referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vilma
Nedeľa, 29. mája 2022
Daňová sústava
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Alana
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 151
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.9
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 13m 10s
Pomalé čítanie: 19m 45s
 

Subjekt dane – dani z príjmov PO podliehajú predovšetkým tie subjekty, ktoré sú zapísané v obchodnom registri okrem verejných obchodných spoločností, ktoré sú zdaňované ako FO (podiely na zisku). Subjekt dane zahrňuje:
1. PO zriadené na podnikanie
2. PO nezriadené na podnikanie, ale vyvíjajúce podnikateľskú aktivitu s cieľom dosahovať zisk

Objekt dane – predmetom dane PO sú príjmy zo všetkých činností, z ktorých dosiahli zisk – príjmy z hlavnej podnikateľskej činnosti, príjmy z prenájmu, príjmy z obchodovania s cennými papiermi, mimoriadné výnosy. PO, ktoré neboli zriadené na podnikanie majú predmet dane zúžený, a to len na príjmy dosahované z podnikania. Základ dane – ZD z príjmov PO vyjadrujeme rozdielom výnosov a nákladov. Takto zistený ZD si PO musí ešte upraviť o pripočitateľnú alebo odpočitateľné položky. Pripočítateľné položky – sú také, o ktoré sa daňový základ zvyšuje. Odpočítateľné položky – o tieto sa bude daňový základ znižovať, napr. príjem z cenných papierov, príjmy z bytových družstiev nájomného

Sadzba dane – sadzba dane bola 40%, avšak novelizáciou daňového zákona sa znížila u PO na 29%. V niektorých prípadoch je možnosť použitia nižšej daňovej sadzby:
1. u PO, ktorí zabezpečujú poľnohospodárske výrobky
2. u PO, ktorí zamestnávajú najmenej 20 zamestnancov, pričom podiel zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou na celkovom počte v priebehu roka tvorí minimálne 60%. DAŇ Z PRÍJMOV FO
Subjektom dane – subjektom dane sú 2 skupiny:
a) 1. skupina: patria sem platitelia dane podľa miesta trvalého pobytu. Do tejto skupiny zaraďujeme osoby, ktoré majú na územi SR trvalé bydlisko al. sa na našom území zdržujú s cieľom dosahovania zisku 183 dní v roku. b) 2. skupina: patria sem platitelia dane podľa miesta, kde dosahujú príjem. Patria sem FO, ktoré nemajú na našom území trvalé bydlisko a nezdržujú sa v SR dlhšie ako 183 dní. Do tejto skupiny patria tiež zamestnanci, ktorí boli zahraničnou právnou osobou vyslaní poskytnúť odbornú pomoc slovenským právnickým osobám. Predmet dane: sú to príjmy dosiahnuté z rôznych druchoch činností.

Rozdelenie príjmov FO do skupín:
1. príjmy zo závislej činnosti – príjmy zo zárobku, príjmy členov družstva, príjmy spoločníkov zo spol. s.r.o., príjmy členov štatutárnych orgánov obchodnej spoločnosti.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Daňová sústava GYM 2.9417 396 slov
Daňová sústava SOŠ 2.9449 395 slov
Daňová sústava SOŠ 2.9837 531 slov
Daňová sústava SOŠ 2.9936 541 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.