referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Fedor
Pondelok, 15. apríla 2024
Národná banka Slovenska
Dátum pridania: 03.11.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kozlik.sikula
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 762
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.1
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 5m 10s
Pomalé čítanie: 7m 45s
 
Centrálna banka- Emisná banka- Banka bánk – Banka štátu- to všetko sú synonymá pre Národnú banku Slovenska

*Národná banka Slovenska (NBS) je nezávislou centrálnou bankou Slovenskej republiky.
Vznikla 1. januára 1993 na základe zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o
Národnej banke Slovenska, ktorý určuje jej postavenie, funkcie a úlohy.

Národnú banku Slovenska tvoria: a) ústredie so sídlom v Bratislave
b)pobočky(3)
c)účelové organizačné zložky(expozitúry)
;Najvyšším riadiacim orgánom NBS je Banková rada NBS. Banková rada NBS určuje menovú politiku a nástroje na jej uskutočňovanie a rozhoduje o menových opatreniach NBS. Bankovú radu tvorí guvernér, dvaja viceguvernéri, dvaja vrchní riaditelia a traja ďalší členovia. Bankovej rade predsedá guvernér NBS.
Guvernéra a viceguvernérov vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády schválený Národnou radou Slovenskej republiky.

Dvoch členov Bankovej rady spomedzi vrchných riaditeľov NBS a troch ďalších členov Bankovej rady, vymenúva a odvoláva vláda na návrh uvernéra NBS.
Funkčné obdobie členov Bankovej rady je (minimálne) päťročné a je bmedzené najviac na dve funkčné obdobia nasledujúce za sebou.  Na čele NBS od 1. januára 2005 stojí guvernér Ivan Šramko, do funkcie enovaný 1.1.2005 prezidentom Slovenskej republiky. Viceguvernérmi sú lena Kohútiková a Martin Barto.

*Centrálna banka má viacero osobitných funkcií, ktoré ju odlišujú od statných bánk a zároveň má nadradené postavenie. Spravidla je vo lastníctve štátu. Má hlavnú zodpovednosť za vývoj a kvalitu meny, reto musí mať k tomu aj zodpovedajúcu právomoc- musí byť vo svojich ozhodnutiach čo najviac nezávislá od vlády a ministerstva financií. Jej cieľom nie je maximalizovať zisk, čiže nie je komerčne orientovaná. Jej hlavnou úlohou je zabezpečovať stabilitu meny a určovať menovú
politiku.
Ďalej NBS plní nasledovné funkcie:
*vydáva bankovky a mince- (ak by sme nevedeli)NBS a banky poskytujú na požiadanie náhrady za necelé platné bankovky, ak je na výmenu predložená jej identifikovateľná časť, ktorej celková celistvá plocha presahuje polovicu pôvodnej plochy bankovky
*sledovanie, príp. regulácia platobnej bilancie štátu(Pozitívne pre štát je aktívne saldo platobnej bilancie, kedy príjmy zo zahraničia prevažujú nad výdavkami- v prípade nepriaznivého vývoja upovedomia vládu o prípadných rizikách, eventuálne predkladajú návrhy na opatrenia)
*vedie účty štátnych rozpočtov
* zastupuje Slovenskú republiku na základe poverenia vlády Slovenskej republiky v medzinárodných finančných inštitúciách
* zastupuje Slovenskú republiku v operáciách na medzinárodných finančných trhoch súvisiacich s plnením menovej politiky
*vyhlasuje kurz slovenskej koruny k cudzím menám
*má v úschove a spravuje menové rezervy v zlate a v devízových hodnotách a disponuje s nimi
*predkladá vláde návrhy zákonov v oblasti meny a peňažného obehu, devízového hospodárstva a bankovníctva
* vykonáva dohľad nad bezpečným fungovaním bankového systému a nad vykonávaním bankových činností
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Zdroje: stránky NBS
Podobné referáty
Národná banka Slovenska INÉ 2.9492 330 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.