referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Adrián
Štvrtok, 23. marca 2023
Sociológia
Dátum pridania: 23.04.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: majka197
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 10 835
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 31
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 51m 40s
Pomalé čítanie: 77m 30s
 
Pracovné prostredie:
socializuje človeka hlavne po odbornej stránke (človek sa musí naučiť vykonávať svoje postavenie). Súčasne naň pôsobí aj rovesnícke prostredie kolegov, vzťahy medzi spolupracovníkmi.

Masové média v procese socializácie:
masové média nadobudli význam v socializácii človeka hlavne v 20.st. Prostredníctvom médii je možné v jednom okamihu pôsobiť na veľký počet ľudí; pričom nemusia byť na jednom mieste, dokonca ani osoby, ktoré vysielajú informácie, a osoby, ktoré ich príjímajú nemusia byť na rovnakom mieste. Prostriedkami masovej komunikácie sú noviny, TV, rozhlas, internet. Masové média zvyšujú informovanosť ľudí a zároveň ovplyvňujú ich postoje. To je pozitívny vplyv médií na socializáciu. Má však aj svoju negatívnu stránku, hlavne pokiaľ ide o ich vplyv na detí a mládež. Prostredníctvom médii sa skracuje obdobie detstva, pretože deti získavajú informácie ktoré by v ich veku mali byť ešte neprípustné.

Sociálny status a sociálna rola:

Každý človek v priebehu svojho života zaujímal množstvo rôznych postavení spoločnosti napr. je dieťaťom, sestrou, žiakom, priateľom, vnukom, učiteľom, rodičom...
Takejto pozícii človeka v spoločnosti sociálny status. Človek v priebehu svojho života ale aj v jednom časovom období, zaujme rôzne soc. statusy. Niekto je súčasne napr. otcom, manželom, vedúcim stavby, rozhodcom, poslancom a pod. Spomedzí tíchto statusov je vždy jeden rozhodujúci t.j. kľúčový sociálny status. U človeka sa soc. statusy menia, niektoré môžu zaniknúť, vznikajú nové a pod. Za kľúčový soc. status považujeme taký, ktorý človeka najviac charakterizuje. Najčastejšie človeka najvýraznejšie charakterizuje jeho práca, činnosť ktor vykonáva pre spoločnosť. V niektorích prípadoch to môže byť práve to, že človek nepracuje, alebo príslušnosť k určitej etnickej skupine alebo nová činnosť ktorá ho výrazne charakterizuje.

Soc. status môžme rozdeliť na:
 
1. vrodený: t.j. taký, ktorý nemôžme priamo ovplyvniť napr. pohlavie, vek, príslušnosť ku kráse a pod.
2. získaný: je to pozícia v našom živote, ktorú si vybudujeme a dopracujeme sa k nej sami. Typickým príkladom je povolanie, alebo pozícia športovca, speváka, herca, speváka, šoféra... Je to pozícia, ktorú človek sám nechce ale nanúti mu ju spoločnosť. Môžme tu zaradiť aj pozíciu nezamestnaních, väzňov, ...

Sociálna rola: zo soc. statusom vždy vyplývajú pre človeka rôzne úlohy a povinností. Spoločnosť očakáva od toho, kto zostáva určitý status plnenie rôznych požiadaviek. Všetkým úloham, povinnosťiam a požiadávkam vyplyvajúcim zo soc. statusa hovoríme soc. rola.
V sociológii považujeme socializáciu za učenie sa soc. rolám.

Soc. rola predstavuje štandartné správanie (optimálne, v súlade so soc. normami). Preto treba rozlišovať predpísanú soc. rolu (štandartné správanie) a výkon roly (skutočné správanie sa človeka). Nie každý človek je ochotný plniť soc. rolu tak, ako sa to od neho očakáva, ak porušuje normy môže nastať konflikt soc. rol.

Škola - ako socializačný činiteľ

Škola v živote každého človeka zohráva významnu úlohu v jeho socializácii. Škola vychováva a vzdeláva mladú generáciu a pripravuje ju na život a prácu v spoločnosti. Škola tvorí akýsi spojovací medzičlánok medzi rodinou a skutočným svetom. V rodine má každé dieťa svoje pevné miesto, o ktoré nemusí bojovať, dieťa má v rodine hodnotu už preto, že je dieťaťom. Lásku a pozornosť rodičov získava bez zásluh.
V skutočnom svete je to naopak. Človek v ňom má cenu podľa toho čo dokáže a hodnotu má iba dovtedy kým si ju zaslúži. O svoje miesto tu musíme bojovať, musíme si ho zaslúžiť.

 
späť späť   5  |  6  |   7  |  8  |  9  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Sociológia SOŠ 2.9911 258 slov
Sociológia GYM 2.9836 1845 slov
Sociológia SOŠ 2.9703 504 slov
Sociológia SOŠ 2.9668 1074 slov
Sociológia GYM 2.9773 2010 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.