referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Frederik, Frederika
Nedeľa, 25. februára 2024
Predaj z dvora pre farmárov v roku 2009
Dátum pridania: 07.10.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BakalarRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 880
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.6
Priemerná známka: 3.02 Rýchle čítanie: 4m 20s
Pomalé čítanie: 6m 30s
 

Prvovýrobcovia, ktorí prejavia záujem o predaj z dvora, musia byť registrovaní na príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (RVPS). Predávané produkty musia mať označenie podľa nariadenia vlády, a musia viesť jednoduchú agendu.

Základné kritérium predaja je zdravý chov a produkčná bezpečnosť potravín. Od 1. 9.2009 je v platnosti nariadenie vlády č. 352/2009, ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných
produktov :

-živočíšneho pôvodu
-mäso z hydiny
-Domácich králikov
-Voľnej žijúcej zveri a zveriny

Ak teda nechováte zvieratá ako fyzická osoba – podnikateľ či ako právnická osoba „ malé „prebytky z domácej zabíjačky, môžete predávať priamo konečným spotrebiteľom, susedom a známym.
V záujme vlastnej ochrany sa odporúča i presná identifikácia osôb, ktorým sa nadprodukcia realizovala.

Predaj mlieka:

Podľa nariadenia vlády možno surové mlieko, vajcia, med i ryby predávať len z vlastnej produkcie, pričom predajňa môže byť umiestnená najviac 100 km od územného obvodu RVPS.
Malé množstvo surového mlieka / kravské, ovčie, kozie / sa rozumie množstvo, ktoré zodpovedá obvyklej dennej spotrebe mlieka v domácnosti konečného spotrebiteľa. Mlieko môže prvovýrobca predávať len v sobotnom zaregistrovanom chove na produkciu mlieka, ak má pridelenú kvótu, pokiaľ ide o predaj malého množstva surového mlieka to platí neobmedzene.
Prvovýrobca si okrem záznamov, ktoré sa týkajú vysledovateľnosti a hygieny prvovýroby, vedie osobitné záznamy, ktorými preukazuje celkové množstvo získaného surového mlieka, ktoré bolo predané.

Predaj vajec :

Prvovýrobca môže jednému konečnému spotrebiteľovi v mieste produkcie vajec, na miestnom trhovisku, alebo na trhovom mieste v priebehu týždňa predať najviac 60 netriedených vajec.
Netriedených vajec môže do miestnych maloobchodných prevádzkarní v priebehu týždňa dodať spolu 350.
Na slepačie vajcia, ktoré neboli triedené podľa akosti a hmotnosti sa špeciálne podmienky nevzťahujú. Označia sa kódom výrobcu alebo iným označením – ak ide o prvovýrobcu, ktorý chová 50 alebo viac nosníc.
Ak chová menej ako 50 nosníc, v mieste predaja postačí označiť vajcia štítkom alebo výveskou s uvedením údajov o pôvode.

Predaj medu :

Malé množstvá včelieho medu, ktorý je určený na ľudskú spotrebu, sa rozumie také množstvo medu z vlastnej produkcie, ktoré zodpovedá obvyklej spotrebe medu v domácnosti konečného spotrebiteľa.
Celkové množstvo medu môže byť najviac 1 tona ročne – to je množstvo, určené na dodanie miestnym maloobchodným prevádzkarňam, ktoré týmto medom priamo zásobujú konečného spotrebiteľa. Do tohto medu nesmie byť primiešaný med, ktorý nepochádza z vlastnej produkcie prvovýrobcu.

Predaj rýb :

Predávať sa môžu ryby v živom stave alebo zabité nespracované čerstvé ryby vcelku alebo upravené, ktorých hodnota pri každom priamom nákupe konečného spotrebiteľa od pro výrobcu nepresiahne 20 €.

Celková dodávka miestnym maloobchodným prevádzkarniam nesmie prekročiť 100 kg rýb týždenne.

Predaj mäsa :


Od 15. júla 2009 platí nariadenie vlády č. 283/2009 o vybavení potravinových prevádzkarní s malým objemom výroby, ktoré hovorí o kapacite bitúnku( maximálne 30 dobytčích jednotiek za týždeň, je nutné oznámiť RVPS čas, počet a pôvod zvierat, ktoré budú zabíjané ), a o rozrábkarni ( do 5 ton vykosteného mäsa sa týždenne alebo ekvivalentné množstvo mäsa s kosťou ).
Mäso musí byť označené a možno ho uvádzať len na slovenský trh.

Mäso z hydiny a králikov :

Mäso z hydiny a králikov môže predávať prvovýrobca, ktorý chová hydinu alebo králiky, určené na ľudskú spotrebu. Je na dodávanie malým množstiev mäsa osobitne zaregistrovaný a v chove vyprodukuje ročne menej ako 10 tisíc kusov hydiny a 2 500 králikov.

Predaj zveriny :

Užívateľ poľovného revíru môže priamo predať alebo dodať do maloobchodných prevádzkarní najviac 30 percent tiel voľnej žijúcej zveri skutočne ulovenej v poľovnom revíri ročne. Zo zveriny môže priamo na mieste predať najviac 1 tonu rozrobenej vykostenej zveriny alebo zodpovedajúce množstvo nevykostenej zveriny na týždeň.

Záver :

Na základe oznámenie č. 19 zo dňa 7.9.2009 oznamuje príjemcom a záujemcom o opatrenie z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR z dôvodu prebiehajúcich rokovaní s Európskou komisiou sa pozastavuje príjem žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem - Priamy predaj.

Nový termín pre príjem žiadostí bude včas zverejnený.

Oznámenie č. 21 zo dňa 29.9.2009 sa týka len projektov zameraných na rastlinnú výrobu a živočíšnu výrobu.
Príjem žiadostí o nenávratný finančný príspevok na priamy predaj ostáva z dôvodu prebiehajúcich rokovaní s Európskou komisiou naďalej pozastavený.

 
Zdroje: Roľnícke noviny č. 40/2009 z 2.10.2009 s. 7 Ako na predaj z dvora
Súvisiace linky
Podobné referáty
Predaj z dvora pre farmárov v roku 2009 2.9675 1740 slov
Predaj z dvora pre farmárov v roku 2009 2.9869 1832 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.