referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marína
Piatok, 8. decembra 2023
Daňová sústava
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Alana
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 151
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.9
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 13m 10s
Pomalé čítanie: 19m 45s
 
DAŇOVÁ SÚSTAVA

DS predstavuje súhrn daní, ktoré sa vyberajú na území SR. Nová DS bola u nás zavedená v roku 1993. Táto sústava zodpovedá daňovým sústavám rozvynutých trhových ekonomík štátov združených v EU. Poznáme 2 základné skupiny daní:

1- PRIAME DANE
2- NEPRIAME DANE


PRIAME DANE
Sú také, ktoré sa vyrubujú priamo, a to z majetku alebo z príjmu PO alebo FO

PRIAME DANE – Daň z príjmu – PO
– FO
– Daň z nehnuteľnosti – daň z pozemku
– daň zo stavieb
– Daň z dedičstva
– Daň z darovania
– Daň z prevodu a prechodu nehnuteľnosti
– Cestná daň

NEPRIAME DANE
ND odvádza výrobca, obchodník a poskytovateľ služby

NEPRIAME DANE – Daň z pridanej hodnoty
– Spotrebné dane – z vína
– z piva
– z liehu
– z tabaku a tabakových výrobkov
– z uhľovodíkových palív a mazív

Základné daňové pojmy

Medzi ZDP patrí:
1. Subjekt dane – daňovník
– platiteľ
Subjektom je FO alebo PO, ktorá je povinná podať daňové priznanie

2. Objekt dane – príjem, zisk, zárobok
– majetok
– nehnuteľnosť
– tovar
– služba
– príjem z poskytnutia práv priemyselného al. duševného
vlastníctva

Objektom dane je predmet a tento môže byť rôznorodý. 3. Základ dane
Predstavuje taký základ, z ktorého daňovník alebo platiteľ vypočíta svoju daňovú povinnosť. 4. Sadza dane – pevnou sumou
– %
– kombináciou

Je nástroj prostredníctvom ktorého sa z daňového základu vypočíta výška daňovej povinnosti. SD môže byť určená pevnou sumou...

Štátny rozpočet a dane SR

ŠR môžme charakterizovať ako centralizovaný fond peňažných prostriedkov sústredený do pôsobnosti štátu. ŠR z účtovného hľadiska je bilanciou príjmov a výdavkov. Štát získava príjmy do ŠR vyberaním daní, poplatkov, cla od FO a PO

Bilancia – príjmy Výdavky
1. Daňové príjmy (jednotlivé druhy daní) 1. Dotácie podnik. subjektom
2. Nedaňové príjmy (úroky z úverov, clá) 2. Verejná spotreba obyvateľstva (školstvo, kultúra)
3. Príjmy zo splácania pôžičiek 3. Verejná spotreba štátu (obrana, bezpečnosť, súdy)
4. Transfery domácnostiam (dávky soc. starostlivosti, nezamestnanosť)
5. Transfery obciam (kanalizácie, plynofikácia obcí)

Daňové príjmy tvoria 80% príjmov do ŠR. Z týchto daňových príjmov najvyššou mierou sa podiela DPH a spotrebné dane. Pojem dane a druhy daní

Daň možno definovať ako povinnú a zákonom určenú opakujúcu sa platbu (napr. DPH).
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Daňová sústava GYM 2.9417 396 slov
Daňová sústava SOŠ 2.9449 395 slov
Daňová sústava SOŠ 2.9837 531 slov
Daňová sústava SOŠ 2.9936 541 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.