referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Jarolím
Piatok, 30. septembra 2022
Sociálna psychológia
Dátum pridania: 17.02.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: bezname
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 879
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 13m 30s
Pomalé čítanie: 20m 15s
 

Obdobie dospievania - nástup puberty, vytváranie hlbokých priateľstiev, veľké medziosobnostné rozdiely, prvé lásky, prvé konflikty s dospelými. Obdobie adolescencie - náročné obdobie z hľadiska sociálnej adaptácie, zmena prostredia - školy, dominantní sú rovesníci, vzťahy.

Sociálne dimenzie- sú to vlastnosti osobnosti. Medzi základné patrí extroverzia, introverzia, aktivita, pasivita, agresivita, nesmelosť. Spojenie týchto vlastnosti vytvára Sociálnu kompetenciu osobnosti - je to všeobecná schopnosť jednotlivca úspešne sa integrovať so svojim sociálnym prostredím, vie sa správať, adaptovať, meniť spôsoby správania a súvisí so Sociálnou zrelosťou- osobnostná dimenzia, ktorá umožňuje človeku prispôsobiť sa interakcii, riešiť situácie. V priebehu života sa vyvíja.

Socializácia- prebieha od narodenia po smrť. Uskutočňuje sa súčin-nosťou 3 činiteľov: genetický program /dozrievanie/, vplyv prostredia v ktorom človek žije, aktivity socializujúceho sa človeka, súčasne prebieha aj proces individualizácie. Socializácia sa môže uskutočňovať vedome /zámerne - škola/, neuvedomene /prejavy cítenia, postojov/. Socializácia prebieha formou sociálneho učenia spolu s kultiváciou. Potreby- vznikajú v rámci socializácie, delíme ich na primárne /jedlo, spánok/, sekundárne /potreba realizácie/.

Kultivácia je vzdelanie, zručnosti, morálka, svetonázor, životný štýl,, utvorenie zábran pri uspokojovaní pudov, potrieb, zmysluplné trávenie voľného času, hodnotový systém.

Motivácia- hybná sila správania sa. Poznáme užšie chápanie /aktivizujúca úloha v chápaní človeka/ a širšie chápanie /nielen aktivizujúce činitele, ale aj tie ktoré zameriavajú istým smerom naše správanie/. Motivácia je objektívne existujúci proces, uskutočňuje sa ako pohyb, ktorý sa prejavuje v prežívaní. Prežíva sa túžba, prianie, snaha.

Teórie motivácie- Freudova teória jedného faktora - libido, Mc Clellandova teória dvoch faktorov - úzkosť, potešenie, Maslowova teória mnohých faktorov - za základ motivácie sa považujú potreby - biologické, sociálne, teória štyroch prianí /Thomas, Znaniecki/ - 1. prianie nových skúsenosti a dojmov, 2. túžba po bezpečnosti a istote, 3. túžba po uznaní - mať rešpekt, 4. túžba po citovej odozve.
Formy sociálneho učenia- Adaptácia - adjustácia- všeobecná /všeobecné prispôsobenie sa - kultúrne vzorce/, špeciálna /prispôsobenie sa konkrétnej skupine, prostrediu. Maladaptácia = zlé prispôsobenie. Imitácia- osvojovanie si reči, správania, noriem, napodobňuje sa to, čo sa považuje za vhodné, Identifikácia- človek preberá všetky typy správania - vysoký stupeň napodobňovania.
 
späť späť   2  |  3  |  4  |   5  |  6    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Sociálna psychológia SOŠ 2.9552 4782 slov
Sociálna psychológia SOŠ 2.9758 1068 slov
Sociálna psychológia SOŠ 2.9523 639 slov
Sociálna psychológia SOŠ 2.9824 2519 slov
Sociálna psychológia SOŠ 2.9289 3354 slov
Sociálna psychológia 2.9431 2544 slov
Sociálna psychológia 2.9346 1091 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.