí o zákonodarnej moci, o Národnej Rade SR a Referende. Šiesta hlava popisuje výkonnú moc, funkciu prezidenta a vlády. Siedma hlava hovorí o súdnej moci, ôsma o prokuratúre a v deviatej sú prechodné a záverečné ustanovenia.

V. HLAVA

Pojednáva o zákonodarnej moci.
Veci, ktoré sa tam spomínajú:
- NR SR je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom SR
- má 150 poslancov, volených na 4 roky, ktorí sú zástupcovia občanov, nie sú viazaní príkazmi, robia podľa svojho svedomia, sú volení vo voľbách, skladajú sľub
- kto ich môže voliť
- čo nemôže robiť poslanec zároveň so svojim povolaním
- poslanec má imunitu, nemožno ho stíhať bez súhlasu NR SR, nemusí vypovedať o niektorých veciach
- ako zasadá NR SR
- schôdze NR SR sú verejné + kedy nemusia byť
- počty hlasov potrebných na prejdenie určitých vecí
- čo patrí do jej pôsobnosti
- kto podáva návrhy a kto podprisuje zákony, kedy nadobúdajú platnosť
- o predsedovi a podpredsedovi NR SR, o jeho voľbe
- všetko „upresní zákon“
- druhý oddiel je o referende, kedy sa robí, čo môže a nemôže byť jeho predmetom.

Moje názory:
Počet 150 poslancov sa mi zdá v pohode. Je dobré, že môžu konať podľa vlastného presvedčenia, lebo sa nedá právne kotrolovať a sankciovať či je to v rozpore so stranou a voličmi, alebo nie.

Voliči majú právo sa na ňho pozerať a sami si ho kontrolovať, lebo zasadania sú verejné. Súhlasím, že v pár prípadoch je nutné aby bolo zasadanie neverejné, keď sa to týka národnej bezpečnosti. Podľa mňa by však občania aj v tomto prípade mali vedieť, čo je predmetom tohoto utajeného rokovania a prečo je utajené.
Sľub, ktorý skladajú poslanci sa mi zdá trochu taký pioniersky, ale nejaký byť predsa musí. Určite sa ho jeho tvorcovia snažili spraviť čo najmenej trápny pri daných veciach ktoré tam musia byť. Ja by som asi lepší nespravil.
Súhlasím s poslaneckou imunitou a so všetkými pravidlami okolo nej. Nebolo by dobré aby sa poslanec obával nejakých obžalôb, kvôli svojmu konaniu podľa svojho vedomia a svedomia. Je to dobré na to aby nebol ovplyvňovaný pri rozhodovaní. Pri demokracii je určite vždy niekto aj nespokojný a ten by nemal právo nič poslancom vytýkať.

Nepáči sa mi slabé zdôraznenie, že vojnová politika SR je iba obranná. Chcel by som tam vydieť jasné vyjadrenie. Teraz je tam napísané, že NR SR rozhoduje vyhlásenie vojny, pri napadnutí SR, alebo ak to vyplýva zo záväzkov. Ja by som tam dal ešte jeden odsek na to aby sa tam povedalo, že SR nikdy nevypovedá vojnu prvá, ale až po nejakej hrozbe.
Súhlasím s tým, že referendum sa nemôže týkať daní , odvodov a štátneho rozpočtu. Keby tam bola otázka o ľudských právach tak je to automaticky protiústavné.

VI. HLAVA

Stručný prehľad, čím sa zaoberá:
- prezident, koná podľa svojho presvedčenia a svedomia
- voľba prezidenta, kandidáti
- jeho funkcia, dĺžka pôsobenia, odvolanie prezidenta
- kto môže byť prezident, čo iné nemôže robiť
- vláda SR, jej členovia
- predseda a podpredseda vlády
- vyslovenie dôvery a nedôvery vláde
- komu sa zodpovedá vláda, odstúpenie vlády
- čo robí vláda

Z piatej hlavy vyplýva, že prezident, má reprezentatívnu funkciu, s pár prvkami výkonnej moci. Má pár rozhodovacích funkcií. Ak sa nezvolí prezident, môže jeho právomoci na určité obdobie prebrať predseda vlády. Prezident má určitú imunitu. Môže ho odvolať NR SR. Vláda má väčšiu výkonnú moc než prezident. Prezident ju môže odvolať. Vláda zodpovedá NR SR. Vláda môže v medziach zákona vydávať nariadenia.

Moje názory:
Je pravda, že niekto by mal mať schopnosť dávať amnestiu. Je to normálna vec a je obsiahnutá v každom modernom politickom systéme. S tým súhlasím. Niekedy nastanú výnimočné prípady, ktoré je potrebné posudzovať bez ohľadu na zákony.
Proti pravidlám o vláde nemám nejaké zvláštne výhrady, je to v pohode.

Je dobré, že sa zodpovedá NR SR.
Nikde som tam nevidel napísané, že členovia vlády majú imunitu. Niesom si istý, či je to dobré. O čo viac by mali byť zodpovednejší než poslanci. Ale týmto si niesom istý. VII. HLAVA

Čím sa zaoberá:
- súdna moc, ústavný súd SR, o čom rozhoduje, kedy začína konanie
- zloženie ústavného súdu.
- predseda a podpredseda ústavného súdu
- imunita sudcov, čo iné nemôže robiť sudca, odvolávanie sudcov, kedy je to možné a na základe čoho
- súdy SR, nezávislosť sudcov (sudcovia sú nezávisláci)

Názory:
Dobré je, že sudca môže mať maximálne 65 rokov. Aj keď neberieme do úvahy zdravotný stav sudcu. Podla mňa sa majú aktuálne prípady riešiť a súdiť pomocou aktuálnych princípov a spôsobov. Podľa mňa veľmi starí sudcovia môžu mať už zastarané úsudky. Stále môžu byť nestranní a objektívni, ale už sa spôsob ich uvažovania neprispôsobuje novej dobe.
Podľa mňa je nestrannosť súdu vyriešená dobre.
Nevidel som tam nejak očividne zaručenú imunitu sudcov. Tá je podľa mňa veľmi potrebná aby nemohol byť nejak trestaný, alebo žalovaný za svoje rozhodnutia a aby nebol týmto ovplyvnený.

A teraz zase celkovo celá ústava …

S celou ústavou som celkom spokojný. Som rád, že nemáme trest smrti, lebo uprednostňujem nespravodlivosť, že by sa nezabil masový vrah, ako nespravodlivosť že by zomrel nevinný, čo je menej pravdepodobné, ale stále možné a je to oveľa horšie.
V rámci poslancov, prezidenta a sudcov sa mi páči nápad s imunitami. Je to dobrý nápad, lebo sudcovia, poslanci a prezident nesmú byť obžalovaní za nič čo sa týka ich rozhodutia. To majú právo urobiť podľa vlastného uváženia.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk