referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Urban
Streda, 25. mája 2022
Rodinné právo
Dátum pridania: 27.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Jojko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 328
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.7
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 6m 10s
Pomalé čítanie: 9m 15s
 
Zánik manželstva:

- smrť jedného z partnerov, prípadne vyhlásenie manžela/manželky za mŕtveho
- vyhlásením za neplatné- ak sa zistia skutočnosti zamedzujúce manželstvo medzi dvoma jedincami
- rozvod – len ak jeden z manželov neplní svoje povinnosti a dá sa to aj právne dokázať.

Rozvod sa koná súdnou cestou, kde súd prihliada najmä na záujmy maloletých detí a rozhodne, ktorému z rodičov budú zverené do opatery a ako každý bude prispievať na ich výchovu. Ak sa rodičia sami dohodnú, súd môže túto dohodu schváliť.

Práva a povinnosti účastníkov rodinnoprávnych vzťahov

Zákon o rodine stanovuje práva a povinnosti rodičov i detí. Členovia rodiny majú predovšetkým vyživovaciu povinnosť, ktorá spočíva v poskytovaní finančných a iných prostriedkov tomu, kto nie je schopný zabezpečiť si základné životné potreby sám.

Je to najmä vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom, pokiaľ sa neživia samé – tzn., že aj plnoletým(napr. študujúcim, nezamestnaným,..). Aj deti majú vyživovaciu povinnosť voči rodičom, ak si nedokážu svoje potreby zabezpečiť sami. Vyživovacia povinnosť existuje aj medzi manželmi navzájom. Pokiaľ si dotyčný neplní vyživovaciu povinnosť, môže byť súdne vymáhaná.

Rodičovská zodpovednosť ďalej zahŕňa:

- starostlivosť o zdravie, citový, rozumový a mravný vývoj maloletého dieťaťa
- zastupovanie maloletého dieťaťa pri právnych úkonoch, aj trestná zodpovednosť
- riadne spravovanie majetku dieťaťa

Dieťa žijúce v domácnosti s rodičmi je povinné v rámci svojich možností pomáhať im, ctiť ich, rešpektovať a prispievať na úhradu domácnosti, ak má vlastný príjem.
Ak si rodičia neplnia svoje povinnosti voči deťom a riadna výchova dieťaťa je ohrozená, môže orgán sociálno-právnej ochrany detí alebo súd vykonať opatrenia, aby sa stav napravil:

- napomenie dieťa, rodičov a osoby, ktoré riadnu výchovu narušujú
- stanoví dohľad nad dieťaťom a určí mu obmedzenia(zákaz návštevy nevhodných podnikov a zábav,....)
- zverí dieťa do výchovy inej osoby.

Náhradná rodinná starostlivosť:

-ak sa rodičia zavinene alebo nezavinene nedokážu postarať o dieťa, starostlivosť preberá štát:

-Opatrovníctvo – vymedzené súdom v prípade tragickej smrti rodičov, výkone trestu, alebo dlhodobej choroby rodiča. Opatrovník, najčastejšie príbuzný, má práva a povinnosti, len v záležitostiach, ktoré mu určí súd a je právnym zástupcom dieťaťa. Po dosiahnutí 18. roku dieťaťa opatrovníctvo zaniká.

-Pestúnstvo – dieťa je zverené do starostlivosti fyzickej osoby, ktorá dostáva od štátu príspevok na potreby dieťaťa a odmenu za prácu pestúna. Pestún je oprávnený rozhodovať o bežných záležitostiach týkajúcich sa dieťaťa. Pestúnstvo trvá až do dovŕšenia plnoletosti dieťaťa. Dieťa neprijíma priezvisko pestúna.

-Ústavná výchova – využíva sa v prípade, keď je výchova dieťaťa vážne ohrozená alebo narušená (dieťa nemá rodinu ani žijúceho príbuzného) a nie je možné nájsť iné výchovné opatrenia. Musí byť nariadená súdom a trvá do plnoletosti dieťaťa.

-Osvojenie (adopcia) – právne vytvorené rodinné puto. Medzi osvojiteľom a osvojencom platí rovnaký pomer, aký je medzi rodičmi a deťmi a zanikajú príbuzenské vzťahy k pôvodnej rodine. Dieťa musí byť staršie ako jeden rok a s adopciou musia súhlasiť aj jeho pokrvní rodičia. Súhlas nie je nutný, pokiaľ o starostlivosť o dieťa neprejavovali záujem najmenej 6 mesiacov. Adoptívni rodičia preberajú rodičovskú zodpovednosť pri výchove osvojeného dieťaťa. Dieťa priberá priezvisko rodičov. Zrušiť sa dá dohodou, keď má dieťa 18 rokov alebo žiadosťou o zrušení adopcie osvojiteľom aj osvojencom, súd rozhodne.

Vzťahy medzi rodičmi a deťmi:

-právny vzťah vzniká narodením alebo osvojením
-materstvo- určuje sa na základe pôrodu
-otcovstvo- právny otec je manžel matky (ešte 300dní po rozvode)
 
späť späť   1  |   2   
 
Podobné referáty
Rodinné právo SOŠ 2.9711 720 slov
Rodinné právo GYM 2.9322 1041 slov
Rodinné právo GYM 2.9860 1492 slov
Rodinné právo GYM 2.9619 1328 slov
Rodinné právo SOŠ 2.9734 811 slov
Rodinné právo 2.9774 4823 slov
Rodinné právo GYM 2.9815 1143 slov
Rodinné právo GYM 2.9806 1221 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.