referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Beáta
Utorok, 28. júna 2022
Nepriame dane
Dátum pridania: 14.06.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Meduska
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 743
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 3m 20s
Pomalé čítanie: 5m 0s
 
Spotrebné dane: Sú nepriame dane, ktoré zaťažujú konečnú spotrebu a spotrebiteľ ich zaplatí v cene zakúpeného tovaru. Od 1.1. 2005 to vyberá len colný úrad.

1.Daň z vína: a) predmet dane – víno b) subjekt dane – daňovník – spotrebiteľ, daňový dlžník – FO alebo PO, ktorá víno vyrába alebo dováža. c) základ dane – množstvo vína vyjadrené v hektolitroch d) sadzba dane – tiché víno - SK - šumivé víno – 2400 Sk/hl - šumivé víno s obsahom alkoholu rovného alebo väčšieho ako 8,5% 1700 Sk/hl - medziprodukt 2500 Sk/hle) výpočet dane – súčin základu dane krát sadzba dane, zaokruhlené smerom hore na celé koruny f) vznik daňovej povinnosti – vzniká dňom vystavenia uvedením vína do obehu g) daňové priznanie – daňový dlžník podáva mesačne (daňové priznanie) do 25. dňa v mesiaci nasledujúceho mesiaca po vzniku daňovej povinnosti. Do 25. dňa v mesiaci sa musí daň zaplatiť. h) správca dane – daňový alebo colný úrad Dovezené víno, na ktoré sa uplatňuje spotrebná daň sa zaplatí na colnom úrade. i)oslobodenie od dane – je to víno odobraté alebo technologické vzorky -víno určené na výrobu a prípravu liekov -víno na výrobu potravín, ale obsah alkoholu nepresiahne 5l na 100kg výrobku

2.Daň z piva: a)predmet dane – pivo (musí dosahovať viac ako 0,5 l alkoholu) b) subjekt dane – viď daň z vína c) základ dane – viď daň z vína d) sadzba z dane – určená pevnou sumou na hl a je nasledovná: - základná sadzba dane je 50 Sk na stupeň plato a na hl. - znížená je 37 Sk na stupeň plato a hl. Stupeň plato – obsah mladiny vyjadrený v hmotnosti jednotkách, čím sa vyjadruje koncentrácia piva. . Znížená sadzba dane platí pre malý pivovar, u ktorého je ročná výroba piva menšia ako 200 000hl. e) výpočet dane – súčin základnej dane a koncentrácia piva v stupňoch plato a základná alebo znížená sadzba dane. f) vznik daňovej povinnosť – viď. Víno g) zdaňovacie obdobie – kal. Mesiac h) daňové priznanie – viď. Víno i) správca dane – viď. Víno j) oslobodenie od dane – viď. Víno

3. Daň z liehu: a) predmet dane – lieh ako zmes, ktorá dosahuje aspoň 22% alkohol. b) subjekt dane – viď víno, subjekt dane môže byť aj FO alebo PO, ktorá nevie preukázať jeho nadobudnutie.c) základ dane – množstvo liehu v hl 100% alkoholu pri teplote 20 stupňov Celzia. d) sadzba dane – určená pevnou sumou na hl. Základná sadzba dne je 25 000 SK/hl

Znížená je 12 500Sk/hl. platí pre výrobu liehu, ktorý je vyrábaný na pestovateľské pálenie ovocia a pre domácnosť. e) výpočet dane – súčin základnej dane a príslušnej sadzby dane. Základ dane sa zaokrúhly na 4 desatinné miesta f) vznik daňovej povinnosti – dňom vyskladnenia liehu g) zdaňovacie obdobie - kalendárny mesiach) daňové priznanie – viď víno i) správca dane – viď víno j) oslobodenie od dane – lieh odobratý ako technologická vzorka, lieh, ktorý je určený na výrobu a prípravu liehov, lieh na výrobu potravín. a) obsah alkoholu nesmie prekročiť 8,5l na 100 kg výrobku pre čokoládu b) 5l na 100kg výrobku pre ostatné potraviny

4. Daň z tabakových výrobkov: a) predmet dane – tabakové výrobky a tabak b) subjekt dane – daňovník(spotrebiteľ) daňový dlžník – PO alebo FO, ktorá tabak vyrába alebo dováža. c) základ dane – množstvo tabakových výrobkov vyjadrených v ks alebo kg okrem cigariet. Pri cigaretách sa základ dane odvodzuje nasledovne: počet ks cigariet v spotrebnom balení a cena cigariet uvedená na kontrolnej známke. d) sadzba dane – pri cigaretách je 0,91Sk/1ks – percentová časť – 20% z ceny krabičky (plánuje sa zaviesť sadzba 1,10 Sk/ks a namiesto 20% bude 23%). - pri cigarách je 1,40 Sk/1 ks - tabak 350Sk/1 kge)výpočet dane a) ako súčin základnej dane a sadzba dane – cigary b) ako súčet špecifickej dane a kombinovaná sadzba a percentuálna časť – cigarety, ŠČ -vypočítame ako súčin počtu, vyrob. Ks cigariet a sadzby na cigare
 
Podobné referáty
Nepriame dane SOŠ 2.9333 2231 slov
Nepriame dane SOŠ 2.9870 828 slov
Nepriame dane SOŠ 2.9860 1557 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.