referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oskar
Pondelok, 8. augusta 2022
Národné hospodárstvo
Dátum pridania: 20.02.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: drobcek7
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 379
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.7
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 2m 50s
Pomalé čítanie: 4m 15s
 
Národné hospodárstvo


Národné hospodárstvo nemožno chápať izolovane, ale ako vzájomne závislé a prepojené organizačné jednotky, ktoré možno spájať do určitých skupín podľa spoločných znakov.
A tak možno sledovať štruktúru ( zloženie ) NH :
1.odvetvová:
Tvoria ju hosp.jednotky alebo organizácie s rovnakým alebo približne rovnakým zameraním. Medzi nimi existujú vzájomné väzby a vzťahy.
1.) výrobné odvetvia: priemysel, poľnohospodárstvo, výrobné služby ( stavebníctvo, nákl.doprava )
2.) nevýrobné odvetvia :zdravotníctvo, školstvo, kultúra, šport, osobná doprava

2.sektorová:
Jednotlivé odvetvia sa v procese ekon.rozvoja nevyvíjali rovnako, dôsledkom čoho sa vytvorilo viacero sektorov ekon.činností.
Rozdiely sú v :
- tempe vedecko – technického pokroku
- v raste produktivity práce
- v investičnej náročnosti
- vo vývoji zamestnanosti
- v úrovni deľby práce a špecializácie
Na základe uvedených znakov členíme NH na :
1.)primárny sektor – najvýznamnejší sektor ekonomiky, dotovaný ( podporovaný ) štátom. Tvoria ho odvetvia produkujúce zákl. suroviny a materiál - napr. ťaž. Priemysel, poľnohospodárstvo, lesníctvo, energetika
Znaky primárneho sektoru :
- nízke prac. Tempo
- pomalý rast produktivity práce ( PP )
- vysoká investičná náročnost
- relatívne malá ziskovosť
- súktomný sektor oň nemá záujem

2.)sekundárny sektor – je závislý od prim. Sektoru, tvoria ho odvetvia spracovateľského priemyslu- kožiarsky, potrav., stroj.,...a stavebníctvo
Znaky sekundárneho sektoru :
- rýchle tempo vedecko – technického pokroku
- rast PP
- rýchla obmena sortimentu výrobkov
- vysoká investičná náročnosť

3.) terciárny sektor – zahŕňa všetky druhy služieb, obchod, doprava a spoje
Najvyspelejší sektor vo vyspelých krajinách
Znaky terciárneho sektoru:
- rýchle tempo vedecko – technického pokroku
- rýchly rast PP
- najnižšia investičná náročnosť

4.) kvarciárny sektor – zahŕňa oblasť vedy a techniky, výskum a vývoj, školstvo a zdravotníctvo
je tiež dotovaný štátom
Osamostatnenie týchto činností si vyžaduje :
-rýchly rozvoj vedy a techniky
-rast vzdelanosti
-zvyšovanie kvalifikácie
-rozvoj zdravotnej starostlivosti

3.z hľadiska klasifikácie produkcie:
Klasifikácia produkcie podľa ekon. činnosti je záväzná pre všetky členské štáty EÚ. Je určená na kategorizáciu produktov – výrobkov, tovarov a služieb. Ide o tieto ekon. činnosti :
- pôdohospodárska produkcia
- priemyselná produkcia
- stavebníctvo
- obchod
- hotelové a reštauračné služby
- doprava a spoje
- peňažníctvo a poisťovníctvo
- služby v oblasti nehnuteľností
- verejná správa a obrana
- školstvo
- zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
- ostatné služby
- súkromné domácnosti s dom. Personálom

4. z hľadiska územného:
Členenie NH podľa jednotlivých územných celkov alebo oblastí.
Z hľadiska územno – správneho členenia SR s platnosťou od 1. júla 1996 sa SR člení na 8 základných územno – správnych celkov – krajov a v rámci nich na 79 okresov.
Vyššie územné celky ( kraje ) :
- Bratislavská kraj
- Trnavský kraj
- Nitriansky kraj
- Trenčiansky kraj
- Banskobystrický kraj
- Žilinský kraj
- Prešovská kraj
- Košický kraj
 
Podobné referáty
Národné hospodárstvo GYM 2.9314 1326 slov
Národné hospodárstvo SOŠ 2.9942 782 slov
Národné hospodárstvo SOŠ 2.9874 1200 slov
Národné Hospodárstvo SOŠ 2.8885 1029 slov
Národné hospodárstvo SOŠ 2.9891 959 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.