referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vavrinec
Pondelok, 10. augusta 2020
Teorie motivácie
Dátum pridania: 01.04.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Akvarium
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 779
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 5m 0s
Pomalé čítanie: 7m 30s
 
Manažéri majú záujem, aby zamestnanci splnili pracovné ciele. Výkon zamestnancov a úspešné splnenie cieľov je výsledkom mnohých faktorov, z ktorých jedny sú vnútorné (charakter zamestnanca) a druhé externé. Obe skupiny vzájomne na seba pôsobia, preto pri hodnotení plnenia pracovných cieľov sa nesmú robiť o nich nesprávne alebo neúplné závery.
Napríklad pri poklese výkonnosti zamestnanca sa môže vedúci nazdávať, že je potrebné zvýšiť jeho motiváciu, avšak príčina poklesu výkonu môže byť celkom iná, povedzme, že zamestnanec má súkromné problémy, necíti sa dobre, vedúci mu nedôveruje a pod.
Výkon sa nemôže stotožniť iba s motiváciou, závisí aj od ďalších činiteľov, ako je schopnosť zamestnanca a prostredie. Na to, aby práca bola efektívna, človek ju musí chcieť robiť (motivácia), musí vedieť, ako ju robiť (schopnosť) a musí mať primerané zariadenie, materiály, nástroje na jej vykonanie (prostredie). Vzťah medzi týmito faktormi možno vyjadriť takto:
V = f(M,S,P)
kde: V- výkon; M- Motivácia; S- schopnosť; P- prostredie;
Ak jednotlivé faktory nie sú dostatočne zastúpené, nie je možný efektívny výkon. Od vedenia ľudí a od manažmentu vôbec sa vyžaduje, aby vytvorili a udržiavali potrebné podmienky na výkon jednotlivcov pracujúcich v skupinách v záujme splnenia spoločného cieľa. Uvedené faktory treba preto zaradiť do manažmentu. Vymedzenie motivácie a model procesu motivácie

Dôležitým determinantom individuálneho výkonu je motivácia, ktorá sa veľmi ťažko definuje a analyzuje. Je to niečo, čo sa nedá vidieť a čo nemožno priamo merať. Môžeme ju pozorovať a usudzovať o nej len na základe zmien v správaní sa ľudí. Pojem motivácia sa odvodzuje od latinského slova „movere“, t.j. pohybovať sa. Skutočne nemôžeme určiť motiváciu človeka dovtedy, pokiaľ sa určitým spôsobom nespráva. Pozorovaním toho, čo niekto hovorí alebo robí v danej situácii, možno vydedukovať to čo ho motivuje. Keď hovoríme o motivácii, zaujímame sa vlastne o správanie ľudí. Existuje množstvo definícií motivácie, ktoré sa zvyčajne podstatou podobajú. Pre rozličné definície motivácie je spoločné, že ide o psychologický proces, t.j. o iteratívny proces ovplyvňujúci vnútorné pohnútky (motívy), ktoré usmerňujú správanie človeka, čiže aktivizujú ho k činnosti s úmyslom dosiahnuť cieľ. Niekoľko definícii motivácie, na porovnanie interpretácie:
1.“...všeobecný pojem používaný na opísanie procesu začatia, usmerňovania a udržiavania fyzických aktivít človeka.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Manažment, Miroslav Majtán a kol., Manažment, Mikuláš Sedlák
Podobné referáty
Teórie motivácie SOŠ 2.9986 985 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.