referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Adriána
Nedeľa, 26. júna 2022
Nepriame dane
Dátum pridania: 17.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: janica
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 557
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.6
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 7m 40s
Pomalé čítanie: 11m 30s
 

1. DPH

Daň z pridanej hodnoty je daň nepriama. Znamená to, že ju vyberá a platí do štátneho rozpočtu iný subjekt, ako ten, na ktorý efektívne daň dopadá, t. j. na konečného spotrebiteľa.

Zo zákona má podnikateľ povinnosť registrovať sa ako platca DPH vtedy, ak za posledných 12 po sebe nasledujúcich mesiacov dosiahne obrat 1.500.000 Sk.

Dobrovoľným platiteľom dane je ten, komu daňový úrad uzná oprávnenosť žiadosti o registráciu dane. Žiadosť o registráciu môže platiteľ podať na daňový úrad kedykoľvek a platiteľom sa stáva odo dňa uvedeného na osvedčení o registrácii, ktorú vydáva daňový úrad.

DPH sa odvádza na každom stupni výroby aj odbytu a jej mechanizmus fungovania je založený na zdanení výstupu podnikateľa – platiteľa dane – s nárokom na odpočet dane zaplatenej na vstupe.
Pre podrobnejšie informácie k otázkam spojeným s touto problematikou kliknite na Služby a informačné zdroje.
Zákon č. 222/2004 Z. z. upravujúci daň z pridanej hodnoty v SR od 1. 5. 2004.

Čo je predmetom dane:

  • dodanie tovaru a služby v SR za protihodnotu zdaniteľnou osobou,
  • nadobudnutie tovaru v SR z iného členského štátu EÚ za protihodnotu,
  • dovoz tovaru do SR z tretích štátov (nečlenských štátov EÚ).

Kto je zdaniteľnou osobou

Každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle ekonomickú činnosť (podnikanie), z ktorej dosahuje príjem. Podnikaním pre účely DPH je aj činnosť vykonávaná ako slobodné povolanie, duševná tvorivá a športová činnosť, využívanie majetku (prenájom majetku). Každá osoba (i FO – nepodnikateľ) sa považuje za zdaniteľnú osobu, keď príležitostne dodá nový dopravný prostriedok do iného členského štátu.

Nový dopravný prostriedok

Pre účely DPH sa pozemné motorové vozidlo považuje za nový dopravný prostriedok, ak: zdvihový objem motora je väčší ako 48 cm3 alebo výkon väčší ako 7,2 kW, nemá najazdených viac ako 6 000 km alebo v čase jeho dodania neuplynulo 6 mesiacov od jeho prvého uvedenia do prevádzky.

Registrácia na DPH 

Povinnosť registrácie vznikne zdaniteľným osobám (podnikateľom) slovenským a zahraničným, ktoré majú v SR prevádzkareň (personálne a majetkové vybavenie) v prípade, ak za predchádzajúcich najviac 12 kalendárnych mesiacov dosiahli obrat 1 500 000 Sk (uvedenú hodnotu môžu dosiahnuť aj za menej ako 12 mesiacov). Obrat podľa uvedeného sa sleduje od 1. 5. 2004, t. j. od účinnosti zákona č. 222/2004 Z. z. Žiadosť o registráciu sa podáva miestne príslušnému DÚ do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po dosiahnutí obratu.

U osôb podnikajúcich na základe zmluvy o združení sa výška obratu zisťuje ako súčet obratov účastníkov združenia a ich spoločného obratu. Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom DPH, pristúpi k združeniu platiteľov DPH, vznikne jej povinnosť registrácie do 10 dní odo dňa uzavretia zmluvy.

 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Nepriame dane SOŠ 2.9333 2231 slov
Nepriame dane SOŠ 2.9870 828 slov
Nepriame dane GYM 2.9495 743 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.