referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gertrúda
Nedeľa, 19. mája 2024
Plánovanie
Dátum pridania: 05.04.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: samuell
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 794
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.2
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 5m 20s
Pomalé čítanie: 8m 0s
 
Plánovanie základom je plán a v podniku existuje sústava plánov, ktoré nesmie odporovať. Plány môžeme rozdeľovať s viacerých hľadísk ale najdôležitejšie je časové hľadisko to sa delí:
a)krátkodobé- sú na obdobie do 1 roka, sú presné, konkrétne, spresním dátumom vykonania, je konkretizovaná zodpovednosť osôb, ktoré sú zodpovedne za tieto plány-
b)strednodobé- sú na obdobie od 1-3 rokov, podobne sa tu rozpracovávajú na dlhodobé plány.
c)dlhodobé- je to obdobie 5-10 rokov, používa sa na strategické rozhodovanie je náročné, zaoberá sa ním top manažment.

Organizovanie

Je potrebné na to, aby boli zabezpečené všetky činnosti, vykonávaní, aby každý vedel čo má robiť a aby všetky činnosti na seba nadväzovali.
V rámci organizovania sa tvorí:
a)organizačný poriadok, organizačné predpisy (právomoci)
b)organizačná štruktúra podniku OŠP.

Typy organizačných OŠP-
- široké (majú malý počet stupňov riadenie s množstvom podriadených útvarov)
Jeden manažér kontroluje prácu viacerých podriadených.
- vysoké (má veľa stupňov riadenia, ale na každej úrovni pôsobí malý
počet manažérov)

Koordinovanie

Ide o zosúladenie potrieb a možnosti podniku. Potreby sa odzrkadľujú v plánoch, ktoré sa porovnávajú zo skutočnosťou ako sú plnené. Na základe týchto informácií respektíve odchýlok plánovaného vzťahu musím prijať nápravné opatrenia.
Koordinovanie- má nepretržitý priebeh a dôsledne koordinovanie je pre podnik veľmi dôležité.
Vedenie: manažér sa ľudom správa podľa toho čo si o nich myslí.

Štýly riadenia:
- autokratický- o ľuďoch si myslí negatívne veci (lenivý, nezodpovedný) a podľa toho sa k ním správa. Vynucuje si autoritu pozoruje ich, sleduje chyby a trestá, využíva iba hmotnú motiváciu.
- liberálni- o ľuďoch si myslí, že sa im chce pracovať (pokiaľ vykonávajú zmyslo plnú prácu), že sú zodpovedný, tvorivý, šikovný všetko spravia bez problémov. Berie ich ako rovnocenných partnerov. Dáva im zmysloplynnú prácu, ktorá je samostatná a skontroluje si výsledok využíva hmotnú i nehmotnú motiváciu (pochvala, uznanie)
- demokratický štýl- je taký, kde manažér ponechá pracovníkom veľa voľnosti v oblasti pracovnej i rozhodovacej. Pracovníci to často zneužívajú. Kontrolami týchto pracovníkov nie je postačujúca a tak sa na pracovisku vzniká chaoz.
- flexibilita štýlu- je to prispôsobilosť alebo schopnosť rýchlo reagovať na zmeny, v určitej situácií je vhodné žiť vhodný štýl riadenia. Manažér by mal uplatňovať liberálni štýl ak to dovoľuje situácia. Ak je riziko, že sa ciele neplnia musí manažér uplatňovať autokratický štýl riadenia. Liberálny štýl je pre nezodpovedných ľudí, ktorým s dá veriť. Autokratický štýl- je pre nezodpovedných ľudí na, ktorých sa musí dozorovať. Manažér sa nikdy nesmie pohybovať v krajných hraniciach autokratického a liberálneho štýlu.

Komunikácia

Komunikácia- základom komunikácie je efektívna komunikácia. Nastáva vtedy ak sú odoslané informácie zhodne s prijatými.
Komunikátor- je ten, kto správy vysiela.
Akceptor- je ten, kto správy prijíma, pričom môže správy (informácie) zachytiť správne alebo ich nepochopiť – vlastne ich zachytí nesprávne.
Podávanie informácie (ruchy)- sú vplyvy, ktoré zapríčiňujú, že nie všetko čo je myslené sa aj rovnako povie.
Dezódovanie informácie (ruchy)- každý si dané informácie vykladá po svojom a spôsobuje nesprávne pochopenie ako to bolo myslené.

Schéma komunikácie

-komunikátor alebo vysielač informácií (kódovanie inf.)
-akceptor alebo prijímač informácií (dekódovanie inf.)

Druhy komunikácie:
-verbálna
-neverbálna

Verbálna (slovná)- 25% z nášho prejavu je slovná komunikácia čiže to sú slová, ktorými sa komunikuje, prenáša obsah.

Neverbálna komunikácia- 75% z nášho prejavu, všetko ostatné čiže to, kde vyjadrujeme emócie (pocity)
-paralingristika- je spôsob akým sa hovorí (tempo, rýchlosť, intenzita, zafarbenie hlasu)
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Plánovanie SOŠ 2.9794 583 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.