Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Základné ľudské práva a slobody

Základné ľudské práva a slobody.


O základných ľudských právach sa píše v druhej hlave Ústavy Slovenskej republiky z ktorej som čerpal aj pri tejto práci. Na úvod by som napísal niečo o všeobecných ustanoveniach, ktorými sa aj začína už spomínaná druhá hlava Ústavy Slovenskej republiky. Spomínajú sa tu ľudia, ktorý sú slobodní a rovní v právach. Ďalej ako sú práva a slobody nepremlčateľné a takisto nezrušiteľné. Toto všetko sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky a to bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru, majetok a taktiež postavenie. Pri tom majetku a postavení by som sa chcel pozastaviť pretože sa o tom v našej ústave síce píše, no nie vždy sa to dodržiava. Odkiaľ by sa potom bralo to nespočetné množstvo prípadov ako napr. každý týždeň nové kauzy o úplatkoch na súdoch. Taktiež na polícií veď ako by sa dalo inak vysvetliť opakované prepúšťanie istých ľudí, ktorí sú očividne členmi organizovaných skupín na také veci ako nedostatok dôkazov, únik informácií atď. A to aj pri takých závažných trestných činoch ako sú napr. vražda, vydieranie, nedovolené ozbrojovanie. To môže byť spôsobené jedine majetkom alebo aj patričným nátlakom priamo na konkrétnych policajtov a ich nadriadených. Taktiež pri tom postavení veď sa stačí len pozrieť na našich politikov a ich nedávnom neslávnom vystúpení čo sa týka peňazí z Európskej únie ako mizli v istých firmách a popritom ešte neboli obvinené konkrétne osoby to si myslím, že už nepotrebuje komentár. Ja tu nechcem tvrdiť, že v iných krajinách sa tieto veci nedejú ale myslím si, že Slovensko je v týchto veciach veľmi vyspelé.
V druhom oddieli Ústavy Slovenskej republiky sa dočítame o hodnote ľudského života už pred narodením a práva naňho. Tiež o nepripúšťaní trestu smrti, čo si myslím, že je čiastočne správne až na určité ťažké a opakované zločiny u ktorých by sa podľa mňa mal pripúšťať. Ďalšou vecou v Ústave Slovenskej republiky je osobná sloboda a súkromie (čl. 16). Môj osobný názor na to je, že sa to vcelku dodržuje až na pomenej výnimiek. V článku 17 sa dozvedáme o dobách od zadržania osoby až po jej odovzdanie súdu alebo prepustenie. Tieto časové intervaly (do 48 hodín a pri závažných trestných činoch do 72 hodín ) si myslím, že sú úplne správne. Veď polícia by mala zatýkať ľudí pre už konkrétne trestné činy, na ktoré má už riadne dôkazy. Nie len tak, že sa možno pri výsluchu prekecane. Myslím si, že to nie je problém ústavy ale neschopnosti polície.

Preto nevidím dôvod prečo by mali človeka dlhšie zadržiavať a tým obmedzovať jeho slobodu. Na Slovensku sa podľa mňa dodržuje sloboda náboženstva. Inde na svete sa to berie o dosť vážnejšie a často preto vznikajú konflikty. Mne osobne nevadia žiadne náboženstvá nevidím v tom až taký veľký problém. Myslím si, že je na tom tak väčšina ľudí na území Slovenskej republiky a dôkazom toho je aj to, že sa tu nepotýkame s vážnejšími náboženskými konfliktmi. Ešte by som sa rád venoval problému národnostných menšín a ich právam, ktoré nepatria priamo pod ľudské práva ale sú uvedené v druhej hlave Ústavy Slovenskej republiky. Toto sa týka najmä maďarskej menšiny a používania ich jazyku v úradnom styku. Každý človek s trvalým pobytom na Slovensku a slovenským občianstvom by mal vedieť spisovne slovensky. Inde je to úplne bežné. Predsa nie je možné aby každá menšina používala na úrade svoj jazyk. maďarská menšina aj napriek tomu tvorí na Slovensku výnimku. Aj tak sú z maďarskej strany počuť neustále nové nezmyselné sťažnosti ako sa im tu zle žije...
To všetko v konečnom dôsledku zhoršuje naše snahy dostať sa do Európskej Únie. Ďalšou problémovou menšinou na Slovensku sú Rómovia. Ich úteky do vyspelých krajín, ktoré nám okamžite zavedú vízovú povinnosť ľuďom len znepríjemňujú dovolenku. Samozrejme, že oni sa pokladajú za tých, ktorým sa na Slovensku krivdí. Stačí sa len pozrieť ako si niektorí z nich žijú z prídavkov na ich deti. Ja osobne s vecami týkajúcimi sa ľudských práv tak ako sa uvádzajú v Ústave Slovenskej republiky súhlasím. Napriek tomu si však myslím, že by niekedy nezaškodila väčšia detailnosť, mohlo by sa tak predísť zbytočným problémom.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk