referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Radúz
Nedeľa, 10. decembra 2023
Sociológia
Dátum pridania: 23.04.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: majka197
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 10 835
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 31
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 51m 40s
Pomalé čítanie: 77m 30s
 
Spolupráca: je to taká interakcia pri ktorej všetci zúčastnení majú rovnaký cieľ, dosiahnúť ho však môžu iba vtedy ak si úlohy rozdelia, budú si pomáhať a spolupracovať. Spoločnými silami. Takto cieľ dosiahnú rýchlejšie a jednotlivec by ho sám nedosiahol napr. výskum ochorenia a spôsob jeho liečby, v škole príprava stužkovej a pod.

Súťaženie: pri tejto interakcii majú všetci zúčastnení rovnaký spoločný cieľ. Pri jeho dosahovaní však nespolupracujú, pri tom platí, že ak stanovený cieľ dosiahne jedna strana, jeden zúčastnení, ostatní ho už dosiahnúť nemôžu, napr. súťaž MISS, športové súťaže...
Výmena: pri tejto interakcii majú zúčastnené strany rôzne ciele pri tom však platí, že každá zo zúčastnených strán môže svoj cieľ dosiahnúť iba vtedy, ak ho zároveň dosiahne aj druhá strana. Platí, že zúčastnené strany sa pri interakcii musia navzájom rešpekovať a vychádzať si v ústrety. Typickým príkladom takejto interakcie je obchod.
Konflikt: je to interakcia pri ktorej zúčastnené strany majú rôzne ciele a však ciel dosiahne jedna z týchto strán, ostatné už svoj ciel dosiahnúť nemôžu. Rozlišujeme dva druhy konfliktov: boj a vyjednávanie. Pri boji sa používa násili, často je to ozbrojený boj. Väčšinou sa tu nedodržiavajú určité pravidlá a nepoužíva sa násilie. Vyjednávanie je to taký druh konfliktu pri ktorom sa dodržiavajú určité pravidlá a nepoužíva sa násilie. Vyjednávanie ako konflikt sa využíva často v súčasných demokratických krajínach pri riešení rôznych problémov.

Komunikácia:

Môžeme ju označiť za základ sociálnej interakcie. Pod komunikáciou rozumieme prenos infomrácii, rôznych faktov, významov, správ a pod. Komunikácia sa môže uskutočňovať v priamom styku medzi zúčastnenými stranami alebo v nepriamom styku.
Priamy styk: zoči, voči
Nepriamy styk: sa uskutočňuje sprostredkovaním pomocou niečoho iného...telefón, fax...

Aby ľudia mohli medzi sebou komunikovať musia rovnako vnímať všetko pomocou čoho komunikujú. Musia rovnako chápať význam slov, rôznych gest, mimiky, predmety... Komunikujú medzi sebou zvieratá, ale aj ľudia. Medzi ich komunikáciou je však zásadny rozdiel. Rozdiel vyplýva so spôsobu učenia. Zvieratá sa učia bezprostredne-opakovaním. Človek má však vedomie a to čo sa učí si aj uvedomuje, preto si ľudia vytvárajú rozne symboly, prostredníctvom ktorích navzájom komunikujú.
Symboly sú to rôzne materiálne i nemateriálne znaky, ktoré majú svoj význam. Symboly si vytvárajú ľudia sami a sami im aj pripisujú rôzne významy. Symbolom je napr. hymna, štátny symbol, erb, kvet, dopravné značenia...
Najviac používaným symbolom - sústavou symbolov je ľudská reč - čo slovo to symbol s iným významom. V bežnej reči sa len istý predmet alebo jav označuje symbolom napr: škola-school, schule...zvieratá, štátny znak...atd...

Druhy komunikácie:
1. verbálna
2. neverbálna

Verbálna komunikácia sa uskutočňuje prostredníctvom reči a to buď v priamom alebo v nepriamom styku. Prostredníctvom: telefónu, rozhovoru, listu, sms-ky, faxu
Neverbálna komunikácia: sa uskutočňuje prostredníctvom iných prostriedkov ako je reč, napr. prostredníctvom predmetov, mimiky, gestikulácie, dotykov ale aj prostredníctvom intenzity hlasu, tempa reči a pod. Napríklad dopravné značenie, odovzdávanie daru.

 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Sociológia SOŠ 2.9911 258 slov
Sociológia GYM 2.9836 1845 slov
Sociológia SOŠ 2.9703 504 slov
Sociológia SOŠ 2.9668 1074 slov
Sociológia GYM 2.9773 2010 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.