referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Uršula
Streda, 21. októbra 2020
Motivácia zamestnancov
Dátum pridania: 29.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Kaja600
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 687
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 4m 40s
Pomalé čítanie: 7m 0s
 
TEÓRIE MOTIVÁCIE

Ľudská motivácia vychádza z vedomých alebo podvedomých potrieb. Medzi prioritné požia-davky patrí fyziologická potreba vody, vzduchu, potravy, spánku a bývania. Ostatné potreby je možné chápať ako sekundárne. Motivácia je obecný pojem zahrňujúci celú triedu rôznych snažení, túžob, potrieb, prianí apod. Motiváciu je možné chápať ako určitý reťazec náväzných reakcií. Motivácia sa vzťahuje ku snaženiu o úsilie, o naplnenie priania alebo dosiahnutie cie-ľa.

Motivácia: cukor a bič

Vzťahuje sa k používaniu odmien a trestov pre dosiahnutie žiadaného cieľa. Odmeny a tresty predstavujú najsilnejšie stimuly. Najčastejšou podobou „cukru“ sú peniaze vo forme príjmu alebo prémií. Aj keď peniaze neplnia len motivačnú funkciu, bola a bude úloha peňazí veľmi dôležitá. „Bič“, ktorý predstavuje určité obavy – zo straty zamestnania, zo straty príjmu, z nižších prémií – vždy bol a naďalej bude silným stimulom. Tento stimul však nie je dobré považovať za najlepší.

Vonkajšia a vnútorná motivácia

K pracovnej motivácií je možné dôjsť dvoma cestami. V prvom prípade ľudia motivujú sami seba, tým, že hľadajú, nachádzajú a vykonávajú prácu, ktorá uspokojuje ich potreby, alebo aspoň vedie k tomu, že od nej očakávajú splnenie svojich cieľov. V druhom prípade môžu byť ľudia motivovaní managementom prostredníctvom takých metód, ako je odmeňovanie, pový-šenie, pochvala atď. Tieto dve motivácie možno charakterizovať ako:
§ Vnútorná motivácia – faktory, ktoré si ľudia sami vytvárajú a ktoré ich ovplyvňujú, aby sa určitým spôsobom správali alebo aby sa vydali určitým smerom (patrí sem zodpovednosť, voľnosť konať, príležitosť využívať a rozvíjať schopnosti)
§ Vonkajšia motivácia – to, čo sa robí pre ľudí, aby sme ich motivovali (odmeny, zvýšenie platu, pochvala, povýšenie, ale aj tresty – odopretie platu, kritika)

Teória inštrumentality

Táto teória sa domnieva, že človek bude motivovaný k práci, ak odmeny a tresty budú priamo previazané s jeho výkonom. Táto teória je založená na princípe posilňovania presvedčenia človeka a na tzv. zákone príčiny a účinku. Motivovanie pracovníkov používajúcich tento prí-stup je založené výhradne na systéme vonkajšej kontroly a nerešpektuje radu ďalších ľud-ských potrieb.

Teória potrieb

Základom tejto teórie je presvedčenie, že neuspokojená potreba vytvára napätie a stav nerov-nováhy.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Armstrong, M.: Personální management, Praha 1999, Koontz, H., Weihrich, H.: Management, Praha 1993
Podobné referáty
Motivácia zamestnancov SOŠ 2.9416 819 slov
Motivácia zamestnancov 2.9698 1928 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.