referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ela
Utorok, 24. mája 2022
Daňová sústava
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Alana
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 151
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.9
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 13m 10s
Pomalé čítanie: 19m 45s
 

Daň odvádzajú PO a FO v určenej výške a v stanovenom čase. Z uvedenej definície vyplýva, že zavedenie al. zrušenie daní musí byť schválené formou zákona. Daňovník je povinný daň zaplatiť do 31. 03. príslušného roka za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Daň možno triediť podľa rôznych kritérii do skupín:

1. Podľa objektu zdanenia
a) príjem
b) majetok
c) spotreba

2. Podľa subjektu zdanenia
a) FO
b) PO

3. Podľa dopadu na daňové subjekty
a) Priame dane
b) Nepriame dane

Nepriame dane

DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY
Zaplatí vždy konečný spotrebiteľ v cene nakúpeného tovaru. DPH sa vyberá po častiach. Platiteľ dane si môže od svojej daňovej povinnosti odpočítať tú časť dane, ktorú zaplatí dodávateľovi za dodávku tovaru al. služby pri nákupe. Túto daň postihuje zdaniteľné plnenie tuzemského tovaru a zahraničného. Predmet dane – je tuzemský tovar a tovar z dovozu.
Pod znaniteľným plnením rozumieme zmenu vlastníckeho práva. Táto zmena môže nastať:
1. na základe kúpnopredajnej zmluvy
2. na základe darovacej zmluvy

Predmetom DPH môžu byť ďalej aj služby:
a) pravárenské služby
b) ubytovacie služby
c) stravovacie služby
d) služby cestovných kancelárií
e) služby pôšt a telekomunikácií

Niektoré služby sú však od daňovej povinnosti oslobodené:
a) rozhlasové a vysielacie služby
b) televízne služby

O dani z DPH nie sú oslobodené sponzorované programy: reklama, propagácia.

Daní z pridanej hodnoty podlieha prevod a použitie práv – napr. poskytnutie práva licencií na vynálezy, prevod nehnuteľnosti u tých stavieb, ktoré boli skolaudované do 2 rokov. Platiteľ dane – je FO al. PO, ktorá vrámci podnikania odvádza daňovú povinnosť. Pre Fo daň sa posudzuje podľa živnostenského zákona. Pre PO podľa obchodného zákonníka. Povinnosť registrácie – registrácia je povinnosť podnikateľa zaevidovať sa na daňovom úrade. Registrácia je:
a) povinná – je viazaná na obrat, ktorý musí byť vo výške 750.000 Sk. s predvídaním 3 mesiacov dopredu a 3 mesiace dozadu
b) dobrovoľná – bez ohľadu na dosiahnutý obrat, ktorý je nižší ako 750.000 Sk. Zrušenie registrácie – ak príjem podnikateľa nedosahuje výšku predpísaného obratu 750.000 Sk, môže požiadať o zrušenie registrácie najskôr po uplynutí 12 mesiacov. Základ dane – ZD pri DPH je cena, ktorá neobsahuje daň. Tento spôsob výpočtu sa používa pri bezhotovostnom platobnom styku. Pri bezhotovostnom platobnom styku daňový doklad je faktúra. Táto musí obsahovať náležitosti určené zákonom tak, aby bola uznaná za daňový doklad.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Daňová sústava GYM 2.9417 396 slov
Daňová sústava SOŠ 2.9449 395 slov
Daňová sústava SOŠ 2.9837 531 slov
Daňová sústava SOŠ 2.9936 541 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.