referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Aurel
Pondelok, 25. októbra 2021
Podnikateľský zámer
Dátum pridania: 12.05.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ramayana
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 501
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 7.3
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 12m 10s
Pomalé čítanie: 18m 15s
 
Podnikanie je definované právne ako ústavná činnosť uskutočňovaná samostatne podnikateľom, jeho vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku. Na to využíva rôzne nástroje. Cieľom je dlhodobo ekonomicky a sociálne prosperujúci podnik. Podnikať môžu jednotlivci – podnikatelia, ktorý sa rozhodnú uplatniť to najlepšie zo svojej osobnosti na trhu a podnikateľské jednotky – obchodné spoločnosti, družstvá, banky, štát. Pre podnikateľa je veľmi dôležité, aby si určil podnikateľský plán a zámer. Sú to kľúčové predmety plánovania.Podnikateľský zámer je dokument, ktorý zahŕňa podstatné informácie o podniku, o jeho prostredí, histórii, o jeho minulých a súčasných aktivitách a jeho krátkodobých a dlhodobých cieľoch. Zároveň je nevyhnutnou súčasťou plánu rozvoja podniku, prílohou žiadosti o úver, alebo pôžičku a pod. Podnikateľský zámer môže poslúžiť majiteľom, či vedeniu podniku ujasniť si aj možnosti investovania do ďalšieho rozvoja. Podnikateľský zámer má zvyčajne tieto štandartné časti:Historická analýza podniku, jeho výkonnosť, finančná situácia v priebehu rokov.Poslanie, alebo dôvod existencie podniku, popis krátkodobých aj dlhodobých cieľov.

Popis samotného predmetu podnikania, analýza trhu a konkurencie. Mal by zahŕňať i popis prevádzkových priestorov, ale i samotného manažmentu a personálu. Prevádzkový plán a rozpočet (vo forme prognózy).Predpokladané zdroje financovania.Podnikateľský plán sa vytvára z dôvodu prezentácie svojho zámeru v oblasti vytvárania nového podniku. Vytvára sa pre potenciálnych investorov, zákazníkov, ale i dodávateľov. Najčastejším dôvodom je predloženie zámeru bankárom, prípadne iným investorom. Na kvalitne vypracovanom projekte veľa krát záleží budúcnosť, úspech či neúspech. Podnikateľský plán musí zahrňovať krátkodobé i dlhodobé podnikové ciele, analýzu okolia, trhu a tržných príležitostí, popis ponúkaných výrobkov alebo služieb, definíciu zákazníka, spôsob realizácie celého zámeru spolu s personálnym obsadením, náplňou kontrolných činností a finančnou časťou venujúcou sa zdrojom a spôsobom ich použitia a zhodnotenie celého zámeru. Žiaduce je uvádzať všetky fakty v porovnaní s konkurenciou.

V podnikateľských plánoch sa uplatňujú mnohé nástroje i z iných odborov ekonómie, ako je marketing, management, personalistika, účtovníctvo alebo finančná analýza. Na to, aby sa podnikateľ v súčasnej dobe presadil, musí skutočne využiť všetky svoje možnosti a schopnosti. Pokiaľ chce preraziť popri dravých podnikoch, mal by si stanoviť jasné priority, mal by ovládať svoje pozitíva aj negatíva, svoje silné aj slabé stránky. Silné stránky by mal posilniť a rozvinúť a na slabých zapracovať. Podnikateľský zámer je veľmi dôležitý, pretože od neho sa podnikajúci odrazí. Určite sa nemôže pripraviť na každú situáciu, ale musí počítať ako s úspechmi, tak aj s rizikami. To najväčšie je samozrejme to, že mu jeho činnosť neprinesie vyžadovaný zisk, nevrátia sa mu náklady a on zbankrotuje a o všetko príde. Preto je potrebné rozmyslieť si, či to, v čom chcem podnikať, sa skutočne uplatní na trhu a či to bude pre potencionálnych zákazníkov lákavé.

1. Identifikačné údaje
Obchodné meno: Cestovná kancelária Považie, s. r. o.Sídlo firmy:Centrum 11Považská Bystrica017 01 IČO:35917334DIČ:SK2030474603Deň zápisu do obchodného registra:01. 06. 2006Právna forma:spoločnosť s ručením obmedzenýmPredmet podnikania:poskytovanie služieb v oblasti cestovného ruchuSpoločníciMeno a priezvisko: Mária BelásováBydlisko: SNP 1430/14, 017 01 Považská BystricaRodné číslo: 826103/7983Výška vkladu: Sk 150.000,- (peňažný vklad)Rozsah splatenia: Sk 150.000,-Meno a priezvisko: Ivana KardošováBydlisko: Rozkvet 2038/72, Považská BystricaRodné číslo: 810419/8912Výška vkladu: Sk 100.000,- (peňažný vklad) Sk 50.000,- (majetok – kancelársky nábytok)Rozsah splatenia: Sk 100.000,-Výška základného imania:Sk 300.000,-Rozsah splatenia základného imania:Sk 300.000,-Názov peňažného ústavuTatra banka, a. s. Číslo bankového účtu2098723134/11002. Cieľ podnikateľského zámeruCieľom je poskytovanie služieb v oblasti cestovného ruchu v regióne Považská Bystrica. Nachádza sa tu veľa prírodných krás a historických pamiatok. Chcem zvýšiť záujem o náš región, prilákať aj zahraničných turistov. Spolupracovať budeme s Turistickou informačnou kanceláriou so sídlom v Považskej Bystrici. Tá aktívne spolupracuje s:- GANDŽA cykloklub Považská Bystrica - Klub slovenských turistov Sparta Považská Bystrica - základnými školami mesta pri organizovaní detských súťaží a podujatí - spolupráca s L´Association du Haut Léon solidaire de l´Europe de l´Est v St. Pol de Léon v Bretónsku, Francúzsku V našom meste sú dve regionálne televízne stanice (TV Považie a TV Marika) a dva regionálne týždenníky (Obzor a Považsko-Bystrické Novinky).

Tieto nám prisľúbili spoluprácu pri propagácii našej kancelárie. Prilákaním turistov z iných miest a krajín sa zvýši záujem o náš región. Je tu možnosť zaobstarať si tlmočníka v anglickom, nemeckom, španielskom a francúzskom jazyku. Keď sa pozitíva nášho regiónu dostanú do povedomia investorov, je možnosť, že budú podnikať práve u nás, čo podnieti rozvoj regiónu.3. Analýza okolia firmy Mesto Považská Bystrica sa nachádza na strednom Slovensku v Trenčianskom kraji. V meste Považská Bystrica žije viac ako 43 000 obyvateľov, z toho približne 8 000 v mestských častiach. Tie vznikli pripojením sa pôvodne samostatných obcí Podmanín, Praznov, Zemiansky Kvášov, Považská Teplá, Orlové, Považské Podhradie, Šebešťanová, Podvažie, Milochov, Horný a Dolný Moštenec k mestu Považská Bystrica. Územie mesta o rozlohe 89,49 km2 sa rozprestiera v údolí Javorníkov, Strážovskej hornatiny a Bielych Karpát, cez ktoré preteká rieka Váh, čo vytvára krásnu prírodnú scenériu.Vývoj zamestnanosti a štruktúru hospodárstva v meste a okrese po roku 1989 výrazne ovplyvnila likvidácia špeciálnej výroby a poľnohospodárskych družstiev. Utlmenie výroby v Považských strojárňach, ktoré do roku 1989 predstavovali dominantu v oblasti hospodárskeho, spoločenského, kultúrneho rozvoja mesta a jeho výstavby malo za následok obrazne povedané mierny úpadok.

Zrútenie sa gigantu Považských strojárni podnietilo vznik najmä stredného a malého podnikateľského sektora, ktorý má prioritné postavenie v oblasti rozvoja mesta. Samotné Mesto Považská Bystrica, ktoré vďaka svojej hospodárskej politike a koncepčnému prístupu k rozvoju mesta vytvára podmienky pre rozvoj trhu, sekundárnej hospodárskej sféry (oblasť služieb, turistického ruchu a i.) a sociálnym programom znižuje dopad určitých ekonomických opatrení a sprievodných javov hospodárskej politiky štátu u svojich občanov. Cestovná kancelária má výbornú polohu v centre mesta v budove s názvom „Tri veže“. V okolí sú obchodné centrá Tabat a Prior, daňový a mestský úrad a úrad práce soc. vecí a rodiny. Je tu aj množstvo malých podnikov a kancelárií. Neďaleko je aj hypermarket Hypernova. V areáli bývalých Považských strojární pôsobí viacero malých i väčších firiem so zahraničnou účasťou. Dobrou reklamou a propagáciou našej cestovnej kancelárie by sme mohli zvýšiť záujem o náš región a prilákať ďalších zahraničných investorov.

Firmám, ktoré sa tu nachádzajú ponúkame pobyty v okolitých penziónoch, chatách a kúpeľoch. Môžu ich ponúknuť svojim zamestnancom ako súčasť sociálneho fondu. Taktiež spolupracujeme so salónom Ego, kde je kozmetika, kaderníctvo, fitness centrum, sauna a alternatívne cvičenia pre posilovanie svalstva. Na základe tejto spolupráce, poskytne salón Ego našim klientom zľavu. SWOTsilné stránky- žiadna konkurencia v tejto oblasti- možnosť využitia tlmočníkov vo viacerých jazykoch- dobrá lokalita- výhodná cenová ponuka- flexibilitaslabé stránky- nezáujem o región- žiadna pozícia na trhupríležitosti- možnosť širšieho uplatnenia- byť prvý s touto myšlienkou a uplatniť juohrozenie- nezáujem- neúmerný nárast cien za sprostredkovanie4. Finančné potrebyAko právnu sme zvolili spoločnosť s ručením obmedzeným s výškou základného imania Sk 300 000,-. Spoločníci vložili rovnaký diel Sk 150 000,-. Na založenie firmy a prevádzku nám postačí vlastný kapitál. Máme k dispozícii vlastné kancelárske priestory, ktoré sme zariadili už v minulosti. Ako primárny ciel sme si určili pokrytie vynaložených nákladov, kvalitné poskytovanie služieb a samozrejme, zisk z podnikateľskej činnosti. 5. Opis služiebHlavným predmetom bude poskytovanie služieb v oblasti cestovného ruchu, tlmočníctva, využitia voľného času. Naše služby budeme poskytovať širokému okruhu zákazníkov.

Cc malé a väčšie firmy až po obyvateľov nášho mesta a okolia. Zameriame sa na:- fungujúce firmy najmä so zahraničnou účasťou- staršiu generáciu- študentovSnažíme sa získať prostriedky z Euro fondov, aby sme mohli poskytovať zľavy pre študentov a seniorov. K dispozícii budú reklamné letáky a katalógy na leto a zimu. V letných katalógoch budeme poskytovať vytýčené turistické a cyklistické chodníky, ubytovanie v okolitých penziónoch a chatách, návštevu historických pamiatok. V zimných katalógoch bude ponuka lyžiarskych zjazdoviek v okolí, kvalitne upravovaných a v prípade potreby aj zasnežovaných umelým snehom, ceny denných lístkov a permanentiek s možnosťou zľavy pre našich klientov. 6. Personálne zabezpečenie a organizácia práceOd začiatku plánujeme zamestnávať na trvalý pracovný pomer 2 pracovníčky a 4 externých pracovníkov na dohodu o pracovnej činnosti. Od externých pracovníkov sa vyžadujú odborné znalosti v cudzích jazykoch, v ktorých budú vykonávať svoju tlmočnícku činnosť. Od 2 pracovníčok zamestnaných na hlavný pracovný pomer sa vyžaduje odborná znalosť ekonomiky, cestovného ruchu a účtovníctva. Tieto pracovníčky budú ako prvé prichádzať do styku so zákazníkmi. Pre zlepšenie kvality poskytovania služieb sa v budúcnosti prijme koordinátor, ktorý bude plynulo zabezpečovať služby.Klient, ktorý bude mať záujem o prehliadku mesta a okolia s výkladom v cudzom jazyku sa pridelí príslušný tlmočník a dohodnú si spoločný termín stretnutia a samotnej exkurzie.

V prípade, že sa klient bude chcieť ubytovať v penzióne, vyberie si z nášho katalógu ten, ktorý mu najviac vyhovuje. Zdarma dostane stručný leták o turistických trasách a atrakciách okolia mesta. V spolupráci s rôznymi firmami, ktoré zabezpečujú služby v oblasti cestovného ruchu a využitia voľného času, vytvoríme Klub priateľov Považia. Členovia klubu budú mať zľavy na vstupenky na rôzne podujatia, na pobyty, lístky na lyžiarske vleky a pod. Všetky tieto informácie budú zverejnené na internete, uverejnené v regionálnych týždenníkoch a propagované v regionálnych televíziách, aby k nim zákazník mal čo najlepší prístup.7. KonkurenciaV okolí sa nachádzajú rôzne cestovné kancelárie, ktoré však ponúkajú pobyty len v zahraničí alebo iných regiónoch Slovenska. S najväčším konkurentom v tejto oblasti, a to s TIK-om, podpíšeme dohodu o spolupráci.8. Výhody oproti konkurenciiV našom regióne sme prví, ktorí prišli s myšlienkou cestovnej kancelárie pre región. Tým pádom máme výhodu. Plánujeme uspokojiť potreby a požiadavky poskytovaním služieb vysokej kvality za prijateľné ceny. Naša cestovná kancelária má dobre vybavené priestory v centre mesta, kvalitne vypracované katalógy a letáky. 9. Reklama a podpora predajaJe veľmi dôležité získať si u verejnosti dôveru a sympatie. Potrebujeme upozorniť širokú verejnosť, že na trhu je niečo nové. Preto budeme v prvom týždni rozdávať letáky v meste zadarmo. Zároveň budeme inzerovať v týždenníku Obzor a Považsko-Bystrické novinky.

V oboch regionálnych televíziách máme dohodnuté rozhovory. Tieto sa budú v reprízach vysielať každý deň o 18:00 hod. po celý prvý týždeň od otvorenia. Tiež sme inzerovali v týchto televíziách a náš inzerát bude uverejnený na videotexte každý deň po celý prvý mesiac od otvorenia. Na internete budeme mať svoju vlastnú stránku, kde sa budú môcť záujemcovia dozvedieť, s ktorými hotelmi, penziónmi, kúpeľmi a lyžiarskymi strediskami spolupracujeme a aké ceny ponúkame. V každom tomto zariadení bude tiež náš plagát, ktorý bude upozorňovať zákazníkov na výhody členstva v Klube priateľov Považia. Základnou reklamou je ale spokojnosť zákazníka a tá je pre nás prvoradá. Spokojný klient odporučí naše služby svojim známym, a tak máme možnosť zväčšiť okruh našich klientov. 10. Náklady projektuVýpočtová technika Hardware Osobný počítač PC Shark office PRO 4003, 512 MB – 2 x 15.890,- = 31.780,- SkMonitor LCD Acer „19“ AL 1916WS 8MS – 2 x 9.490,- = 18.980,- Sk Notebook ACER TN 2312 NLC – 1 x 20.990,- = 20.990,- Sk Multifunkčné zariadenie HP OJ 6210 – 1 x 9.290,- = 9.290,- Sk Klávesnica Chicony 0420 Silver – 2x 790,- = 1.580,- Sk Myš Mouse Creative Lite – 2 x 390,- = 780,- SkSoftware Soft MS Windows Professional SK OEM – 2 x 5.790,- = 11.580,- SkSoft AVG 7.0 antivírový program – 2 x 690,- = 1.380,- SkInternet =10 000,- Sk Telefóny mobilný telefón Nokia N70 – 6 x 8.490,- (paušál Orange P500) = 50.940,- Sk Digitálny fotoaparát Cannon Powershot S1 IS 2 x 11.990,- = 23.980,- Sk Vybavenie interiéru úložné skrine 2 x 10.290,- = 20.580,- Sk závesné skrinky 2 x 2.990,- = 5.980,- Sk zásuvkové skrine 2 x 4.960,- = 9.220,- Sk kancelárske stoly a stoličky sú súčasťou základného imania (50.000,- Sk) Inzercia TV Považie – 30x300,- = 9.000,- Sk TV Marika – 30x250 = 7.500,- Sk Považsko-Bystrické novinky = 1.800,- Sk Obzor = 2.000,- Sk Reklama Katalógy a letáky = Sk 11.940,-Alexy, Sivák – Podniková ekonomika, Iris, Bratislava 2005
 
Podobné referáty
Podnikateľský zámer SOŠ 2.9440 894 slov
Podnikateľský zámer 2.8692 750 slov
Podnikateľský zámer SOŠ 2.9390 508 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.