referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ela
Utorok, 24. mája 2022
Sociológia
Dátum pridania: 04.12.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: cheky
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 010
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 6.2
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 10m 20s
Pomalé čítanie: 15m 30s
 
Etnocentrizmus – tendencia porovnávať iné kultúry z hľadiska tej svojej, zvyčajne že vlastná kultúra sa považuje nad tou druhou za nadradenú (genocída, kresťanské misie).
Kultúrny relativizmus- opak etnocentrizmu – vychádza z predpokladu, že všetky kultúry sú niečím jedinečné a neopakovateľné. Majú vlastné zvyky, normy, hodnoty. (kanibalizmus, obetovanie ľudí).
dominantná kultúra – väčšinová, spoločnosť si utvára vlastnú kult.
subkultúra – súbor špecifických prvkov kultúry,(náboženské – sekty), nejaké skupiny žijúce v kultúre....
kontrakultúra – vzn. na okraji spoločnosti – bezdomovci, kriminálnici – jedna z protestu proti spol. a snaha presadiť zmeny v spol. – anarchisti, hippies, rôzne sekty...

Kultúrna zmena – vývoj

-proces vznikania premeny, dlhodobé premeny soc.kult. systémov – termíny ako – pokrok, stagnácia, retardácia, regres...
-endogénne zmeny – vnútorné- vzn. prostr. inovácií (koleso, papier, monogamia...)
-exogénne – vonkajšie – sú spôs. kontaktmi a vzájomným pôsobením s inými kultúrami (Kelti a Rimania...)

Deviácia a soc. kontrola

-deviácia je také správanie jednotl. kt. spoločnosť či soc. skup. pokladá za porušenie spol. resp. skup. noriem a preto vyvoláva reakcie. jednotl., soc. skup. alebo celej spol.,
-opakom deviácie je konformita – poslušnosť resp. prispôsobenie sa soc. normám.
-medzistupeň – nonkonformita- je také správanie, kt. spol. síce pokladá za porušenie resp. za odchýlku od noriem avšak neprekračuje určité hranice.

Teória deviácie:
a)biologické a psychologické – snaha nájsť súvislosť medzi psycho – fyziologickými črtami osobnosti a neštandartným správaním (agresivita, poslušnosť, skleslosť...)
b)sociologické – teória anómie (bezzákonnosti, ľubovôle) neplatia staré ale aj nové zákony...
a.teória soc. napätia – deviácia vzniká ako nemožno spoločnosťou akceptované ciele dosiahnuť, spol. akceptovanými prostr. (bohatststvo získam deviáciou – krádežou)
c)kultúrne – hodnoty iných soc. skupín (Rómov) sú proti hodnotám celej spol.
d)nálepkovania – sú označený nálepkov deviant – homosexuáli - heterosexuáli, fajčiari – nefajčiari.... Táto teória zdôrazňuje relativitu deviácie.

Sociálna kontrola - spol. mechanizmy, kt. úlohou je zabezpečiť poriadok a stabilitu spol.

-neformálna – neoficiálny nátlak, kt. jednotl. núti rešpektovať soc. normy, prispôsobovať sa vzorom správania...(ocenenia, pochvaly, pokarhania...)
-formálna – tlak oficiálnych spol. org. s cieľom vynútiť si konformitu osôb.(dodržiavanie zákonov)
-sebakontrola – človek prijal normy za svoje- prispôsobil sa a bez vynucovania ich dodržiava

SOCIOLÓGIA RODINY

Rodina je sociálna skupina zložená z dvoch alebo viacerých osôb žijúcich spolu v jednej domácnosti, ktoré sú spojené manželskými, pokrvnými alebo adoptívnymi zväzkami. Existujú dva základné pohľady na existenciu rodiny: funkcionalistický a konfliktualistický.

Hlavné funkcie rodiny sú: regulácia sexuálneho správania, zabezpečovanie reprodukcie spoločnosti, socializácia členov rodiny, poskytovanie starostlivosti, ochrany a citovej opory členom rodiny, sprostredkovanie ich zaradenia do spoločnosti a zabezpečovanie ekonomickej spolupráce členov rodiny.

 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Sociológia SOŠ 2.9911 258 slov
Sociológia GYM 2.9836 1845 slov
Sociológia SOŠ 2.9703 504 slov
Sociológia SOŠ 2.9668 1074 slov
Sociológia SOŠ 2.9616 10835 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.