referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ela
Utorok, 24. mája 2022
Daňová sústava
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Alana
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 151
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.9
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 13m 10s
Pomalé čítanie: 19m 45s
 

2. príjmy z podnikania – medzi tieto príjmy patria:
· príjmy z poľnohospodárskej činnosti
· lesníckej činnosti
· z vodného hospodárstva
· príjmy zo živností
· príjmy z iného podnikania (príjem daňového poradcu, advokátskeho poradcu)
· podiely spoločníkov verejných obchodných spoločností

3. príjmy z inej samostatnej činnosti
· príjmy z duševného vlastníctva (príjmy z patnetov, vynálezov)
· príjmy zo slobodného povolania

4. príjmy z kapitálových činností – tieto príjmy sa zdaňujú s osobitnou sadzbou
· príjmy na zisku (dividendy)
· podiely na zisku tichého spoločníka
· výhry, úroky a iné výnosy z vkladných knižiek

5. príjmy z prenájmu – sú to príjmy z hnuteľného a nehnuteľného majetku

6. ostatné príjmy – medzi tieto príjmy patria:
· príjmy z príložitostného predaja ovocia a zeleniny
· príjmy z prenájmu chaty, bytu
· výhry v lotériách, stávkach
· príjmy z cien verejnej súťaže, až pri sume 10.000 Sk

Oslobodenie dane – sú to osoby s následkami trvalej invalidity a duševných chorôb

Sadzba dane – SD z príjmov FO je progresívna, zvyšuje a znižuje sa na základe zvýšenia al. zníženia príjmu

Základ dane – určuje sa príjmom, ktorý sa znižuje o preukázateľné výdavky. Pri tomto druhu príjmov sa základ dane znižuje o platby – príspevky do fondov:
a) zdravotného poistenia
b) nemocenského poistenia
c) dôchodkového poistenia
d) príspevky do fondu nezamestnanosti
e) úhrada nákladov zamestnanca spojený s výkonom práce (náklady na dopravu)

Všetky tieto položky predstavujú odpočítateľné položky dane. Daň z nehnuteľnosti
Patrí medzi priame dane a vyberá sa podľa polohy nehnuteľnosti. Daň z nehnuteľnosti sa upravuje zákonom, ktorý sa rozdeľuje na 2 časti:

1. DAŇ Z POZEMKOV
Hlavným cieľom tejto dane je stimulovať FO a PO starostlivosťou o pozemky a ich využívanie. Subjekt dane – je daňovník – vlastník pozemku, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností.

Predmet dane – vrámci pozemkov je rozdelený do 8 skupín:
1. orná pôda, vinice, ovocné sady
2. trvalé trávne porasty
3. záhrady
4. lesné pozemky
5. rybníky
6. zavlahovacie plochy
7. stavebné pozemky
8. ostatné pozemky

Základ dane – určujeme z výmery pozemkov, ktorá sa udáva v metroch štvorcových a cenou za jeden meter štvorcový pôdy

Sadzba dane – udávame ako ročnú sadzbu z uvedených pozemkov

Oslobodenie od daní – o túto daň sú oslobodené verejné parky, pozemky škôl, rašeliniská a pod. Sú to väčšinou nepoužívané pozemky na podnikateľské účely.

2. DAŇ ZO STAVIEB
Touto daňou sú zdaňované FO a PO za účelom využitia týchto stavieb

Subjekt dane – je to vlastník stavby

Predmet dane – sú to stavby spojené s pevným základom zeme. Poredmet dane je rozdelený do 5 skupín:
1. stavby na bývanie (rodinné domy)
2. chaty na individuálne rekreácie
3. garáže samostatne stojace
4. objekty na podnikateľské zárobkové činnosti
5. ostatné stavby

Základ dane – je to celková výmera zastavaných plôch udávaná v metroch štvorcových.

Sadzba dane – základnú sadzbu dane určuje správca dane, ktorý podľa podmienok môže daň zvýšiť alebo znížiť, a to v súlade so zákonom.
 
späť späť   2  |  3  |  4  |   5  |  6    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Daňová sústava GYM 2.9417 396 slov
Daňová sústava SOŠ 2.9449 395 slov
Daňová sústava SOŠ 2.9837 531 slov
Daňová sústava SOŠ 2.9936 541 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.