referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Berta
Sobota, 2. júla 2022
Daňová sústava
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Alana
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 151
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.9
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 13m 10s
Pomalé čítanie: 19m 45s
 

Základné ročné sadzby dane sú určené za meter štvorcový, a to následovne
a) 1 Sk za stavby na bývanie
b) 1 Sk za stavby poľnohospodárskej prvovýroby
c) 3 Sk za stavby rekreačných a záhradkárskych chát
d) 4 Sk za samostatne stojace garáže
e) 5 Sk za priemyselné stavby (stavby pre energetické účely)
f) 10 Sk za stavby na podnikateľské činnosti
g) 3 Sk za ostatné stavby

Oslobdenie od daní – môžu byť rodinné domy na 15 rokov

Daňová úlava – poskytujú sa samostatne hospodáriacim roľníkom a poľnohospodárskym podnikom

Daň z dedičstva
Subjekt dane – je dedič, ktorý nadobudne dedičstvo právoplatným rozhodnutím súdu. Ak je dedičom maloleté dieťa, túto povinnosť za neho priberá zákonny zástupca, čiže opatrovník.

Objekt dane – predmetom je hnuteľný al. nehnuteľný majetok, ako aj tuzemské a zahraničné platidlá, cenné papiere, atď. Nehnuteľný zdedený majetok v zahraničí sa zdaňuje zahraničnou daňou.

Daň z darovania
Subjetk dane – nadobúdateľ

Predmet dane – je to bezplatné nadobudnutie majetku na základe darovacej zmluvy. Dary do 10.000 Sk sa nezdaňujú. Predmetom darovania nemôže byť nehnuteľný majetok nadobudnutý v cudzine. Daň z prevodu a prechodu nehnuteľností
Je to vzťah kúpa a predaj

Subjekt dane – je kupujúci a predávajúci

Objekt dane – je to prevod vlastníckeho práva za úhradu

Základ dane – je to dohodnutná cena medzi predávajúcim a kupujúcim. Táto cena nesmie byť nikdy nižšia ako cena stanovená súdnym znalcom v znaleckom posudku. Ak túto daň nezaplatí predávajúci, potom tútú daň je povinný voči štátu uhradiť kupujúci. Cestná daň
Nová cestná daň sa u nás zaviedla v roku 1993. Finančné prostriedky získané touto daňou sa používajú:
1. na výstavbu diaľníc
2. na opravu a údržbu cestných komunikácií

Subjekt dane – je držiteľ motorového vozidla zapísaný v technickom preukaze. Daňovníkom je užívateľ motorového vozidla a v medzinárodnej premávke je daňovníkom vodič.
a) držiteľ
b) užívateľ
c) vodič

Predmet dane – sú vozidlá, ktoré sa používajú na podnikateľské účely. Cestnej dani nepodliehajú motorové vozidlá, slúžiace osobnej potrebe občanov. Základ dane – sa určuje diferencovane. Pre úžitkové vozidlá a autobusy sa základ dane určuje podľa ich celkovej hmotnosti – v tonách. U osobných automobiloch je základ dane určovaný podľa objemu motora daný v cm kubických. .
 
späť späť   2  |  3  |  4  |  5  |   6   
 
Podobné referáty
Daňová sústava GYM 2.9417 396 slov
Daňová sústava SOŠ 2.9449 395 slov
Daňová sústava SOŠ 2.9837 531 slov
Daňová sústava SOŠ 2.9936 541 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.