referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ondrej, Andrej
Štvrtok, 30. novembra 2023
Zahraničný obchod
Dátum pridania: 10.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: blueprincess
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 701
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 3m 30s
Pomalé čítanie: 5m 15s
 

Podstata ZO

Zahraničný obchod predstavuje tú časť obehu tovarov v určitej krajine, ktorá prekračuje hranice štátu a spája NH tejto krajiny so svetovým hospodárstvom.

Pojmom ZO označujeme nielen výmenu tovarov, ale aj výmenu služieb (cudzinecký ruch, patenty,...).
ZO je iba jedno z odvetví NH určitého štátu.
ZO predstavuje obeh tovarov formou vývozu a dovozu. Je to jeden zo spôsobov zapojenia NZ jednej krajiny do medzinárodnej deľby práce s inými krajinami. Každá krajina však má rôzne vnútorné a vonkajšie podmienky na zapojenie sa do deľby práce:
vnútorné podmienky: surovinové a pôdne bohatstvo, klimatické podmienky, priemyselný potenciál, veľkosť vnútorného trhu,...
vonkajšie podmienky: geografická poloha, vyspelosť ekonomiky susedných krajín, ich vzťah – ekonomický a politický, záujem o dobré kontakty a hospodársku spoluprácu,...

Význam ZO

Z hľadiska príslušnej ekonomiky význam ZO spočíva v nasledujúcich oblastiach:

 1. zabezpečuje dovoz tých tovarov, služieb a kapitálu, ktoré nie je možné vyrábať/získať v danej/vlastnej krajine,
 2. krajina sa môže zapojiť širšie do medzinárodnej deľby práce svojou účasťou v medzinár. obchode, čo znamená špecializáciu národnej ekonomiky na výrobu takej produkcie, pre ktorú má najvýhodnejšie podmienky,
 3. získavaním poznatkov o úrovní tovarov a služieb vyrábaných v zahraničí môže príslušná krajina porovnávať úroveň vlastnej produkcie so zahraničnou produkciou – má to pozitívny vplyv na výrobu a rozšírenie sortimentu.

Formy ZO

Rozlišujeme ich podľa 2 hľadísk:

 1. podľa smeru tovaru
  - vývozný (exportný) ZO
  - dovozný (importný) ZO
  - tranzitný ZO
 2. podľa organizácie predaja
  - priamy ZO – výrobky exportuje bez domáceho výrobcu, dovozca odoberá tovar priamo od predávajúceho v zahraničí
  - nepriamy ZO – do exportu a importu sa zapojí sprostredkovateľská firma.

V praxi sa priamy a nepriamy ZO môžu uskutočňovať rôznymi spôsobmi:

 1. môžu ho uskutočňovať napr. obchodní cestujúci,
 2. samostatní obchodní zástupcovia – pracujú v mene a v prospech podniku,
 3. komisionári – predávajú/pracujú vo sv. mene, ale na cudzí účet.

Spôsoby nákupu a predaja v ZO

Uskutočňovanie ZO súvisí so špeciálnymi znalosťami, a to:

 1. o právnom poriadku partnerskej krajiny,
 2. o situácii na trhu,
 3. o doprave.

Spôsoby nákupu v ZO

 • priamy import
  - najčastejšie využívajú veľké priemyselné a obchodné podniky. Pri priamom importe sa využívajú tieto spôsoby:
  - priamy styk – ponuky, inzeráty, veľtrhy, výstavy,...
  - cestujúci nákupcovia – zamestnanci podniku, kt. boli do zahraničia vyslaní preto, aby dohodli podmienky nákupu
  - vlastné nákupné kancelárie
  - obchodní zástupcovia, komisionári
 • nepriamy import – dovoz výrobkov sa uskutočňuje prostredníctvom špecializovanej organizácie, ktorá sa zaoberá dovozom. Využívajú ho najmä malé organizácie alebo v takom prípade, ak je potrebné doviesť širší sortiment tovarov.

Spôsoby predaja v ZO

 • priamy export
  - s pobočkou v zahraničí – vtedy ide o založenie vlastného výr. podniku s organizáciou predaja, t. z. intenzívne napojenie sa na zahr. trh a úsporu nákladov na dopravu.
  - bez pobočky v zahr. – získať dôkladné informácie o situácii na zahraničnom trhu.

Export sa môže uskutočňovať:

 1. individuálne
 2. na základe spolupráce, kooperácie – v praxi sa vyskytujú 2 možnosti spolupráce:
 • medzi domácimi podnikmi navzájom – môže sa týkať napr. spoločnej reklamy, spoločného poskytovania servisných služieb,...
 • medzi domácimi a zahraničnými podnikmi – formy spolupráce:
 1. spolupráca na zmluvnom zákl.
 2. účasť v existujúcom zahraničnom podniku
 3. založenie nového pod. so zahr. partnerom – joint ventures.

nepriamy export – uskutočňuje sa prostr. špecializovanej organizácie alebo podniku, ktorý sa zaoberá exportom

Joint ventures

Taký podnik, ktorý je právnickou osobou s hospodárskou činnosťou, kt. sídli na našom území a na jeho založení a podnikaní sa podieľa zahraničný partner / účastník.

 
Podobné referáty
Zahraničný obchod SOŠ 2.9625 555 slov
Zahraničný obchod SOŠ 2.9763 832 slov
Zahraničný obchod SOŠ 2.9668 1358 slov
Zahraničný obchod SOŠ 2.9800 2950 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.