referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oskar
Pondelok, 8. augusta 2022
Národné hospodárstvo
Dátum pridania: 07.12.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ing.r
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 940
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 3.9
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 6m 30s
Pomalé čítanie: 9m 45s
 
Národné hospodárstvo vzniklo z feudálnych a predfeudálnych hospodárstiev postupným vývojom z domáceho hospodárstva (naturálne hospodárstvo), ktoré sa prehlbovaním deľby práce a zdokonaľovaním technológií vyvinulo do trhového hospodárstva (menšie trhy sa postupne združovali do celonárodných a vznikali univerzálne platidlá). Národné hospodárstva sa vytvárali spolu s modernými národmi na území jednotlivých štátov v 19. storočí počas buržoáznych revolúcií. Jednotlivé národné hospodárstva sa od seba viac či menej odlišujú, pričom ich vývoj je ovplyvňovaný vnútornými (inflácia, ekonomické, prírodné a politické faktory, využitie zdrojov a výhod, prognózy do budúcnosti) a vonkajšími faktormi (okolité štáty, vojny, situácia na svetových trhoch).

Národné hospodárstvo je vlastne súhrn činností hospodárskeho charakteru, ktoré sa uskutočňujú na území daného štátu občanmi a subjektmi podnikania. NH je tvorené sústavou hospodárskych subjektov (firmy, domácnosti, štátne orgány). Hlavnou úlohou NH je uspokojiť potreby celej spoločnosti, pričom však naráža na prekážky, ktoré súvisia hlavne s obmedzeným množstvom statkov a služieb. Výkonnosť NH určujú národohospodárske ukazovatele, medzi ktoré patrí:
- hrubý národný produkt (sumár z obratov celkového množstva vyrobených výrobkov a služieb, ktoré sa vytvoria vo výrobnom procese občanov určitého štátu, vrátane tých, ktorí žijú v zahraničí)
- hrubý domáci produkt (sumár z obratov všetkých vyrobených výrobkov a služieb, ktoré vyrobia občania na území daného štátu. Na lepšie vysvetlenie - Slovák žijúci v Čechách prispieva do hrubého domáceho produktu Českej republiky - lebo to vyrobí na jej území, ale do hrubého národného produktu Slovenskej republiky - lebo je občan SR.)

- čistý národný produkt (je to isté ako HNP, len je znížený o amortizáciu - hodnota opotrebovaných výrobkov, ktoré boli vyradené)
- národný dôchodok (súhrn všetkých dôchodkov)
Inflácia je prejav ekonomickej nerovnováhy štátu, čo vedie k trvalému rastu cien. Na meranie inflácie sa používa tzv. ISC (index spotrebiteľských cien), ktorý sa odvodzuje od cenového priemeru všetkých tovarov na Slovensku. Takto vzniká cenová úroveň, ktorá sa porovnáva s úrovňami dosiahnutými v minulých rokoch a nárast cien vyjadrený v percentách je inflácia. Poznáme 3 druhy inflácií:
- miernu (v rozmedzí od 1-9% za rok; je prijateľná pre všetky vyspelé ekonomiká a je to vlastne prirodzený jav)
- cválajúcu (od 10-1000%, prináša so sebou už určité problémy)
- hyperinfláciu (nad 1000%, spôsobuje rozpad peňažného hospodárstva v štáte)
Inflácia prináša so sebou nasledujúce dôsledky: pokles reálnych príjmov obyvateľstva (za tie isté peniaze si môžeme kúpiť menej tovaru), znehodnocujú sa hotové peniaze a úspory, mení sa štruktúra spotreby (rastú výdavky za základné životné potreby a klesajú výdavky za iné služby), znevýhodňujú sa veritelia a majitelia peňazí, vlastníci tovaru a dlžníci naopak isté výhody získavajú, vznikajú vážne sociálne dôsledky hlavne pre najchudobnejšiu časť obyvateľstva.

OBCHODNÁ BILANCIA

Obchodná bilancia vyjadruje výsledky národného hospodárstva vo vzťahu k zahraničiu. Pre makroekonomickú analýzu je lepšie priradiť k obchodnej bilancii aj bilanciu služieb, kam patrí aj cestovný ruch,či poplatky za tranzit surovín. Obchodná bilancia a bilancia služieb vyjadrujú bežný účet platobnej bilancie.

Obchodná bilancia krajiny môže byť:
• aktívna – hodnota vývozu je vyššia ako hodnota dovozu – aktívne saldo obchodnej bilancie
• pasívna – hodnota vývozu je nižšia ako hodnota dovozu – pasívne saldo obchodnej bilancie
• vyrovnaná – hodnota vývozu = hodnote dovozu – saldo je nulové

Bežný účet teda môže byť prebytkový alebo deficitný. Samozrejme, prebytkový je žiaducejší. Pri deficitnom bežnom účte uniká z krajiny vo sfére obchodu a služieb viac devíz, ako prichádza. Ak je deficit bežného účtu príliš vysoký, rieši sa rôznymi protidovoznými a provývoznými opatreniami. Istým riešením (hoci krátkodobým) je devalvácia. Dovozné tovary sa na domácom trhu predávajú drahšie, a exportérom sa tovar zlacňuje, čo znamená zvýšenie ich konkurencieschopnosti.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Národné hospodárstvo SOŠ 2.9942 782 slov
Národné hospodárstvo SOŠ 2.9874 1200 slov
Národné hospodárstvo SOŠ 2.9554 537 slov
Národné Hospodárstvo SOŠ 2.8885 1029 slov
Národné hospodárstvo SOŠ 2.9891 959 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.