referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Frederik, Frederika
Utorok, 25. februára 2020
Náklady podniku
Dátum pridania: 01.02.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: cepren
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 282
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9.7
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 16m 10s
Pomalé čítanie: 24m 15s
 
Úvod:

Efektívny rozvoj podniku si vyžaduje racionálne hospodárenie s výrobnými faktormi, ktoré má k dispozícii.
Hospodárením nazývame využívanie výrobných faktorov, starostlivosť o ich obnovu a rozvoj v súlade s rozvojom techniky a dopytu po výrobkoch a službách. O správnom hospodárení hovoríme vtedy, keď sa činnosť podniku riadi zásadou dosiahnuť s minimom práce najväčší úžitok, t.j. vtedy, keď je zameraná na sústavné znižovanie nákladov živej a zhmotnenej práce, na zdokonaľovanie techniky a racionálne využívanie pracovných, materiálnych a peňažných prostriedkov.
Zo zásady hospodárnosti vyrobiť maximum výrobkov (služieb) s minimom spotreby výrobných faktorov vyplýva dôležitosť nákladov a nevyhnutnosť venovať sústavnú pozornosť ich teoretickému štúdiu a praktickému uplatňovaniu.

1.1. Charakteristika nákladov

Aby sme mohli náklady využívať ako nástroj riadenia podniku a merania jeho efektívnosti, robiť pomocou
nich rôzne prepočty potrebné k ekonomickému rozhodovaniu a podobne, musíme sa najprv oboznámiť s ich podstatou, vznikom, klasifikáciou a možnosťami ich znižovania.

1.1.1 Podstata nákladov

Každá činnosť podniku je spojená so spotrebou (využívaním) živej a zhmotnenej práce. Odpracované hodiny, spotrebovaný materiál a energia, opotrebovanie hmotného investičného majetku (strojov, zariadenia, dopravných prostriedkov) sa v naturálnom vyjadrení nedajú sčítať. Môžeme tak urobiť vtedy, keď spotrebu podnikových výrobných faktorov vyjadríme v korunách. Takúto spotrebu nazývame náklady podniku a definujeme ich nasledovne:

Náklady predstavuje peňažné oddelenie spotreby podnikových výrobných faktorov vynaložených podnikom na jeho výkony a ostatné účelovo vynaložené náklady spojené s jeho činnosťou.

Náklady sa často stotožňujú s pojmom výdavky. Nie je to správne, lebo tieto dva pojmy sa od seba zvyčajne odlišujú. Môžu byť medzi nimi časové aj vecné rozdiely.
Výdavky znamenajú zmenšenie objemu finančných prostriedkov podniku, vznikajú v okamihu úhrady.
Náklady predstavujú použitie (spotrebu) výrobných faktorov na určité výkony, vznikajú v okamihu spotreby.

1.2 Klasifikácia nákladov

Globálne uvádzané náklady sa v praxi dajú využiť len vo veľmi obmedzenej miere. K širšiemu použitiu nákladov pri plánovaní, evidencii a ekonomickom rozbore treba urobiť ich klasifikáciu, a to z rôznych hľadísk.
Znamená to vytvoriť skupiny nákladov s osobitnými charakteristickými črtami tak, aby sa tieto osobitosti vyskytovali iba v danej skupine.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Brealey, R. A.- Myers, S.C.: Teorie a praxe firemních financí, Hoffman, V.: Úvod do podnikové ekonomiky, Kupkovič, M.: Podnikové hospodárstvo, Sedlák, M.: Podnikové hospodárstvo, Synek, M.: Základy podnikové ekonomiky
Podobné referáty
Náklady podniku SOŠ 2.9996 652 slov
Náklady podniku 2.9797 417 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.