referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ela
Utorok, 24. mája 2022
Banková sústava
Dátum pridania: 23.11.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: 3b3
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 513
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.1
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 3m 30s
Pomalé čítanie: 5m 15s
 

Banková sústava zabezpečuje fungovanie peňažného trhu. V každej zmiešanej (trhovej) ekonomike existujú v podstate tri druhy bánk alebo bankových inštitúcií.

1) centrálna banka (emisná, ceduľová) – zriaďuje ju štát a je nezávislá od vlády a politiky.
U nás je takou bankou Národná banka Slovenska (NBS), vznikla 1.1. 1993
- hlavný cieľ- udržiavanie cenovej stability
- funkcie:- určuje a riadi menovú politiku
- vydáva (emituje) mince a bankovky
- riadi peňažný obeh, reguluje množstvo peňazí v obehu
- uskutočňuje finančné operácie štátu, vedie účty štátneho rozpočtu, štátnych fondov a štátnych finančných aktív a pasív
- uskutočňuje dohľad nad činnosťou komerčných bánk
- koordinuje platobný styk a zúčtovanie bánk (poskytuje obchodným bankám úvery a ovplyvňuje ich činnosť pomocou rôznych ekonomických nástrojov
- zastupuje SR v operáciách na svetových peňažných trhoch
- zastupuje SR v medzinárodných menových inštitúciách.
- NBS je povinná zo zákona podávať NR SR polročne správu o menovom vývoji v SR.
- centrálnu banku nazývame aj ,, banka bánk˛.

2) komerčné (obchodné) banky – poskytujú bankové služby predovšetkým podnikom, družstvám, súkromným podnikateľom, ale aj súkromným čiže fyzickým osobám.
Tieto banky poskytujú tri základné druhy bankových operácií
A) aktívne bankové operácie- poskytujú úvery a pôžičky svojím klientom, za ktoré poberajú úroky
B) pasívne bankové operácie- prijímajú vklady svojich klientov alebo vydávajú vlastné akcie, za tieto operácie musia banky svojim klientom platiť úroky (vklady) alebo dividendu (akcie).
C) sprostredkovateľské (komisionárske) operácie- uskutočňujú rôzne prevody na účtoch svojich klientov, poskytujú ďalšie služby zákazníkom, vedenie účtov, prevody depozitných peňazí, zmenárenské služby, spravovanie cenných papierov, prevádzkovanie bezpečnostných schránok...
- na Slovensku pôsobia napr. tieto obchodné banky:
- Devín banka a.s.
- Istrobanka a.s.
- Investičná a rozvojová banka a.s.
- Ľudová banka Bratislava a.s.
- Poľnobanka a.s.
- Poštová banka a.s.
- Prvá komunálna banka a.s.
- Prvá stavebná sporiteľňa a.s.
- Slovenská sporiteľňa a.s.
- Tatra banka a.s.
- Všeobecná úverová banka a.s.
- Citibank Slovakia a.s.
- Československá obchodná banka a.s.
- Internationale Nederlanden Bank ...

3) ďalšie peňažné ústavy (nebankové finančné inštitúcie)
A) sporiteľňa (v súčasnosti vystupujú niektoré poisťovne ako obchodné banky s univerzálnou bankovou činnosťou napr. Slovenská sporiteľňa)
- je peňažný ústav poskytujúci svoje služby najmä obyvateľom, ale aj súkromným podnikateľom a inštitúciám.
- prijíma vklady klientov a z nich vypláca úroky
- poskytuje pôžičky (úvery), za ktoré v diferencovanej (v závislosti od účele a dĺžky poskytnutého úveru) inkasuje úroky
- možnosť otvoriť si sporožírový účet a získať kreditnú kartu
študentské účty, zmenárenské služby, uschovávanie vecí v trezore.
B) poisťovňa je peňažný ústav (finančná inštitúcia), ktorý má oprávnenie vykonávať poisťovaciu činnosť. To znamená, že vytvára rezervy z plateného poistného a z vlastnej podnikateľskej činnosti, aby pri poistnej udalosti mohol poistenému uhradiť príslušné záväzky podľa poistnej zmluvy.
- dva druhy poistenia:
- poistenie majetku a zodpovednosti za škody
- poistenie osôb (napr. v prípade úmrtia, úrazu, dôchodkové poistenie, poistenie na dožitie sa konca poistenia...)
- na Slovensku pôsobia tieto poisťovne:
- Allianz poisťovňa a.s.
- Česká poisťovňa- Slovensko a.s.
- ERGO a.s.
- Kooperatíva, družstevná poisťovňa a.s.
- Slovenská investičná poisťovňa a.s.
- Slovenská poisťovňa a.s.
- UNION, poisťovacia a.s.
- poisťovne založili v roku 1993 Slovenskú asociáciu poisťovní, ktorej činnosť sa orientuje najmä na:
- zastupovanie slovenských poisťovní pri riešení základných problémov poisťovníctva doma i v zahraničí
- odborno- metodické usmerňovanie poisťovacej činnosti poisťovní
- vzdelávaciu a publikačnú činnosť v oblasti poisťovníctva.

 
Podobné referáty
Banková sústava SOŠ 2.9821 2860 slov
Banková sústava SOŠ 2.9884 691 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.