referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Jarolím
Piatok, 30. septembra 2022
Sociálna psychológia
Dátum pridania: 17.02.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: bezname
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 879
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 13m 30s
Pomalé čítanie: 20m 15s
 

Zmeny postojov- kongurentné /súrodé - zosilovanie postoja smerom od neutrálu/ a inkongurentné /nesúrodé - zmeny od škály k neutrálu/ spôsobujú - skúsenosti, vplyv referenčnej skupiny /chceli by sme byť jej členom/, vplyv masovokomunikačných prostriedkov.

Zdroje postojov- špecifická skúsenosť človeka, sociálna komunikácia, modely, vzory, inštitucionálne faktory.
Zložky postojov- poznávacia - kognitívna zložka /sumár poznatkov znamená to, že môžem mať postoj len k tomu, čo poznám/, afektívna - citová zložka /či sa nám páči, alebo nepáči = sympatické, nesympatické/, konatívna - motivačná zložka /vedie nás k určitému správaniu = približovanie, vzdiaľovanie/.

Znaky postojov- intencionálne /majú svoj predmet/, bipolárne, majú určitú intenzitu, kvalitu /súhlas, nesúhlas/, vytrvalosť /zotrvanie postoja v čase/, frekvenciu /ako často sa postoj v danej polohe vyskytuje u populácie/ a konzistenciu /vyrovnanosť troch zložiek - rovnováha, nerovnováha.

Persuázia- presvedčovanie. Je to spôsob úmyselného ovplyvňovania správania iného človeka používaním rozumových argumentov. Je to aj jedna z foriem psychoterapie. Pri presvedčovaní je aktívny ten, kto presviedča. Presvedčovaný je pasívny. Patria sem zložky: zdroj, informácia, informačný kanál, prijímateľ informácie.

Komunikácia- nie je len výsadou človeka. Vychádza z potreby človeka vymieňať si informácie s inými ľuďmi a dorozumievať sa. Komunikácia je výmena významov medzi ľuďmi, ktorá sa uskutočňuje prostredníctvom jazyka.

Formy komunikácie- priama reakcia, neverbálny výraz, konanie ako ucelený akt správania, obrazová komunikácia, symbolická komunikácia.

Typy komunikácie- reťazová, kruhová, ohnisková, ypsilonová, vertikálna, horizontálna.

Neverbálna komunikácia- patrí sem oznámenie bez použitia slov - reč tela, mimika, gestikulácia, zovňajšok. Hovorí o citovom prežívaní človeka. Nedá sa ovládať, je spontánna a má veľkú výpovednú hodnotu. Patria sem: paralingvistika- skúma jazykové a mimojazykové prvky, ktoré sa viažu na komunikáciu v konkrétnom prostredí. Je to jedna z oblasti neverbálnej komunikácie - intonácia, prestávky, tón hlasu..., proxemika- vzdialenosť pri komunikácii, fyzické postoje- konfigurácia všetkých častí tela, haptika- podanie rúk, gestika- posunky rúk, kinezika- vystupovanie, spôsoby, chôdza, sedenie, mimika, pohľady, úprava a vzhľad.

Sociálna skupina- združenie dvoch alebo viacerých osôb, ktoré majú niektoré spoločné ciele, vytvárajú si spoločné normy, ich role sú spoločne závislé, vytvárajú sa psychické väzby, atmosféra. Základnou činnosťou skupiny je vzájomná komunikácia, interakcia, vytvára sa štruktúra skupiny.

Konformita- prispôsobenie sa skupine - formálna, neformálna.


Sociálna pozícia- je miesto, ktoré jednotlivec v skupine má, ktoré určuje jeho funkciu. Vytvorenie pozícii vnáša do skupiny poriadok, ovplyvňuje komunikáciu. Pozícia sa určuje z hľadiska príťažlivosti a miery vlastnej moci. Subjektívna pozícia /člen sa sám porovnáva s ostatnými a sám si určí svoju pozíciu/, objektívna pozícia /členovia skupiny sa posudzujú navzájom/. Pozícia nie je stabilná, je premenlivá.

Sociálna rola- je to súhrn očakávaní spoločnosti, určuje ako sa má človek v danej pozícii a v istej spoločenskej situácii správať. Existujú krátkodobé /rola hosťa, kupujúceho/, dlhodobé /rola muža, ženy/.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Sociálna psychológia SOŠ 2.9552 4782 slov
Sociálna psychológia SOŠ 2.9758 1068 slov
Sociálna psychológia SOŠ 2.9523 639 slov
Sociálna psychológia SOŠ 2.9824 2519 slov
Sociálna psychológia SOŠ 2.9289 3354 slov
Sociálna psychológia 2.9431 2544 slov
Sociálna psychológia 2.9346 1091 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.