referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vilma
Pondelok, 29. mája 2023
Sociológia
Dátum pridania: 23.04.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: majka197
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 10 835
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 31
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 51m 40s
Pomalé čítanie: 77m 30s
 
Socializácia do pohlavnej roly sa uskutočňuje predovšetkým v rodine. Hlavnú úlohu tu majú rodičia, ktorí predstavujú pre deti soc. vzor správania. Zároveň detí socializujúdo tejto roly tým, že od nich vyžadujú plnenie niektorích povinností vyplyvajúcich z ich pohlavnej roly napr. dievčatá-upratať; chlapci-pokosiť trávu

Socializácia do rodičovskej roly:
Aj táto prebieha v rod. prostredí, keď rodičia sú opäť soc. vzorom pre svoje deti. Plnenie tejto roly je nevyhnutné, pretože od nej závisí prežitie spoločnosti. Rodina je zákl. jednotkou spoločnosti.

Socializácia do pracovnej roly:
Od nej závisí biologické a ekonomické prežitie spoločnosti. Ľudia svojou prácou produkujú statky potrebné k ich prežitiu.
Táto socializácia prebieha z pravidla v štyroch etapách.

Prvá etapa - voľba kariéry: je to prvý krok k príprave na povolanie, spočíva v orzhodovaní sa, vo výbere štúdia, školy, ktorú bude dieťa navštevovať.
Druhá etapa - príprava na povolanie: je to časť štúdia, časť teoretickej prípravy pre výkon budúceho povolania
Tretia etapa - výkon pracovnej roly: začína sa buď po ukončení štúdia a nástupe do práce; v tejto etape sa človek zoznamuje s pracovnou rolou, poznáva nové prostredie, nové normy, požiadavky, úlohy.
Štvrá etapa - začína sa vtedy keď si človek osvojil normy, požiadavky, interiorizoval ich a ich rešpektovanie a plnenie považuje za prirodzenú vec.
Človek sa v tejto etape už stotožnil so svojou pracovnou rolou.

Nie vždy a nie každý človek prechádza pri socializácii prac. roly všetkými štyrmi etapami. V niektorých prípadoch sa môže stať, že človek ukončí svoju socializáciu v tretej etape pretože neinteriorizuje svoju pracovnú rolu a povolanie opúšťa a hľadá si niečo iné.
Môže nastať aj taký prípad, že človek začína svoju socializáciu do pracovnej roly bez predchádzajúcej prípravy v tretej etape.

Sociálna štruktúra:

Typickou črtou života každej spoločnosti je usporiadané spolužitie. Každé usporiadané spolužitie má svoju štruktúru. Označujeme ju pojmom sociálna štruktúra. Slovo štruktúra znamená, že určitý celok je organizovaný, že sa vyznačuje usporiadanosťou, pravidelnosťou. Určitým usporiadaním celku do častí je napr. kniha je jeden celok a má svoje častí (kapitoly); obsah predstavuje jej štruktúru.; rodina je celok jej časťami sú členovia rodiny, v ktorej má každý svoj vlastný soc. status.
Aj spoločnosť v takom zmysle tvorí celok, ktorý má svoju štruktúru - je rozčlenený na určité časti.

Zákl. prvkami soc. štruktúry, sú:
- soc. status
- soc. rola
- soc. inštitúcie

Opakom štruktúry je chaos, zmätok, neusporiadanosť a nepravidelnosť.

Soc. inštitúcie:
Sú jedným zo základných prvkov soc. štruktúry. Pre existenciu spoločnosti sú soc. inštitúcie nevyhnutné. Spoločnosť si ich vytvára preto, aby prežila, aby spoločnosť nezanikla, aby netrpela a nestratila zmysel.
Soc. inštitúcie usmerňujú život v spoločnosti. Predstavuje pre jej členov soc. vzory správania, konania, vykonávania určitých činností. Pre každého člena spoločnosti sú záväzné. Každý, kto chce byť členom určitej spoločnosti sa musí riadiť existujúcími soc. inštitúciami. Aby spoločnosť nezanikla a aby sa zdravo vyvíjala musí svojich členov usmerňovať. Spoločnosť si preto vytvára rôzne popisy činnosti, ktoré sa majú v spoločností vykonávať napr. predkladá svojím členom, ako musí vyzerať a fungovať rodina, ako sa má vykonávať činnosť v školstve, v zdravotníctve, v oblasti vojenstva, bankovníctva a pod. Týmto popisom činnosti hovoríme - soc. inštitúcia.

 
späť späť   7  |  8  |   9  |  10  |  11  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Sociológia SOŠ 2.9911 258 slov
Sociológia GYM 2.9836 1845 slov
Sociológia SOŠ 2.9703 504 slov
Sociológia SOŠ 2.9668 1074 slov
Sociológia GYM 2.9773 2010 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.