referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vladislav
Nedeľa, 25. septembra 2022
Inflácia
Dátum pridania: 09.02.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: muddle
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 236
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 1
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 1m 40s
Pomalé čítanie: 2m 30s
 
- signalizuje ekonomickú nerovnováhu
- jej vonkajší prejav je rast cenovej hladiny

index spotrebných cien – ISC -je konštruovaný na základe tzv. spotrebného koša
statkov a služieb
- vypočítame ho ako aritmetický priemer z cien tovarov
a služieb každodennej spotreby

Miera inflácie –vyjadruje zmenu cenovej hladiny meranej indexom spotrebiteľských cien
za určité obdobie
- vyjadrujeme ju v percentách
pr. I95 – miera inflácie v roku 1995
I95=((ISC95-ISC94)/ISC94)*100 ISC95 - index spotrebiteľských cien v roku 1995
ISC94 –index spotrebiteľských cien v roku 1994

Monetaristi – ekonómovia , ktorí za najdôležitejšiu oblasť politiky štátu pokladajú monetárnu ,t.j. peňažnú politiku
- podľa nich je inflácia peňažný jav –> znamená nadmernú emisiu peňazí
do obehu , preto je v prvom rade znehodnocovaním peˇazí a až následne
vedie k zvyšovaniu cien tovarov a služieb
kvantitatívna rovnica výmeny: MP-množstvo peňazí v obehu
RO-rýchlosť obehu peňazí
MP . RO = ÚC . HDP ÚC-úroveň cien(cenová hladina meraná
ISC)
HDP- reálny hrubý domáci produkt

Kvantitatívna teória peňazí – vyjadruje, že cenová hladina je funkciou množstva peňazí
v obehu
Formy inflácie: 1.mierna inflácia – 1-9% ročne
- je priateľná pre normálny chod ekonomiky
2. cválajúca inflácia – dosahuje 10 –100% ročne
- spôsobuje veľké sociálne a hosp. problémy
3. hyperinflácia – presahuje 1000% tempo rastu cenovej hladiny ročne
- znamená dezorganizáciu ekonomiky a rozpad peňažného
systému v krajine

Dôsledky inflácie: - klesajú reálne príjmi obyvateľstva, a tým aj kúpyschopnosť
- znehodnocuje hotové peniaze a úspory
- mení štruktúru spotreby (rastú výdavky na zakl.životné potreby a klesajú
výdavky na iné tovary)
- zvýhodňuje veriteľov a majiteľov peňazí
- prináša isté výhody vlastníkom tovaru a dlžníkom
- vážne sociálne následky však zanecháva na najchudobnejších vrstvách
obyvateľstva
 
Podobné referáty
Inflácia SOŠ 2.9804 1125 slov
Inflácia 2.9635 1429 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.