referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dušan
Štvrtok, 26. mája 2022
Sociológia
Dátum pridania: 04.12.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: cheky
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 010
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 6.2
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 10m 20s
Pomalé čítanie: 15m 30s
 
Existujúce podoby rodiny sociológia rozdeľuje na základe troch hlavných kritérí - formy usporiadania rodiny (nukleárna a rozšírená), vzoru autority v rodine (patriarchálna, matriarch. a egalitárna) a odvodzovania pôvodu potomstva (patrilineárny, matrilin. a bilaterálny). Manželstvá rozlišuje podľa formy usporiadania vzťahov manželov (monogamia, polygamia-{polygýnia, polyandria} a skupinové manželstvo) a preferovaného partnera (exogamické, endogamické). Životný cyklus rodiny tvoria štyri štádiá: výber manželského partnera, uzavretie manželstva a vznik rodiny, obdobie trvania manželstva a rodiny a zánik rodiny. Zmeny v spoločnosti a zmeny spôsobu života ľudí spôsobujú aj zmeny v rodinnom živote a vznik nových foriem partnerského a manželského spolužitia, na základe ktorých hovoríme o kríze rodiny.

Sociálna nerovnosť a stratifikácia

-soc. stratifikácia - usporiadanie spol. podľa prístupu k soc. zdrojom (majetok, moc)
-soc. zdroje – ekonomické postavenie - bohatstvo a príjem, moc – schopnosť presadiť vlastnú vôľu alebo záujmy, prestíž

Teórie soc. nerovnosti
-(sociálna nerovnosť je dobrá alebo zlá?)
-funkcionalistická teória – soc. stratifikácia je nevyhnutná, pretože zaisťuje aby najdôležitejšie práce obsadili najtalentovanejší ľudia – je spol. funkčná
-konfliktualistická teória– je výsledkom konfliktov soc. skupín. s rozdielnymi záujmami, boj o nadvládu v spol. Víťazné soc. skup. vnútia porazeným svoj systém soc. stratifikácie a záujmu v ňom najvyššie pozície.

Stratifikačné systémy :
soc. mobilita – pohyb jednotl. i soc. skupín v stratif. systéme spoločnosti z jednej soc. pozície do druhej

-relatívne otvorené stratif. systémy – umožňujú tzv. soc. mobilitu (pohyb jednotl. i soc. skup. v spol.)
-relatívne uzavreté stratif. sys. – umožňujú len minimálnu alebo žiadnu mobilitu
-horizontálna mobilita – je pohyb jednej osoby z jednej pozície do druhej v rámci tej istej soc. vrstvy (zmena zamestnávateľa, pri nezmenenom plate)
-Vertikálna mobilita – je vzostupný alebo zostupný pohyb jednotlivca z jednej soc. vrstvy do druhej (povýšenie – vedúci, major...)
-(otvorený) triedny systém – spočíva na občianskej i politickej rovnosti ľudí garantovanej štátom. Príslušnosť k soc. triede nestanovuje ani právo ani obyčaje. Karl Marx delil triedy na základe vzťahu k výchovným prostriedkom (vlastnia al. nevlastnia)
uzavreté :
otrokársky systém – otroci sú vlastníctvom iných osôb tak ako zvieratá či veci.
kastovnícky systém – (hinduizmus dodnes) – spoločnosť rozdelená na základe náboženstva na hierarchicky usporiadané vrsty – kasty
stavovský systém – príslušnosť k stavu – istá mobilita bola možná

Stratifikačné systémy
-v súčasnosti nadobúda stále väčší význam pracovno – profesiové postavenie.
vyššie triedy (priemyselníci, manažéri, vysoko postavení pracovníci – lekári, právnici)
stredné triedy (nižšie postavený riadiaci pracovníci, podnikatelia ale aj učitelia a zdravotné sestry...)
nižšie stredné triedy (bežný úradníci)
kvalifikovaný manuálny robotníci (stolári, kaderníčky)
čiastočne kvalifikovaný a nekvalifikovaný robotníci (stavební a poľnohosp. robotníci, šoféri)
ostatní (vrátane ľudí závislých od štátu)

 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Sociológia SOŠ 2.9911 258 slov
Sociológia GYM 2.9836 1845 slov
Sociológia SOŠ 2.9703 504 slov
Sociológia SOŠ 2.9668 1074 slov
Sociológia SOŠ 2.9616 10835 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.